4. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak řešit konflikty v kolektivu

Konflikty jsou běžnou součástí každodenního života a nevyhýbají se ani pracovnímu prostředí. Umění řešit konflikty je proto velmi důležitou dovedností každého dobrého manažera. Jaké jsou nejčastější příčiny konfliktů na pracovišti a jak se chovat ve chvíli, kdy konflikt nastane?

Jak konfliktům předejít?

Spouštěčem konfliktu je často nespravedlivé hodnocení nebo šikana ze strany kolegů, případně nadřízeného. Ke konfliktům může vést také nesoulad mezi slovy a činy nebo očividné upřednostňování jiného člena týmu. Účinnou prevencí proti konfliktům jsou proto jasně vymezená pravidla a otevřená komunikace s podřízenými. Manažer by také měl spravedlivě nastavit mzdy, poslouchat názory svých zaměstnanců a nepřecházet je. V neposlední řadě je důležité budovat důvěru v týmu, rozvíjet dovednosti zaměstnanců, investovat do jejich vzdělání a nastavit vhodné postupy při řešení konfliktů.

I konflikty mohou přinést něco dobrého

Je třeba také říci, že by manažeři na konflikty neměli nahlížet jen negativně. Konflikty totiž můžou být skvělou příležitostí, jak vytvořit lepší a příjemnější pracovní prostředí. Konflikt tedy není něco, čemu byste se měli za každou cenu vyhýbat, na druhou stranu je však třeba dodržovat několik pravidel.

Pokud je konflikt správně řízený a kontrolovaný, zvyšuje produktivitu na pracovišti a zlepšuje pracovní atmosféru. Mezi pozitivní důsledky konfliktu patří také skutečnost, že dojde ke snížení rizika stagnace pracovního týmu. Úkolem manažera tedy je konflikt především udržovat v přiměřené míře a zabránit jeho stupňování.

Nejčastější příčiny konfliktů na pracovišti

Konflikty se mohou objevovat v řadě forem a mít mnoho různých příčin a zdrojů. I přesto, že je každý konflikt jiný, mají společné vlastnosti. Jádrem konfliktu je zpravidla neslučitelnost potřeb, motivů, hodnot nebo cílů. Mezi nejčastější příčiny konfliktů na pracovišti patří špatná komunikace, osobnostní rozdíly, špatné vztahy v týmu, nedostatek otevřenosti a stres. Konflikty se často točí také kolem platu a rozdílných pracovních podmínek či nepochopení pracovních postupů. Lídři však musí často řešit i hádky o drobnosti, jako je například teplota na pracovišti, místo teambuildingu apod.

Jaké předpoklady by měl mít manažer pro řešení konfliktů?

Aby byl manažer schopný úspěšně řešit konflikty, měl by mít potřebné komunikační dovednosti, být vysoce odolný vůči stresu a v neposlední řadě disponovat schopností odhadnout lidi a dešifrovat jejich skutečné zájmy a potřeby.

Co dělat, když konflikt nastane?

Základem efektivního řešení konfliktů na pracovišti je dobrá komunikace v týmu a také správné načasování. Existuje hned několik způsobů, jak konflikt řešit, podle odborníků by měl každý dobrý lídr dodržovat několik pravidel a osvědčených postupů.

Řešte konflikty včas

Jak už jsme nastínili, úkolem manažera není vytvořit pracovní prostředí zcela bez konfliktů, ale nedopustit, aby hádky eskalovaly. Konflikt by měl tedy nadřízený řešit už ve chvíli, kdy si všimne prvních náznaků, že se k němu schyluje.

Vyhněte se obecenstvu

Asi žádnému zaměstnanci není příjemné, pokud se konflikty řeší před zraky ostatních. Manažer by si proto měl podřízeného, případně více podřízených, mezi nimiž vzniká spor, vzít stranou a řešit danou situaci v kanceláři.

Nepřiklánějte se ani k jedné straně

V případě, že nebude manažer při řešení konfliktů nestranný, může dát podřízeným další důvod ke vzniku nového konfliktu. Manažer by proto neměl nadržovat žádné straně ani projevovat příliš mnoho emocí.

Směřujte ke kompromisu

Řešení konfliktu by mělo směřovat ke kompromisu a s výsledkem by měly být ideálně spokojené obě strany. Pokud jedna strana odejde s pocitem prohry, může mít pocit, že na ní nezáleží nebo že nadřízený někomu nadržuje.

Čemu byste se měli při konfliktu vyhnout?

Hádka mezi nadřízeným a podřízeným by nikdy neměla směřovat k získání nebo potvrzení mocenské pozice, ale měla by se týkat řešení daného problému, který konflikt vyprovokoval. Během hádky by nikdy neměly zaznít urážky a nadřízený by svým zaměstnancům neměl připomínat prohřešky z minulosti, které nesouvisí s předmětem hádky. Při konfliktu by také neměl jeden druhého přerušovat a manažeři by se rozhodně měli vyhnout zobecňování, vyhrožování a ponižování.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Vhodný postup při řešení konfliktu

Pojďme si ještě krok po kroku nastínit, jak by měl vypadat vhodný postup při řešení konfliktů:

  • Nejdříve by měl každý účastník rozebrat problém ze svého úhlu.
  • V dalším kroku by měli zaměstnanci řešit problém společně. Je třeba, aby si uvědomili rozdílné vnímání, které k situaci vedlo a sdělit si pocity, které cítí. V místech, kde dojdou ke shodě, je třeba vyzdvihnout společný zájem a tam, kde se názory rozcházejí, hledat cestu k možným ústupkům.
  • Třetím krokem je zaměření se na potřeby a přání a v této oblasti hledat kompromisy.
  • Závěrečná fáze by měla obnášet zhodnocení a posouzení spokojenosti, které by mělo nastat na obou stranách.

Závěr

Řešení konfliktů na pracovišti se nevyhne žádný manažer. Pokud však budete postupovat správně, budete řešit konflikty s chladnou hlavou a otevřeně se svými zaměstnanci komunikovat, mohou mít pro celý tým velmi pozitivní přínos.


Zpět