5. díl: Podnikáte? Nezapomeňte si sjednat pojištění odpovědnosti v podnikání

Pojištění odpovědnosti si většina lidí spojí a vlastnictvím nemovitosti nebo s cestováním. Víte ale, že byste na něj neměli zapomínat ani při podnikání? Dokáže vás ochránit před milionovými škodami, ale také pomůže v případných sporech s klienty.

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti vám kryje záda v případě škod, ke kterým dojde v souvislosti s vaší profesí. Důvodem může být podcenění situace, drobná chybka nebo zkrátka jen shoda okolností a škoda za statisíce nebo miliony je na světě. Pojištění odpovědnosti využijete v situacích, kdy způsobíte škodu ostatním, ale také tehdy, pokud dojde k poškození na zdraví nebo na majetku.

Pojištění sjednané u pojišťovny využijete i v případě, kdy po vás chce klient úhradu škody neprávem. Pojišťovna posoudí, zda má klient na odškodné nárok. Pokud ne, jeho požadavek zamítne. V případě, že byste se dostali k soudu, pomůže vám s právním zastupováním.

Pojištění odpovědnosti má celou řadu variant. Proto je důležité vědět, jaká reálná i domnělá rizika na vás mohou ve vaší branži číhat. Podle toho si následně vyberete balíček pojištění, který pro vás bude nejvýhodnější.

Ve kterých případech je pojištění odpovědnosti povinné?

Pojištění odpovědnosti je v některých případech dobrovolné, ale v jiných povinné. Kdy se vás povinné pojištění odpovědnosti týká?

Zaměstnáváte nejméně jednoho pracovníka

Pokud podnikáte a máte alespoň jednoho zaměstnance, vztahuje se na vás zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Pojištění kryje pracovní úrazy nebo nemoc z povolání.

Povinnost pojištění vzniká automaticky ke dni uzavření pracovně-právního poměru. Neuzavírá se přitom žádná pojistná smlouva. Vy, jako zaměstnavatel, máte povinnost písemně nebo elektronicky kontaktovat pojišťovnu a tuto událost nahlásit. Pojišťovna je státem povinně určená. Jedná se o pojišťovnu Kooperativa a. s., Vienna Insurance Group. Výši pojistného si zaměstnavatel vypočítává sám ze základu, který je shodně stanovený s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Profesní pojištění

Pojištění odpovědnosti je povinné pro specifická povolání. Jde zejména o profese, kde chyba může znamenat závažné důsledky:

 • advokáti,
 • architekti,
 • lékaři,
 • autorizovaní inženýři,
 • daňoví poradci,
 • auditoři,
 • účetní,
 • notáři,
 • pojišťovací agenti,
 • makléři.

Pojištění proti úpadku

Jedná se o pojištění, které je povinné zejména pro cestovní kanceláře. Nikoliv však pro cestovní agentury, jelikož ty zájezdy pouze přeprodávají, ale nepořádají. Pojištění proti úpadku si sjednávají i pracovní agentury, které své zaměstnance přidělují za účelem výkonu práce u uživatele.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Jedná se o povinné ručení pro firemní vozidla, které je podobné tomu ze soukromého života. K povinnému ručení si můžete navíc sjednat i havarijní. Pojišťovny dokážou pojistit i flotily osobních a nákladních aut, lodí nebo letadel, což vás obvykle vyjde výhodněji než pojištění jednoho dopravního prostředku.

Nejčastěji sjednávaná nepovinná pojištění při podnikání

Kromě případů, které stanovuje přímo legislativa, existuje celá řada pojištění, která si podnikatel může sjednat dobrovolně.

Komerční pojištění odpovědnosti

Obecné pojištění odpovědnosti z provozní činnosti se vyplatí sjednat v případech, kdy může vaše podnikání poškodit majetek klienta. Stačí drobná chyba, která může způsobit škody za statisíce či miliony. Bez pojištění budete muset škodu zaplatit a vynaložené peníze vám pak můžou chybět v dalším podnikání.

Pojištění majetku

Pojištění majetku se vztahuje na věci movité i nemovité. Do pojištění majetku může spadat ochrana před základními živelnými riziky, mezi které patří například požár, výbuch, povodeň nebo úder blesku aj. Kromě toho je možné se připojistit i proti odcizení nebo vandalismu. Výhodné je také pojištění cizí věci, například nemovitosti v pronájmu, nebo věci, které má podnikatel na leasing. Mnoho podnikatelů se zajímá také o pojištění duševního vlastnictví, do kterého může spadat například know-how, ale také ideje, loga, korporátní design, patenty a software. Obecně se jedná o ochranu nehmotných aktiv.

Pojištění provozu

Pojištění provozu zahrnuje vše, co se týká fungování podniku, a to včetně stažení výrobku z trhu (pokud si jej zájemce sjedná). Pojišťovna pak platí ušlý zisk, režijní náklady, pronájem náhradních prostor atd. Spadají sem také pandemická rizika: nemocnost zaměstnanců, přikázané uzavření nebo přerušení provozu.

Pojištění kybernetických rizik

Při práci se snad již nikdo neobejde bez internetu. Celá řada procesů souvisejících s podnikáním se zprostředkovává on-line, a tak jsou osobní i firemní data neustále ohrožena. Vaši databázi mohou napadnout hackeři, citlivé údaje mohou vynést bývalí zaměstnanci nebo může dojít ke ztrátě dat omylem. Vzhledem k přísným regulacím ohledně GDPR pojišťovny často nabízí produkty, které vás ochrání před kybernetickými útoky, jež by mohly znamenat ztrátu osobních údajů.

Pojištění pohledávek

Hodí se v případě spolupráce s novými obchodními partnery, u kterých nemáte ověřenou platební morálku. Toto pojištění je možné sjednat na vybrané rizikové faktury. V případě, že odběratel fakturu neuhradí v termínu, bude po něm finance vymáhat pojišťovna.

Pojištění schopnosti splácet

Toto pojištění se sjednává v případě, že podnikatel splácí podnikatelský úvěr. Díky pojištění nebude vaše splácení ohroženo ani v případě dlouhé nemoci, invalidity nebo dokonce smrti klíčového zaměstnance či vás samotných.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Jak si vybrat nejvhodnější balíček pojištění?

Při výběru pojištění a jeho dalšího rozšíření je potřeba dobře zvážit veškerá specifika vaší činnosti. Zaměřte se na reálná i domnělá rizika. Uvědomte si, jaké máte potřeby, požadavky a očekávání. O radu se můžete obrátit přímo na pojišťovnu, kde vám pomohou sestavit balíček pojištění na míru vašemu podnikání. Případně vám nabídnou již předem definované produkty pojištění, které je možné dále upravovat. Nezapomeňte zkontrolovat výluky v pojištění, ať zbytečně neplatíte za to, co nebudete moci v případě pojistné události požadovat. Při sjednávání si dobře prověřte veškerá sjednaná rizika. Zaměřte se především na to, na koho a na co se vztahují. Pojištění nevybírejte podle ceny, ale podle jeho kvality.

Při podnikání si můžete vybírat z široké nabídky pojištění. Předem je potřeba zvážit, která jsou pro vás skutečně důležitá a přínosná.

Stručně
 • Pojištění odpovědnosti vám kryje záda v případě škod, ke kterým dojde v souvislosti s vaší profesí. Využijete jej v situacích, kdy způsobíte škodu ostatním, ale také tehdy, pokud dojde k poškození na zdraví nebo na majetku.
 • Pojištění odpovědnosti má celou řadu variant. Proto je důležité vědět, jaká reálná i domnělá rizika na vás mohou ve vaší branži číhat.
 • Pojištění odpovědnosti je v některých případech dobrovolné, ale v jiných povinné. Mezi povinná pojištění patří:
 • Pokud podnikáte a máte alespoň jednoho zaměstnance, vztahuje se na vás zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Pojištění kryje pracovní úrazy nebo nemoc z povolání.
 • Pojištění odpovědnosti je povinné pro specifická povolání. Jde zejména o profese, kde chyba může znamenat závažné důsledky.
 • Pojištění proti úpadku je povinné zejména pro cestovní kanceláře.
 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je podobné povinnému ručení ze soukromého života.
 • Mezi nepovinná pojištění pro podnikatele patří nejčastěji komerční pojištění odpovědnosti, pojištění majetku, pojištění provozu, pojištění kybernetických rizik, pojištění pohledávek nebo pojištění schopnosti splácet.

Zpět