Novela zákoníku práce: Pravidla pro home office se mění

Home office. Pojem, který se v souvislosti s pandemií koronaviru velmi často skloňoval. I dnes mezi zaměstnanci i zaměstnavateli vzbuzuje zvýšenou pozornost, a to zejména kvůli novele zákoníku práce, která by měla pravidla pro práci z domova změnit. O jaké změny se jedná?

Home office a připravovaná novela zákoníku práce  

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo na konci roku 2022 novelu zákoníku práce, která je spojená zejména s nárůstem elektronizace na pracovištích. Její navrhovanou součástí jsou i změny související s prací z domova. Stále však není zcela jasné, v jaké podobě budou nakonec změny platné, novela je totiž k lednu 2023 už tři měsíce po připomínkovém řízení a připomínky nejsou doposud zpracované do konečné podoby.

Ministerstvo práce a sociálních věcí však slibuje, že by měl být návrh hotový již během příštích týdnů. Předpokládá se ale, že oproti původní verzi bude podstatně nižší množství zaměstnanců, kteří budou mít na práci z domova nárok ze zákona.

Jaká jsou aktuální pravidla spojená s home officem

Ještě předtím, než se podíváme na to, jaké změny by se v blízké době mohly týkat práce z domova, přiblížíme si aktuální stav. V současné době platí, že zaměstnanci nemají zákonný nárok na to, aby mohli pracovat z domova. Zaměstnavatel dále nemá povinnost zdůvodňovat, proč se rozhodl povolit nebo nepovolit zaměstnancům práci z domova a nemá také povinnost některým skupinám zaměstnanců přednostně vyhovovat.

Aktuálně je také možné dohodu o výkonu práce z domova uzavřít pouze ústně nebo ji kombinovat s vnitřním předpisem. Neexistují také pravidla, která obsah dohody upravují, ani není stanovená přesná výše náhrady souvisejících nákladů.

Jaké jsou chystané změny pro home office?

Jaké změny by tedy nově měly nastat v oblasti práce z domova?

Právo na práci z domova

Některé skupiny zaměstnanců by měly nově mít možnost žádat o výkon práce na dálku. Zaměstnavatel bude mít povinnost této žádosti vyhovět v případě, že tomu nebrání povaha vykonávané práce nebo vážné provozní důvody.

Aktuálně návrh počítá s tím, že by se mělo právo na práci z domova ze zákona týkat rodičů dětí mladších 15 let, těhotných žen a lidí dlouhodobě pečujících o handicapovanou osobu. Většina centrálních úřadů ale s návrhem nesouhlasí a požaduje snížení věkové hranice u dětí na 8 let.

Dohoda o home office

Zatímco dříve bylo možné dohodu o home office uzavřít ústně, nyní bude home office možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Součástí dohody musí být:

 • místo výkonu práce a rozsah práce,
 • způsob komunikace,
 • zadávání a kontrola práce,
 • způsob rozvržení pracovní doby,
 • způsob náhrady nákladů, jež při práci na dálku vzniknou,
 • způsob zajištění a kontroly BOZP.

Zaměstnanec může písemně dohodu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Dále bude mít nárok na zajištění vybavení pro výkon práce včetně nezbytného softwaru a na zachování kontaktů s kolegy. Návrh dohody o home office se ovšem může ještě změnit.

Doplnění dříve uzavřených dohod o práci na dálku

Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem již dříve uzavřel dohodu o práci na dálku, bude ji muset doplnit o nové povinné náležitosti na základě nových pravidel, a to do 3 měsíců od účinnosti novely.

Délka pracovní doby při práci z domova

Délka směny při práci z domova nesmí přesáhnout 12 hodin, a to ani u zaměstnanců, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu. Těmto zaměstnancům také nepřísluší náhrada mzdy při důležitých osobních překážkách v práci ani mzda nebo náhradní volno za práci přesčas či ve státní svátky.

Úhrada nákladů na práci z domova

Dle novely bude mít zaměstnavatel povinnost hradit zaměstnanci náklady na práci z domova (výdaje za elektřinu, vytápění bytu apod.), přičemž tyto náklady nebudou součástí mzdy, platu nebo odměny z dohody. Navrhovaná výše je 2,80 Kč za hodinu práce a částka bude každý rok valorizovaná vyhláškou ministerstva. Při 160 odpracovaných hodinách měsíčně by se tedy jednalo o částku ve výši 448 Kč.

Pokuty za přestupky v oblasti home officu

Novela zavádí novou skutkovou podstatu přestupků spojených s prací na dálku, která umožňuje uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 1 milionu korun. V případě, že zaměstnavatel neumožní home office zaměstnanci, který na něj má ze zákona právo, hrozí mu pokuta až 300 000 korun.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Jaká je podle odborníků budoucnost práce na dálku?

Je home office pro firmy přínosem, nebo zaměstnanci doma pracují méně efektivně? Podle odborníků se v tomto ohledu názory manažerů rozcházejí. Zatímco někteří na home office nahlížejí pozitivně a jako největší přednost vnímají spokojenost zaměstnanců, druhá část manažerů home office odsuzuje. Dle nich totiž není možné budovat firemní kulturu jinde než v kancelářích.

I přes rozdíly v názorech analýza společnosti Gallup předpokládá, že bude práce na dálku přetrvávat. V dlouhodobém horizontu by se měla alespoň hybridní forma home officu týkat až 75 % pracovníků, jejichž profese práci na dálku umožňuje. Odborníci dodávají, že možnost home officu je ceněný benefit, který má klíčový dopad na udržení zaměstnanců ve firmě a může také významně přispět k získávání nových talentů.

Stručně
 • Chystaná novela zákoníku práce je aktuálně v připomínkovém řízení, její konečná podoba by však měla být schválená v příštích týdnech.
 • Nově by měli mít někteří zaměstnanci ze zákona nárok na práci z domova v případě, že tomu nebrání povaha vykonávané práce nebo vážné provozní důvody. Jedná se o rodiče dětí mladších 15 let, těhotné ženy a lidi dlouhodobě pečující o handicapovanou osobu.
 • Mění se také podoba dohody o práci na dálku, která bude muset být uzavřena písemně a obsahovat několik povinných náležitostí.
 • Zaměstnavatel bude mít také povinnost vyplatit zaměstnancům na home officu náhradu nákladů ve výši 2,80 Kč za každou hodinu práce z domova.
 • Zaměstnanec bude mít také nárok na zajištění vybavení pro výkon práce včetně nezbytného softwaru a na zachování kontaktů s kolegy.
 • Délka směny při práci z domova nesmí přesáhnout 12 hodin, a to ani u zaměstnanců, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu. Těmto zaměstnancům také nepřísluší náhrada mzdy při důležitých osobních překážkách v práci ani mzda nebo náhradní volno za práci přesčas či ve státní svátky.

Zpět