3. díl: Jak na psaní textů s pomocí umělé inteligence

Umělá inteligence vám může při tvorbě textového obsahu v mnohém pomoci, je ale potřeba vědět, jak ji správně používat. AI pak můžete využít pro různé dílčí úkoly a ušetřit tak spoustu času i financí. Jak tedy s AI komunikovat a jaké aplikace jsou dostupné v češtině?

S jakým typem obsahu vám pomůže umělá inteligence 

Tvorba textů s pomocí AI najde využití zejména v:

 • copywritingu a obsahovém marketingu,
 • žurnalistice,
 • překladatelství,
 • zákaznickém servisu,
 • personalizované e-mailové komunikaci atd.

V žádném případě ale tyto profese nenahradí. Může se však stát vaším parťákem při psaní a zefektivnit vám tak práci. 

5 způsobů, jak využít AI při psaní

 1. Brainstorming a inspirace: Máte tvůrčí blok? Zadejte umělé inteligenci téma a ona vám obratem poskytne množství nápadů, tipů či informací, které využijete ve vašem textu.  
 2. Sběr a analýza dat: Nápad už máte, na řadě je pracný sběr dat. Usnadněte si to – v tvorbě rešerší je AI mnohem efektivnější než člověk, má totiž ohromnou databázi informací a zvládne je zpracovat v mžiku oka.  
 3. Přepisování textů: Potřebujete jeden text přepsat několika způsoby? Např. pro účely A/B testování, personalizace nebo napsání popisků k velmi podobným produktům? Svěřte tyto jednoduché (a otravné) úkoly AI. 
 4. Tvorba abstraktů a osnov: Pokud nemáte čas číst velké množství textů, jednoduše zadejte AI, ať vám z nich udělá abstrakt. Během chvilky tak můžete získat klíčové informace z mnoha rozsáhlých zdrojů.   
 5. Kontrola pravopisu: I mistr tesař se někdy utne, a proto není od věci využít chytré nástroje pro kontrolu gramatiky. 

Při jakých úkolech vám naopak AI bude málo platná? 

V případě obsáhlejších textů s komplexnějším záměrem (např. produktových popisků nebo blogových článků) je již použití umělé inteligence přinejmenším nepraktické. AI totiž nevytváří originální texty, pouze „skládá“ na základě principu pravděpodobnosti to, co „přečetla“ jinde. To je problematické nejen z pohledu autorské etiky, ale také z pohledu SEO. Vyhledávače totiž neoriginální texty sankcionují. 

U delších textů generovaných umělou inteligencí navíc dochází k vysoké míře faktické i stylistické chybovosti, texty jsou plytké, nedostatečně vypointované a neobratné. Přepisování takových textů je proto pracnější než napsání zcela nového textu

Jak zadávat parametry požadovaného textu 

Abyste mohli z AI vytěžit maximum, musíte vědět, jak s ní komunikovat. Jak tedy zadat úkol umělé inteligenci? Stručně řečeno – co nejkonkrétněji. Texty generované AI mají tendenci být hodně obecné a pokud chatbot nějakou informací nemá, může si ji doplnit sám – a to dělá často nevhodně či nesprávně.  

Při zadávání parametrů proto nezapomeňte na: 

 1. Formu textu: Kde bude text použitý a pro jaký účel? Jaký je rozsah? Má být strukturovaný, využívat seznamy apod.?
 2. Obsah textu: Co nejpřesněji specifikujte téma a dejte AI co nejvíce vstupních dat. 
 3. Styl textu: Kdo je cílovou skupinou a jaká má být tonalita textu?  

Pokud vygenerovaný text nesplní vaše očekávání, jednoduše napište vlastními slovy, co se vám na něm nelíbí a co má AI případně upravit či doplnit. Během pár vteřin dostanete novou verzi textu a můžete pokračovat v dalším a dalším doplňování parametrů. 

Jak pracovat s texty vytvořenými AI

I přes veškerou snahu při zadávání parametrů bude zcela určitě potřebná finální úprava textu člověkem. Vždy je nutné zejména ověřit fakta, zkontrolovat stylistiku a gramatiku, ale také dát textu přidanou hodnotu pro čtenáře. 

Především originalita, kreativita, strategické myšlení či vaše unikátní know-how jsou oblasti, které AI neumí ve svých textech obsáhnout. 

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Generátory textů s umělou inteligencí dostupné v češtině  

Technologií, které fungují na principu umělé inteligence, je celá řada. Pro účely psaní textů budete potřebovat tzv. Natural Language Processing systémy (NLP). Většina existujících programů ovšem nepodporuje češtinu. Pokud tedy potřebujete vytvořit (nebo přeložit) české texty, nejvhodnější volbou jsou tyto aplikace: 

ChatGPT

Výhodou tohoto programu je především uživatelská přívětivost, kdy do chatu jednoduše vlastními slovy popíšete, jaký text potřebujete – a pokud se vám na něm něco nezdá, stačí napsat a během pár vteřin máte další varianty. ChatGPT si navíc pamatuje historii vaší konverzace a dokáže vaše požadavky předvídat. Lze jej používat zdarma, ovšem pouze v nižší verzi, která je v češtině poměrně nepřesná a má časté výpadky. ChatGPT Plus aktuálně stojí 20 dolarů měsíčně. 

Bing AI chat 

Velkou konkurencí ChatGPT je Bing chat od firmy Microsoft. Ve srovnání s ChatGPT má hned několik výhod – sofistikovaně propojuje vyhledávání na internetu a generování textů (díky čemuž má mimo jiné i ty nejaktuálnější informace, na rozdíl od ChatGPT), v rámci chatu vytvoří kromě textů i obrázky, uvádí zdroje informací a je zcela zdarma. Funguje ovšem pouze v rámci produktů od firmy Microsoft (tedy na prohlížeči Microsoft Edge atd.). 

Copy.AI

Tento nástroj je určen marketérům a copywriterům a má předpřipravené šablony, do nichž jednoduše vložíte vstupní data – tedy zvolíte typ textu (např. uvítací e-mail nebo příspěvek na sociální síť), tonalitu a vlastními slovy popíšete obsah. Program existuje i ve verzi zdarma, ovšem pro tvorbu českých textů si budete muset zaplatit Pro verzi za 36 dolarů měsíčně (je nutné se registrovat minimálně na rok). Program je vhodný zejména pro inspiraci, jelikož v češtině vykazuje vysokou míru nepřesnosti a chybovosti. 

DeepL

Jde o zatím nejkvalitnější online překladač, který v současnosti překládá z a do 29 jazyků, a to včetně češtiny. I přes vysokou míru přesnosti je vždy nutné, aby překlady zkontroloval zkušený překladatel. Zdarma lze překládat texty do délky 3000 znaků, různé placené balíčky stojí od 7,49 eur do 49,99 eur. 

Stručně
 • Umělá inteligence v žádném případě nenahradí copywritery, novináře či překladatele. Může se však stát vaším parťákem při psaní a zefektivnit vám tak práci.
 • AI využijete pro brainstorming a inspiraci, sběr a analýzu dat, přepisování textů, tvorbu abstraktů a osnov či kontrolu pravopisu. V případě obsáhlejších textů s komplexnějším záměrem (např. produktových popisků nebo blogových článků) je již použití umělé inteligence přinejmenším nepraktické.
 • Při zadávání parametrů požadovaného textu buďte co nejkonkrétnější a nezapomeňte zadat formu textu, obsah a styl textu. Pokud vygenerovaný text nesplní vaše očekávání, jednoduše napište vlastními slovy, co se vám na něm nelíbí a co má AI případně upravit či doplnit.
 • Texty vytvořené AI je potřeba zkontrolovat fakticky a stylisticky a dát jim přidanou hodnotu pro čtenáře. Především originalita, kreativita, strategické myšlení či vaše unikátní know-how jsou oblasti, které AI neumí ve svých textech obsáhnout.
 • Pokud potřebujete vytvořit (nebo přeložit) české texty, nejvhodnější volbou jsou aplikace jako ChatGPT, Bing AI chat, Copy.AI a DeepL.

Zpět