Výzkum – Index očekávání firem

Index očekávání firem je unikátní projekt ČSOB, pomocí kterého lze od roku 2013 sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů v oblastech poptávky, investic a rozsahu činností v ČR. Od roku 2017 se IOF zjišťuje i na Slovensku. Aktuálního průzkumu se v ČR zúčastnilo v průběhu října a listopadu 2022 více než 400 firem a podnikatelů napříč obory.

Nedílnou a významnou součástí každé vlny Indexu očekávání jsou rovněž pohledy podnikatelů a živnostníků na vybrané aktuální události a témata a samostatná kvalitativní analýza jednoho z indikativních odvětví tuzemské ekonomiky. Široký zájem firem, ale i veřejnosti a médií o zveřejňované výsledky a související pohledy a analýzy, svědčí o tom, že se Index očekávání firem stal uznávaným barometrem vývoje a názorovou platformou sektoru malých a středních podnikatelů v ČR.

3Q / 2022 -15,7 index očekávání firem

Komentář odborníků k výzkumu Q3/2022

Komentář M. Kupky

Index očekávání firem se na podzim 2022 propadl o 14,5 bodu na -15,7. Zhoršení indexu koresponduje s tím, že česká…

Komentáře k minulým výzkumům

Články