4. díl: I výrobní stroj se dá pojistit

Pro výrobní firmy, jejichž podnikání stojí na nepřetržitém provozu průmyslových strojů, je i několikadenní výpadek hotovou katastrofou, která může poškodit jak finanční rovnováhu firmy, tak dobré vztahy s obchodními partnery. A přitom se občasným technickým závadám nevyhne prakticky žádný stroj. Buďte prozíraví a zvažte, co by pro firmu představoval denní, týdenní, nebo dokonce měsíční výpadek výrobního zařízení.

Pro koho je vhodné pojištění strojů

Pojištění strojů a provozů je pro zahraniční výrobní firmy takřka standardem, ale čeští podnikatelé ho často opomíjejí a spoléhají na to, že jim se přece nemůže nic stát. A přitom právě tato pojistka může zachránit firmu před krachem. Pozastavení či omezení výroby často způsobí tak velké škody, že je pro podnikatele likvidačním. Pojištění je vhodné pro každou právnickou či podnikající fyzickou osobu, jejíž byznys závisí na provozu stroje či strojního zařízení.

Jaká rizika jsou v pojistce zahrnuta

Pojištění výrobních zařízení se vztahuje na: pád, náraz dopravního prostředku, vady materiálu, vnitřní mechanické poruchy, výrobní vady, konstrukční chyby, roztržení odstředivou silou, zkrat, přepětí, pád letadla, chyby obsluhy, krádeže, působení živlů (požár, výbuch, přímý úder blesku, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesuvy půdy, zřícení skal a zeminy, zemětřesení, tíha sněhu, vodovodní škody), vandalismus a další rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Na co se pojištění nevztahuje

Pojištění strojů nezahrnuje krytí škod způsobených nevhodnou obsluhou, nešikovností nebo nedbalostí. Pro tyto případy je určeno pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, lidově nazývané jako pojistka proti blbosti. Výluka se vztahuje také na vniknutí cizího předmětu do stroje, na výrobní vady, únavu materiálu, na konstrukční chyby a na selhání měřicích, regulačních a bezpečnostních zařízení. Pojištění neplatí ani v případě, když stroj není řádně servisován, zabezpečen proti krádeži a obsluhován kvalifikovanými pracovníky.

Jak funguje pojištění strojů v praxi

Firma XYZ zabývající se výrobou součástek pomocí laserového obráběcího stroje má jeho provoz pojištěn na částku 20 milionů Kč, s dobou ručení na 3 měsíce a spoluúčastí 2 dny. Limit na vícenáklady je stanoven na 5 %, což je z celkové částky 20 milionů Kč 1 milion Kč.
Ve chvíli, kdy se u stroje porouchá laser a provoz se zastaví, firma XYZ zmapuje ztrátu (ušlý zisk, režijní náklady a vícenáklady) a doloží ji pojišťovně, která ve spolupráci s firmou celou událost prošetří.

Z čeho se skládá finanční ztráta
● Ušlý zisk je zisk z provozní činnosti, jehož by firma teoreticky dosáhla, kdyby k přerušení nebo omezení provozu nedošlo.
● Režijní náklady jsou fixní náklady, které firma má, ať vyrábí, nebo ne. Patří k nim například leasingové splátky, mzdy, nájmy, náklady na reklamu a další stálé platby.
● Vícenáklady jsou výdaje navíc, které musí firma vynaložit, aby dostála svým závazkům vůči klientům. Většinou se jedná o dočasné přesunutí výroby do náhradních prostor, pronájem výrobní techniky nebo zajištění výroby u jiné firmy (outsourcing).

Firma XYZ zajistila výrobu na laserovém stroji u jiného výrobce. Díky tomu nemusela přerušit dodávky a její spolehlivost a obchodní vztahy s odběrateli zůstaly bez poskvrnky. Laser byl opraven a uveden do provozu za 15 dní. Vícenáklady na náhradní výrobu odpovídající 15 dnům běžné výroby se celkově vyšplhaly na 150 000 Kč (10 000 Kč/den). Po odečtení 2denní spoluúčasti (150 000–20 000) bylo firmě XYZ vyplaceno pojistné plnění ve výši 130 000 Kč.

Specifikace pojistných podmínek

V pojistné smlouvě si určíte, jaký stroj nebo strojní zařízení potřebujete pojistit proti přerušení provozu. Podle jeho aktuální pořizovací ceny se určí pojistná hodnota a z ní se procentuálně vyjádří limit na vícenáklady, například 5 % z pojistné hodnoty stroje. Nakonec se počtem dní stanoví vaše spoluúčast, během níž si všechny ztráty musíte hradit sami.

Jak probíhá sjednání pojistky

Pokud vás zajímají konkrétní podmínky a přesná kalkulace pojištění pro vaši firmu, vyzkoušejte třeba on-line formulář ČSOB pojišťovny, kde stačí vyplnit kontaktní údaje a stručně popsat, o co máte zájem. Obratem se vám ozve zkušený poradce, který s vámi probere podmínky, krytí, spoluúčast i výluky. Napsat můžete i ve chvíli, kdy nechcete uzavírat žádnou pojistku, alespoň si uděláte přehled o možnostech, jaké máte. Nikdy nevíte, kdy by se vám to mohlo hodit.


Zpět