OSVČ nebo s. r. o.? Na co se zaměřit při rozhodování

Téměř každý začínající podnikatel stojí na začátku před rozhodnutím, jakou právní formu podnikání zvolí. Je jich mnoho, ale pro potřeby jednotlivce připadá v úvahu stát se osobou samostatně výdělečně činnou nebo založit společnost s ručením omezeným. Každá varianta má své výhody, ale i nevýhody, s nimiž byste se měli před konečným rozhodnutím seznámit, abyste následnými změnami neztráceli čas.

Jak legislativa vnímá OSVČ a s. r. o.

OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, která se věnuje výkonu výdělečné činnosti samostatně, pod svým jménem, a za případný neúspěch ručí celým svým majetkem. Podle oboru se živnosti dělí na dva druhy.

  • Ohlašovací, k nimž je potřeba doložit odbornou způsobilost (výuční list, maturitní či vysokoškolský diplom).
  • Vázané živnosti, které potřebují jiné oprávnění či osvědčení.
  • Volné, jež lze provozovat bez stanovené odbornosti.
  • Koncesované živnosti je možné založit a provádět na základě povolení – koncesí, které uděluje živnostenský úřad. Jejich seznam a přesnou specifikaci upravuje živnostenský zákon.

Společnost s ručením omezeným neboli s. r. o. je kapitálová obchodní společnost a právnická osoba, která může mít až 50 zakládajících členů (fyzických či právnických osob), ale klidně ji může založit jen jeden člověk. Jméno společnosti je libovolné, ale musí být unikátní a obsahovat zkratku s. r. o. V čele společnosti je valná hromada a za společnost může jednat statutární orgán – jednatel společnosti. Ručení je omezeno do výše počátečního vkladu, který je stanoven symbolicky na 1 Kč.

Omezené ručení není tak omezené, jak se zdá

Jednatel s. r. o. zodpovídá za správné hospodaření firmy a musí se držet zásad správného hospodáře. Při zpronevěření majetku či uzavírání evidentně nevýhodných obchodů ručí také svým majetkem.

Základní rozdíly mezi OSVČ a s. r. o.

Administrativní náročnost při založení

OSVČ

Zahájení podnikání je rychlé. Stačí navštívit živnostenský úřad s občanským průkazem a správním poplatkem 1000 Kč, vyplnit registrační formulář a získáte živnostenské oprávnění. V případě řemeslných či vázaných činností je potřeba doložit odbornou způsobilost a u koncesovaných živností si předem zažádat o koncesi. Jako OSVČ můžete stejně rychle měnit i údaje. Podrobněji vám postup založení živnosti představí náš nový nástroj.

S. r. o.

Zahájení činnosti s. r. o. je složitější, potřebujete k tomu živnostenské oprávnění, sídlo, unikátní název společnosti a jednatele s čistým trestním rejstříkem. Všechny údaje musíte doložit: výpis z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů. Následně požádáte o sestavení notářsky ověřené společenské smlouvy, která musí mít formu veřejné listiny. Na jejím základě si založíte bankovní účet ke složení základního kapitálu. Minimální částka je 1 Kč. Horní hranice není omezena. Pak si společnost necháte zapsat do obchodního rejstříku. Při každé změně (název, společníci) musíte platit za úpravu notářského zápisu.

Vše o podání na obchodní rejstřík se již brzy dozvíte díky našemu připravovanému nástroji Podání na obchodní rejstřík.

Založení s. r. o. bez práce

Když se chcete byrokratickému procesu vyhnout, můžete koupit založené s. r. o. nebo si ho necháte založit na míru, ale počáteční náklady za tuto službu jsou vyšší, než když se o to postaráte sami.

Daně

OSVČ

Když si jako OSVČ vyděláte víc než 15 000 Kč ročně, musíte odvést 15% daň z příjmů fyzických osob. K výpočtu základu daně můžete používat reálné náklady nebo výdajový paušál, díky němuž se nemusíte starat o výdaje. U vyšších výdělků podléhá výdělek 7% solidární dani. Za rok 2018 se tato daň týkala všech, jejichž roční výdělek přesáhl 1 438 992 Kč.

TIP: Přečtete si náš článek o daňovém přiznání OSVČ za rok 2019

 S. r. o.

Jako společnost s ručením omezeným odvádíte 19% daň z příjmu právnických osob, a ještě vám vzniká povinnost zdanit vyplácené podíly jak své, tak všech společníků, a to s 15% srážkovou daní. Na první pohled to vypadá méně výhodně než u OSVČ, ale v případě vyšších výdělků se nabízí lepší daňová optimalizace, což může výsledek nejen vyrovnat, ale dokonce i zvrátit ve prospěch s. r. o. 

Další rozdíly mezi OSVČ a s. r. o.

  OSVČ s. r. o.
Datová schránka Obejde se bez datové schránky. Datová schránka je nutností.
Povinnost zveřejňovat účetní závěrku Nezveřejňuje. Firmy zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky neboli výkazy o tom, jak se jim daří. Množství zveřejněných údajů se liší podle velikosti (mikro, malé, střední, velké).
Vedení nákladů a výdajů

(účetnictví, daňová evidence, nákladový paušál)

Může využít výdajový paušál – neeviduje skutečné náklady nebo si vede jednoduchou daňovou evidenci – skutečné náklady. Ke zpracování není potřeba účetní. Musí si vést účetnictví, což je administrativně složitější. Většinou je k jeho vedení potřeba účetní.
Oficiální korespondenční adresa Oficiální korespondenční adresa OSVČ se označuje jako místo podnikání. Může to být adresa trvalého bydliště. Oficiální korespondenční adresa právnické osoby se nazývá sídlo firmy – je nutné pro založení s. r. o. Živnostenskému úřadu musíte prokázat vlastnické nebo užívací právo k prostorám.

Na co myslet při rozhodování o formě podnikání

Než se definitivně rozhodnete, zvažte specifika své profese a také plány, jaké máte do budoucna. Pokud chcete být nezávislým odborníkem a celé podnikání postavíte čistě na vašich znalostech a schopnostech, nebudete mít takřka žádné náklady. Například jako grafický designér jste ideálním kandidátem na OSVČ. Jestliže se chcete do podnikání pustit ve velkém a očekáváte vysoké náklady a výdělky nebo chcete podnikat s dalšími společníky, je pro vás výhodnější založení s. r. o. Snadno tak vyřešíte podíly ve firmě i delegaci povinností.


Zpět