2. díl: Jak implementovat umělou inteligenci (AI) do firemních procesů v 7 krocích

O tom, že umělá inteligence zcela změní velkou část profesí a firemních procesů, dnes již není pochyb. Jak ale z automatizace vytěžit maximum a využít AI prakticky? Přinášíme vám podrobného průvodce krok za krokem.

Seznamte se s možnostmi umělé inteligence

Prvním krokem k úspěšné implementaci umělé inteligence je důkladná znalost jejích možností a omezení. Existují 2 hlavní typy AI: 

 • Strojové učení: Machine learning (ML) je proces, kdy počítač automaticky zlepšuje svou výkonnost při plnění úkolů na základě zkušeností získaných z dat. Strojové učení lze využít pro optimalizaci procesů, analýzy a predikce, zpracování velkého množství dat atd.
 • Generátory textů: Natural Language Processing systémy (NLP) jsou v podstatě chatboty, které odpovídají na nejrůznější dotazy a vytváří jednoduché texty na základě vámi zadaných parametrů. Využít je kromě toho můžete i pro brainstorming, analýzy a kontroly textů apod. 

Kromě těchto základních typů existují AI systémy na generování a zpracování vizuálního obsahu, voiceboty, virtuální asistenti či nejrůznější chytré softwary. Jednotlivé systémy lze tak využít pro opravdu širokou škálu činností. 

AI má však i svá omezení. Kromě rizika určité chybovosti (zejména v případě NLP systémů) postrádá emoční inteligenci, úsudek, originalitu či schopnost dělat rozhodnutí atd. 

Identifikujte procesy a činnosti, které lze zautomatizovat

Pokud již máte jasno v tom, co AI umí a co nikoliv, můžete začít přemýšlet nad tím, jak ji efektivně využít. Každý obor má svá specifika a každá firma má své firemní procesy nastaveny jinak. Ve spolupráci s vašimi zaměstnanci proto detailně rozeberte jejich pracovní náplň a najděte činnosti, které:

 • jsou opakující a rutinní, 
 • nevyžadují kreativitu, invenci, názor, empatii či rozhodování, 
 • jsou založeny na analýze dat nebo vyžadují tvorbu jednoduchých textů. 

Právě tyto činnosti může skvěle zastoupit umělá inteligence. 

Stanovte si cíle, harmonogram a rozpočet 

Cíle implementace umělé inteligence mohou být zaměřeny na:

 • zaměstnance, 
 • zákazníky, 
 • produkt 
 • nebo váš byznys jako celek. 

Nejčastěji se jako hlavní benefit uvádí úspora času a financí. Cílem ale může být i lepší zákaznická zkušenost, zvýšení prodejů, snížení chybovosti při rutinních úkolech nebo zvýšení produktivity práce či změna byznys strategie. AI se navíc může stát i součástí poskytované služby či produktu a zlepšit tak jejich funkce a zvýšit atraktivitu.

Při stanovování cílů nezapomeňte určit i:

 • způsob vyhodnocování dosahování cílů,  
 • jasný harmonogram, 
 • rozpočet,
 • odpovědný tým. 

Vyčleňte interní personální kapacity (nebo najměte externího AI specialistu) 

Mnoho velkých firem má početné IT týmy, které si mohou s implementací AI poradit svépomocí. Zejména pro menší firmy ale bude klíčové najít vhodného AI managera, který bude za implementaci umělé inteligence do firemních procesů odpovídat, zvolí vhodnou technologii a „naučí“ AI pracovat podle vašich požadavků. Vždy je ale dobré nejdříve zjistit, zda již neexistuje řešení, které odpovídá vašim potřebám. Je totiž jednodušší a levnější integrovat do procesů hotový systém než budovat zcela nový. 

Pokud se rozhodnete pro outsourcing nebo najmutí externího AI specialisty, zaměřte se na její nebo jeho:

 • Odbornost: Byť vyvíjení AI systému není to samé co programování, AI specialista by měl mít bohaté zkušenosti v oblasti informatiky a měl by mít pokročilé znalosti v oborech jako matematika, statistika a zpracovávání dat.  
 • Zkušenost s umělou inteligencí: AI specialisti by měli být obeznámeni s různými algoritmy strojového učení, jako jsou lineární a nelineární regrese, rozhodovací stromy, klasifikátory, klastrovací algoritmy, neuronové sítě a další.
 • Komunikační dovednosti: AI specialista bude pracovat v úzké spolupráci s týmem, měl by dokonale pochopit firemní procesy i váš obor podnikání. 

Připravte pevné základy 

Pro úspěšnou implementaci AI budete pravděpodobně potřebovat nové hardwary a softwary, ale také třeba úložiště dat. Myslete i na zabezpečení dat a investujte do kvalitních systémů digitální bezpečnosti. 

Aby mohla AI pracovat, potřebuje jasná data bez inkoherencí či chyb. Udělejte proto důkladnou kontrolu všech dat, přehledně je zorganizujte a aktualizujte. Čím více dat AI poskytnete, tím lépe bude pracovat. Vstupní data jsou základem, který když selže, selžou i všechny navazující procesy. 

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Testujte a vyhodnocujte 

V této chvíli již můžete začít AI aktivně používat. Jak ale začít? Z procesů, které identifikujete jako vhodné pro implementaci AI, vyberte prioritně ty, které:

 • jsou v souladu se stanovenými cíli, 
 • jsou jednoduché a je u nich nízká míra rizika,
 • nejsou pro váš byznys klíčové,
 • budou mít efekt již v krátkodobém časovém horizontu. 

Vyberte si jeden pilotní projekt, který nejlépe odpovídá těmto parametrům. Projekt poté testujte, než jej spustíte naostro. Průběžně vyhodnocujte, zda jste cíle naplnili a zda automatizace přinesla očekávané benefity. Upravte strategii podle dosažených výsledků a postupně rozšiřujte umělou inteligenci i do složitějších procesů

Komunikujte se zaměstnanci

Pro vaše zaměstnance může být implementace AI špatně pochopitelná a mohou mít i obavy ze ztráty zaměstnání. Komunikujte s nimi otevřeně, informujte je o všech krocích, zapojte je do rozhodovacího procesu a vysvětlete jim, jak jim AI pomůže v práci. Buďte shovívaví a flexibilní, některým zaměstnancům může trvat delší dobu, než si na novou pracovní náplň zvyknou. 

I když většina pracovních míst není umělou inteligencí ohrožena, jsou určité profese, které s nástupem AI budou již postradatelné. Najděte těmto zaměstnancům jiné uplatnění, využijte jejich talenty, případně jim nabídněte rekvalifikaci, aby byli pro vaši firmu nadále užiteční. Lidský faktor je pro každou firmu nepostradatelný a ztráta kvalitních zaměstnanců může pro vás představovat velkou újmu. 

Stručně
 • Prvním krokem k úspěšné implementaci umělé inteligence je důkladná znalost jejích možností a omezení. Existují 2 hlavní typy AI – machine learning (ML) a natural language processing systémy (NLP), dále pak systémy na generování a zpracování vizuálního obsahu, voiceboty, virtuální asistenti či nejrůznější chytré softwary.
 • Poté ve spolupráci s vašimi zaměstnanci detailně rozeberte jejich pracovní náplň a najděte činnosti, které jsou opakující a rutinní, nevyžadují kreativitu, invenci, názor, empatii či rozhodování a jsou založeny na analýze dat nebo vyžadují tvorbu jednoduchých textů.
 • Ve třetím kroku si stanovte cíle, harmonogram a rozpočet. Cíle implementace umělé inteligence mohou být zaměřeny na zaměstnance, zákazníky, produkt nebo váš byznys jako celek.
 • Poté vyčleňte interní personální kapacity nebo najměte externího AI specialistu, který bude za implementaci umělé inteligence do firemních procesů odpovídat.
 • Dále budete pravděpodobně potřebovat nové hardwary a softwary, ale také třeba úložiště dat. Myslete i na zabezpečení dat a investujte do kvalitních systémů digitální bezpečnosti. Udělejte důkladnou kontrolu všech dat, přehledně je zorganizujte a aktualizujte.
 • V této chvíli již můžete začít AI aktivně používat. Vyberte si jeden pilotní projekt a testujte ho. Průběžně vyhodnocujte, zda jste cíle naplnili a zda automatizace přinesla očekávané benefity.
 • V neposlední řadě komunikujte se zaměstnanci, informujte je o všech krocích, zapojte je do rozhodovacího procesu a vysvětlete jim, jak jim AI pomůže v práci.

Zpět