Vše, co potřebujete vědět o franchisingu

Jednou z možností, jak začít podnikat je franchising. V tomto článku se dozvíte nejen to, co to franchising je, ale seznámíte se také s jeho historií. Kromě toho vám představíme i klíčové výhody a nevýhody franchisového podnikání a postup, jak začít podnikat. Zjistěte díky následujícím řádkům o franchisingu vše, co potřebujete vědět.

Co je to franchising?

Franchising, česky franšízing, je forma odbytu určitého podniku, který vystupuje jako poskytovatel franchisy a poskytuje příjemci nebo příjemcům franchisy právo provozovat s jeho produkty nebo službami obchodní činnost.

Zjednodušeně se nejčastěji jedná o regionální pobočku nějaké firmy, kde franchisant prodává výrobky dané firmy ve svém obchodě, který vypadá stejně jako jiné pobočky dané firmy.

Anglický pojem “to franchise“ vyjadřuje udělení povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v konkrétní oblasti jednou firmou firmě druhé. Ten, kdo si kupuje licenci a uzavírá smlouvu, se nazývá franchisant, franchisorem je pak majitel franchisového konceptu.

Něco z historie franchisingu

Dodnes není přesně jasné, kdo, kdy a komu prodal první licenci k podnikání, a představil tak první podobu franchisingu. Původ slova „franchise“ se však datuje až do počátku druhého tisíciletí. Za poplatek udělovali králové nebo přední církevní představitelé licence k provozování určité činnosti již ve středověku. V 19. století patřili mezi poskytovatele licencí představitelé řemeslnických cejchů, kteří udělovali řemeslníkům povolení k provozování činnosti.

Kořeny moderního franchisingu sahají do přelomu 19. a 20. století v USA. V první polovině 19. století se představila první franchisingová firma Winter Sewing Machina Company, která se zabývala průmyslovým a odbytovým systémem šicích strojů a tvořila síť nezávislých prodejců. Další vlna tohoto konceptu podnikání je spojena s rokem 1913, kdy Henry Ford začal vyrábět finančně dostupné automobily. Franchising se díky novým možnostem cestování rozšířil také na motely, opravárny a čerpací stanice.

Franchising zažil největší boom v roce 1995 díky jedné z nejznámějších společností světa, a sice společnosti McDonald´s. Mezi další známé společnosti, postavené na stejném konceptu, patří KFC, Subway Restaurants nebo Yves Rocher a OBI.

Franchising v České republice

Franchising v České republice je spojený s rokem 1991. V této době se totiž v Česku představily první zahraniční franchisové systémy. Vývoj franchisingu u nás byl poměrně pomalý vzhledem k nedostatečné znalosti jeho fungování a také kvůli nedůvěře k němu ze strany českých podnikatelů. V současnosti se však poptávka po tomto způsobu podnikání zvyšuje. Zájem o franchising mají především středně velcí nebo začínající podnikatelé. V roce 2018 na českém trhu existovalo 260 franšíz, z čehož 162 značek bylo tuzemského původu a 98 zahraničního původu. Více o franchisingu v České republice se můžete dozvědět na stránkách České asociace franchisingu.

Soutěž Franchisa roku

Česká asociace franchisingu pravidelně pořádá soutěž Franchisa roku. Držitelem titulu Franchisa roku se v loňském roce stal koncept OXALIS, ocenění skokan roku získala franchingová síť Partners market a cenu za podporu a rozvoj franchisingu obdržel již zmíněný McDonald´s.

Výhody franchisingu pro podnikatele

Jednou z největších výhod franchisingu pro podnikatele je nižší vstupní kapitál, náklady na vybudování franšízové pobočky totiž v některých případech alespoň částečně hradí franchisor. Další předností tohoto konceptu podnikání je možnost rychlé finanční expanze a také menší riziko ztrát. Výhodou je bezesporu i skutečnost, že získáte ucelené know-how, franchisor vás naučí vše potřebné, snadno získáte klientelu a budete mít k dispozici silné marketingové nástroje.

Věděli jste?

Statistiky ukazují, že riziko neúspěchu v začátcích podnikání s franchisou je o 80 % nižší než v případě, že se rozhodnete podnikat na vlastní pěst.

Nevýhody franchisingu

Pokud se rozhodnete pro franchising, je dobré znát také jeho nevýhody, k nimž patří kontroly ze strany franchisora, vstupní a průběžné poplatky a omezení ohledně prodeje nebo převodu práv na firmu uvedených ve franchisové smlouvě.

Franchising: Jak začít podnikat s licencí

Zakoupení licence je jedním z nejjednodušších způsobů, jak začít podnikat. Nemusíte být ani odborníkem v dané oblasti, dokonce ani mít zkušenosti s podnikáním. Vše vás totiž naučí vás franchisor.

Nejdříve si musíte vybrat obor, v němž chcete podnikat. Pomoct vám může přehledný katalog franšíz. Vybraného franchisora si pořádně „proklepněte“, zjistěte, jaké s ním mají zkušenosti jiní držitelé licence. S právníkem důkladně prozkoumejte smlouvu. Dobře si promyslete finanční stránku podnikání a do svého finančního plánu započítejte všechny vstupní i průběžné poplatky, které se k provozování franšízy vážou. V případě nedostatku vstupního kapitálu si sjednejte výhodnou podnikatelskou půjčku.

Poté je důležité zmapovat konkurenci v dané lokalitě a vybrat si vhodné místo pro provozovnu. Veškeré informace k provozu vám pak již poskytne franchisor – od zařízení provozovny, postupu výroby či poskytování služeb, až po management lidských zdrojů a marketing.

NÁŠ TIP: Byť je zakoupení licence velmi jednoduchým a bezpečným způsobem podnikání, při plánování spolupracujte s kvalitním a ověřeným právníkem a finančním expertem. Franchisor vám poskytne veškeré informace a know-how, ovšem úspěch podnikání je již na vás. Franchising navíc není v České republice právně ukotvený, a tedy by smlouva mohla být pro vás značně nevýhodná.

Kolik stojí franchising?

Konkrétní informace o tom, kolik franšíza stojí, vám může poskytnout jen samotný franchisor dané značky. Je však důležité vědět, že je s franchisovým podnikáním spojená celá řada poplatků. Klíčová je samozřejmě částka za zakoupení licence a také průběžní poplatky. Většinou se platí měsíčně stanovená částka navýšená o podíl z obratu.

Zajímavosti o franchisingu

Asi vás nepřekvapí, že koncept franchisingu je nejrozšířenější v Americe, kde existuje zhruba 773 000 firem založených na franchisingu. Pokud o této formě podnikání uvažujete, potěší vás, že 91 % nových franchisantů podniká i po sedmi letech. Největší podíl franchisových zařízení tvoří restaurace s rychlým občerstvením následované čerpacími stanicemi s obchody.


Zpět