12. díl: Komunikace se státem online v době pandemie: jaké způsoby lze využít?

Současná opatření proti šíření koronaviru spočívají v maximálním omezení osobního kontaktu. Udělejte si jasno v tom, jakými způsoby můžete v této době komunikovat se státem a veřejnými institucemi na dálku prostřednictvím internetu.

Využijte možnost komunikace na dálku

V době šíření koronavirové pandemie je ze stran občanů mnohem větší zájem komunikovat s úřady online. Jelikož v současné době musíme osobní kontakt omezit na maximum, jedná se o efektivní způsob spojení s důležitými úřady a institucemi.

Co můžete vyřídit prostřednictvím datové schránky? V jakých případech oceníte elektronický podpis? A k čemu slouží takzvaný Portál občana? Na tyto i další otázky vám odpovíme v našem článku.

Co umožňuje datová schránka?

Pod pojmem datová schránka se skrývá elektronické úložiště, které slouží pro doručování elektronických dokumentů mezi fyzickou či právnickou osobou a orgány veřejné moci. Povinnost jejího zřízení mají všechny právnické osoby. Fyzické osoby si ji mohou zřídit dobrovolně, stejně jako nepodnikající subjekty.

Pokud datovou schránku máte, můžete jejím prostřednictvím přijímat a podávat v podstatě jakékoliv úřední dokumenty. A to všechno pohodlně přes internet, ať už jste kdekoliv. Skrz datovou schránku lze komunikovat nejen s úřady a státními institucemi, ale i se všemi společnostmi, které mají datovou schránku zřízenou.

Prostřednictvím datové schránky tak můžete vyřešit řadu situací z pohodlí domova a bez kontaktu s jinými lidmi: podat daňové přiznání, přehled pro zdravotní pojišťovnu i Českou správu sociálního zařízení, zažádat si o výpis z rejstříku trestů, získat výpisy z dalších registrů, ověřit si aktuální stav trestných bodů řidiče atd. Přes „datovku“ lze podávat i všechny žádosti o vládní finanční pomoc pro podnikatele zasažené pandemií.

Datovou schránku si můžete zřídit třemi různými způsoby:

  • osobně na pobočce Czech POINT,
  • zasláním formuláře s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu Ministerstva vnitra,
  • elektronicky (v případě, že vlastníte elektronický podpis, případně občanský průkaz s čipem a příslušnou čtečku).

V současné době navíc Česká pošta nabízí až do odvolání zcela zdarma svoji doplňkovou službu Poštovní datová zpráva. Ze své datové schránky tedy nyní můžete bezplatně posílat Poštovní datovou zprávu, která zcela rovnocenně odpovídá odeslání doporučeného dopisu.

K čemu slouží elektronický podpis a jak jej zřídit?

Elektronický podpis je nástroj, který slouží pro identifikaci a autentizaci v internetovém prostředí. Důležité přitom je, abyste jej nezaměňovali s pouhým digitálním snímkem vašeho vlastnoručního podpisu.

Slouží k unikátnímu zapečetění dokumentu a používat jej může výhradně ta osoba, která si tento certifikát zařídila. Kromě toho, že jej využijete při podepisování faktur a dokumentů, můžete jej používat i při elektronické komunikaci s úřady. Hodit se vám bude také v případě, že elektronicky podáváte přiznání k dani z příjmu či DPH.

Pravděpodobně nejjednodušším způsobem pro zřízení elektronického podpisu je návštěva pobočky České pošty se službou Czech POINT.

Daňové přiznání podejte elektronicky

Ministerstvo financí se v letošním roce rozhodlo prodloužit termín pro podání daňového přiznání o tři měsíce. Cílem tohoto opatření je především zabránit shlukování osob v prostorách finančních úřadů.

Vzhledem k aktuální situaci lze rozhodně doporučit podat daňové přiznání elektronickou cestou. To je ostatně i vaší povinností v případě, že máte zřízenou datovou schránku. Pro elektronické podání slouží Daňový portál Finanční správy, který nabízí online vyplnění většiny formulářů. Daňové přiznání lze rovněž odeslat z vaší datové schránky.

Portál občana zjednoduší váš život

Portál občana zjednodušeně řečeno zastřešuje všechny služby veřejné správy, které jsou poskytovány občanům, a umožňuje jejich vyřízení elektronickou cestou. Díky zřízenému online profilu může uživatel komunikovat s orgány veřejné správy prostřednictvím připojené datové schránky. Kromě datové schránky budete pro zřízení účtu potřebovat tzv. eIdentitu.

Zároveň vám Portál občana umožní zobrazit si své údaje ze základních registrů a bez nutnosti opětovného přihlašování budete moct přecházet i do jiných portálů. V praxi to znamená například to, že si na jednom místě můžete prohlédnout váš aktuální bodový stav řidiče, podat daňové přiznání, vyřídit živnostenské oprávnění nebo pohodlně nahlédnout do katastru nemovitostí a mnoho dalšího.

Za přístup do Portálu občana nic neplatíte. Zpoplatněné jsou pouze některé ze žádostí na jiných portálech, stejně jako kdybyste na úřady fyzicky dorazili.


Zpět