Paušální daň a paušální výdaje OSVČ: jaký je mezi tím rozdíl?

Každá OSVČ má 3 možnosti, jak počítat daň z příjmů. Může buď evidovat skutečné výdaje, uplatňovat paušální výdaje, anebo se registrovat k tzv. paušální dani. Rozhodnutí, kterou možnost využijete, je přitom zcela na vás.

Paušální výdaje OSVČ v roce 2024: výhody a nevýhody

Jelikož je evidence skutečných výdajů poměrně administrativně náročná, většina živnostníků volí možnost uplatnění paušálních výdajů. Paušální výdaje se uplatní jako procento z příjmů. Takto vypočítané výdaje OSVČ v daňovém přiznání odečte od svých příjmů, čímž vznikne daňový základ. Žádné skutečné náklady tedy dokládat nemusí.

Procento se určuje dle typu činnosti a sazby paušálních výdajů se ani v roce 2024 nemění:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; maximální výše takto uplatněných výdajů je 1 600 000 Kč.
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (tzv. volné, vázané a koncesované živnosti); maximální výše takto uplatněných výdajů je 1 200 000 Kč.
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti (autorská tvorba a svobodná povolání); maximální výše takto uplatněných výdajů je 800 000 Kč.
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a z příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů; maximální výše takto uplatněných výdajů je 600 000 Kč.

V praxi tedy nemusíte v průběhu roku nic řešit, pouze evidovat své příjmy (vystavené faktury). K paušálním výdajům se ani nemusíte nijak registrovat. V rámci daňového přiznání pouze uvedete, že uplatňujete paušální výdaje a také v jaké výši.

Výhody výdajů procentem z příjmů

 • Minimální administrativní zátěž v průběhu roku,
 • paušální výdaje jsou často vyšší než skutečné výdaje, díky čemuž ušetříte (máte nižší daňový základ),
 • můžete uplatnit řadu daňových slev, odečitatelných položek a zvýhodnění,
 • ušetříte za účetní – daňové přiznání zvládnete podat sami.  

Paušální výdaje jsou nevýhodné pouze pro ty OSVČ, jejichž skutečné výdaje výrazně převyšují ty paušální. V případě evidence skutečných výdajů musíte ale počítat i s vaším časem navíc a často i se službami účetní. Proto se evidence skutečných výdajů vyplatí až ve chvíli, kdy finanční rozdíl představuje několik desítek tisíc Kč ročně.

Paušální daň OSVČ v roce 2024: výhody a nevýhody

Paušální výdaje jsou sice administrativně nenáročnou možností, paušální daň ovšem představuje dokonce nulovou administrativní zátěž pro podnikatele. Jednoduše řečeno, pouze posíláte každý měsíc jednu platbu, ve které je zahrnuto sociální a zdravotní pojistné i daň. Kromě toho nemusíte dělat vůbec nic.

Paušální daň ale nemůže využít každý živnostník a ne všem se vyplatí. A to zejména proto, že v režimu paušální daně ztrácíte nárok na všechny daňové slevy a odpočty. Proto se paušální daň nevyplatí např. většině rodičů, kteří uplatňují daňový bonus na děti. Navíc je nutné se do paušálního režimu registrovat, a to vždy do 10. ledna příslušného roku.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Jaké jsou tedy podmínky pro vstup do paušálního režimu?

 1. Vaše příjmy musí být do 2 milionů Kč.
 2. Nemůžete být plátcem DPH.
 3. Nemůžete mít příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z dohody o provedení práce.
 4. Nemůžete být v insolvenčním řízení ani vykonávat funkci společníka veřejné obchodní společnosti.

Výše paušální daně v roce 2024

Výše měsíční paušální daně se odvíjí od výše příjmů OSVČ a typu činnosti.

Pásmo1. pásmo2. pásmo3. pásmo
Měsíční platba7 498 Kč16 745 Kč27 139 Kč
PodmínkyPříjem do 1 milionu Kč; anebo příjem do 1,5 milionu Kč, pokud aspoň 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %; anebo příjem do 2 milionů Kč, pokud aspoň 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 %.  Příjem od 1 milionu do 1,5 milionu Kč; anebo příjem do 2 milionů Kč, pokud 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %.  Příjmy do 2 milionů Kč, které nespadají do žádné z předchozích kategorií.  

Výhody paušální daně

 • Nemusíte evidovat výdaje, podávat daňové přiznání ani přehledy pro pojišťovny.
 • Nemusíte posílat 3 samostatné platby (zdravotní pojistné, sociální pojistné, daň z příjmů), všechny 3 platby jsou sloučeny do jedné.  
 • Máte jistotu, že vám nevznikne nedoplatek na pojistném ani dani (s výjimkou situace, kdy v průběhu roku překročíte limity pro dané pásmo).
 • V určitých případech lze ušetřit na odvodech.

Nevýhody paušální daně

 • Nemůžete uplatnit žádné daňové slevy, zvýhodnění ani odečitatelné položky.
 • Částka paušální daně je o něco vyšší než součet minimálních záloh. Na druhou stranu ale tento režim slibuje o něco vyšší důchod ve srovnání s platbou minimálních záloh.
Stručně
 • Paušální výdaje se uplatní jako procento z příjmů. Procento se určuje dle typu činnosti.
 • Takto vypočítané výdaje OSVČ v daňovém přiznání odečte od svých příjmů, čímž vznikne daňový základ. Žádné skutečné náklady tedy dokládat nemusí.
 • Mezi výhody paušálních výdajů patří minimální administrativní zátěž v průběhu roku, možnost uplatnění řady daňových slev, odečitatelných položek a zvýhodnění, úspora za služby účetní a často i nižší daňový základ.
 • V případě paušální daně pouze posíláte každý měsíc jednu platbu, ve které je zahrnuto sociální a zdravotní pojistné i daň. Kromě toho nemusíte dělat vůbec nic. Nemusíte evidovat výdaje, podávat daňové přiznání ani přehledy pro pojišťovny.
 • Paušální daň ale nemůže využít každý živnostník a ne všem se vyplatí. A to zejména proto, že v režimu paušální daně ztrácíte nárok na všechny daňové slevy a odpočty.

Zpět