13. díl: Účinné způsoby, jak zvýšit produktivitu práce svých zaměstnanců

Produktivita. Slovo, které není jen prázdnou frází, ale cestou, jak dosáhnout obchodního úspěchu. Díky produktivitě práce zaměstnanců totiž mohou společnosti dosáhnout růstu, vyšší ziskovosti i lepšího výkonu. Co přesně se pod pojmem produktivita práce skrývá? Jak se měří a jakými způsoby produktivitu práce zvýšit?

Co je to produktivita práce?

Produktivitou práce se rozumí poměr výstupu ke vstupu. Jinými slovy je produktivita hodnota množství zboží a služeb, které zaměstnanec produkuje v daném čase. Produktivitu je možné měřit v rámci celé společnosti nebo ji přepočítat na jednoho zaměstnance a je jedním z nejdůležitějších indikátorů k měření výkonnosti.

Jak se produktivita práce měří?

Pokud chcete změřit produktivitu práce ve vaší společnosti, můžete použít jednoduchý vzorec, který je určený podílem výstupů a vstupů. V každé firmě se však bude produktivita práce vypočítávat odlišně, a to proto, že se liší, vůči čemu chtějí jednotlivé firmy vstupy a výstupy porovnávat.

Produktivitu práce je možné vypočítat pomocí tohoto vzorce:

Produktivita práce = [příjmy – (výdaje + režie + odpisy + úroky + personální náklady)]: průměrný počet zaměstnanců.

7 způsobů, jak dosáhnout vyšší produktivity zaměstnanců

Produktivitu práce ovlivňuje hned několik faktorů, které mohou zaměstnavatelé přímo ovlivnit. O jaké faktory se jedná a co udělat pro to, aby byla produktivita práce ve vaší firmě co možná nejvyšší?

1.   Zjistěte, co stojí za nízkou produktivitou

Prvním krokem k tomu, abyste dosáhli vyšší produktivity, je odhalení toho, co u vás ve firmě růst produktivity brzdí. Pokud se jedná o faktory, které můžete ovlivnit, analyzujte je a následně problém vyřešte. Mezi nejčastější příčiny nízké produktivity ve firmách patří nízká nebo naopak příliš vysoká pracovní zátěž, konflikty na pracovišti, nízká morálka a nízká nebo chybějící motivace. Nepotýkáte se s některým z těchto problémů i u vás?

2.   Seznamte zaměstnance s hodnotami, strategií a vizemi společnosti

Výzkum společnosti IBM ukázal, že 72 % zaměstnanců není seznámeno s firemní strategií společnosti, ve které pracují, a 58 % zaměstnanců by si přálo mít lepší přehled o dalších krocích společnosti. V případě, že zaměstnanci nebudou seznámeni se strategií, hodnotami, posláním a vizí firmy, nemohou spolupracovat na dosažení stanovených cílů. Co s tím? Pravidelně své zaměstnance informujte o dění ve firmě, například prostřednictvím interních newsletterů nebo podcastů.

3.   Poskytujte zaměstnancům zpětnou vazbu

Je prokázané, že zaměstnanci, kteří od svých nadřízených pravidelně dostávají zpětnou vazbu, s větší pravděpodobností převezmou v práci iniciativu. Mívají také větší tendenci zajímat se o práci a přirozeně mívají i vyšší úroveň produktivity. Zpětná vazba by měla ideálně probíhat na denní bázi, minimálně však jednou týdně. Je důležité nejen zpětnou vazbu poskytovat zaměstnancům, ale také ji od zaměstnanců přijímat. Zpětná vazba od zaměstnanců směrem k nadřízeným je způsobem, jak zlepšit vůdčí schopnosti lídrů a jak zlepšit vztahy v týmu.

4.   Projevte zaměstnancům uznání

Věděli jste, že podle průzkumů by 40 % zaměstnanců do své práce vložilo větší množství energie, kdyby se cílili více uznávaní a oceňovaní? Když se zaměstnanci v práci cítí spokojení a zapojení, může to zvýšit jejich produktivitu o 17 % a ziskovost firmy o 21 %. Jak zaměstnance ocenit a ukázat jim, že si vážíte jejich práce? Možností je několik. Jednat se může nejen o ústní nebo písemnou pochvalu či o finanční odměnu, ale také například o svěření důležitého projektu nebo umožnění volnějšího pracovního režimu.

5.   Zlepšete podmínky na pracovišti

Celá řada průzkumů i vědeckých studií se shoduje na tom, že má na produktivitu zásadní vliv pracovní prostředí. Jak vytvořit pracoviště, které přispívá ke zvýšení produktivity?

  • V první řadě se ujistěte, že je v kancelářích dostatek přirozeného světla. Je dokázané, že zaměstnanci, kteří pracují v místnostech s dostatkem přirozeného světla, spí v noci o 46 minut déle. To znamená, že jsou v práci odpočatější a pravděpodobně také výkonnější.
  • Na zvýšení produktivity má vliv i dostatek živých rostlin, podle britské studie dokázalo přidání rostlin na pracoviště zvýšit produktivitu o 15 %.
  • Důležitá je i správná teplota, nejvyšší produktivity podle studie Helsinské technologické univerzity dosahují zaměstnanci, kteří pracují v prostředí s teplotou okolo 22 stupňů Celsia.
  • Zapomínat byste rozhodně neměli ani na pravidelné větrání. Podle Světové zdravotnické organizace může nízká kvalita vnitřního ovzduší snížit produktivitu práce o 10 %.
Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

6.   Optimalizujte meetingy

Podle průzkumů zaměstnanci v průměru tráví na schůzkách 35 % svého pracovního času. Řada schůzek se ale překlopí v neproduktivní diskuzi. Odborníci proto radí snížit počet meetingů, vést porady efektivně a pokud to jde, tak meetingy nahradit e-mailovou komunikací.

7.   Nabídněte svým zaměstnancům flexibilitu

Každý člověk je produktivní v jiný čas, a řadě zaměstnanců tak nemusí vyhovovat pevně stanovená pracovní doba ani nutnost pracovat v kanceláři. Pokud svým zaměstnancům umožníte pracovat tehdy, kdy jim to vyhovuje nejvíce, je velmi pravděpodobné, že během dne zvládnou více pracovních úkolů.

Pro firmy je přínosem také možnost pracovat na dálku, 65 % zaměstnanců se totiž domnívá, že jsou produktivnější, když mohou pracovat mimo kancelář.

Stručně
  • Zvýšení produktivity práce zaměstnanců přináší firmám celou řadu benefitů v čele s vyššími zisky, růstem firmy a schopností firem ustát nepříznivé situace.
  • Produktivitou práce se rozumí poměr výstupu ke vstupu. Jinými slovy je produktivita hodnota množství zboží a služeb, které zaměstnanec produkuje v daném čase.
  • Z pozice zaměstnavatele můžete k růstu produktivity přispět hned několika způsoby, například oceňováním zaměstnanců, zlepšením pracovního prostředí nebo pravidelným poskytováním zpětné vazby.
  • Důležitým krokem k vyšší produktivitě je také optimalizace meetingů a poskytnutí větší pracovní flexibility.

Zpět