6. díl: Minimalizujte rizika podnikání pomocí pojištění finančních rizik

Pojištění finančních rizik je specifická oblast pojištění, která kryje především schopnost dostát závazkům ať už vašich vůči klientům, nebo naopak odběratelů vůči vám. Nabídka pojistek se stále rozšiřuje, můžete si pojistit jak rizikové faktury a schopnost splácet, tak smluvní záruky. Seznamte se s pojistkami, jaké jsou na trhu k mání, abyste znali své možnosti.

K čemu slouží pojištění finančních rizik a jaká existují

V minulém díle jste zjistili, že si můžete pojistit odpovědnost za škody, které způsobí vaše firma pochybením, nešťastnou náhodou či závadou produktu klientům. V tomto díle se seznámíte s pojistkami, jež se zaměřují na oblast finančních závazků. Patří k nim pojištění schopnosti splácet a pojištění pohledávek a pojištění proti úpadku. 

Jaká pojištění se vyplatí

Při výběru vhodných pojištění a jejich rozšíření zvažte specifika své činnosti a přizpůsobte si balíček pojistek na míru. Ne každý podnikatel potřebuje všechna krytí, která jsou k na trhu k mání. K nejoblíbenějším podnikatelskýmpojistkám patří pojištění pohledávek. Přes 50 % podnikatelů se setká alespoň s jednou neuhrazenou fakturou, jež může nabourat hospodaření firmy.

Není pojistka jako pojistka

Výše i rozsah krytí se u jednotlivých pojišťoven liší, a proto si před sjednáním jakékoli pojistky ujasněte největší rizika ve svém oboru a zjistěte si, co vám která pojišťovna může nabídnout. To, co má jeden poskytovatel v základní nabídce, nemusí mít jiný ani za příplatek.

Pojištění pohledávek neboli faktur

Hitem mezi podnikateli je pojištění pohledávek, které nabízí možnost krytí vybraných rizikových faktur. U obchodních partnerů, jež dobře neznáte a nemáte ověřenou jejich platební morálku, se pojištění určitě vyplatí. Pokud odběratel fakturu neuhradí v termínu, ujme se jejího vymáhání pojišťovna. Když do 90 dnů neuspěje, vyplatí vám 85 % z dlužné částky ze svého.

Cena pojištění se pohybuje od 1 až do 2 % z pojišťované částky. Konečnou sumu ovlivňuje především platební morálka odběratele a jeho finanční situace.

Na co si dát pozor

Předtím, než se pustíte do rizikové zakázky, zjistěte si, zda bude pohledávka pojistitelná. Odběratelé musí splňovat určitá kritéria, aby se za ně pojišťovna zaručila. Ověření je rychlé. Například na stránkách ČSOB pojišťovny můžete využít on-line formulář, kde vyplníte své kontaktní údaje, ozve se vám pojišťovací poradce, který s vámi situaci probere. Službu vyzkoušejte na https://www.csob.cz/portal/firmy/pojisteni.

Pojištění schopnosti splácet

Dlouhá nemoc, invalidita, nebo dokonce smrt stěžejního zaměstnance nebo vás samotných může firmu vyřadit z provozu, ale povinnost splácet podnikatelský úvěr zůstane. Před takovou situací vás ochrání pojištění schopnosti splácet podnikatelské půjčky.

Na co si dát pozor

Než podepíšete smlouvu, podívejte se na karenční dobu a na výši plnění. U hypoték a kreditních karet si zkontrolujte také finanční limity plateb. Pokud se jedná o vyšší částky, nemusela by vám pojistka na plné pokrytí stačit. V rezervě byste měli mít minimálně 2 splátky dopředu, aby vám nezačalo naskakovat penále dřív, než pojišťovna celou věc prověří a převezme splátky za vás.

Pojištění smluvních záruk

U větších zakázek je běžnou praxí, že zhotovitel musí za včasné a přesné zhotovení zakázky ručit smluvní zárukou neboli pevně stanoveným procentem z celkové ceny zakázky. V případě, že by měl zhotovitel zpoždění nebo nedodal dílo v požadovaném rozsahu, získá objednatel nárok na využití smluvní záruky k nápravě a dokončení díla.

Pro tyto případy si mohou firmy sjednat pojištění, které za ně složí záruku. Před uzavřením této pojistky si pojišťovna důkladně prověřuje finanční zdraví firmy, předchozí reference a dokončené projekty.

Úskalí smluvních záruk

Smluvní záruka například 10 % z celkové ceny zakázky je jako záloha složená na účtu objednatele až do chvíle, kdy je dílo předáno, což mohou být v případě větších projektů desítky milionů až na několik let. To by mohlo narušit cash flow zhotovitelské firmy.

Pojištění proti úpadku

Pojištění proti úpadku je součástí podnikání všech fungujících cestovních kanceláří a patří k jejich zákonným povinnostem, které upravuje zákon č. 159/1999 Sb. Pojištění slouží k ochraně klientů CK pro případ krachu nebo v situaci, kdy CK nemůže dostát svým závazkům v plné výši. V praxi to znamená, že pojišťovna převezme zodpovědnost CK vůči jejím klientům a vyplatí jim odškodné za předplacenou dovolenou, která se nekonala, a postará se o přepravu klientů ze zahraničí zpět do České republiky.

Ověření pojištění proti úpadku

Informace o pojištění proti úpadku jsou veřejně dostupné na webu pojišťovny, u níž ho máte sjednané. Zákazníci si ho tedy mohou snadno ověřit. Uzavření pojistky byste měli prokázat také originálem nebo ověřenou kopií pojistné smlouvy a osvědčením určeným pro zákazníky, které obsahuje informace o uzavřeném pojištění.

Kdy kontaktovat pojišťovnu

Vždy platí, že byste měli pojistnou událost oznámit pojišťovně co nejdříve. Poradí vám, jak postupovat, aby šetření události i následné vyplacení pojistného proběhlo hladce. Obecně však platí, že pokud je to potřeba, zajistěte co nejvíc důkazů (rozhovory se svědky, fotografie) ještě před tím, než začnete s likvidací škod, ale například u pojištění faktur nic dokládat nemusíte.

Pojištění podnikatelských rizik můžete uzavřít např. u ČSOB Pojišťovny.


Zpět