2. díl: Minimalizujte náklady za škody s pojištěním odpovědnosti

Jak se říká, chybovat je lidské. Platit za chyby ale dávno nemusíte. Stačí využít služby pojištění odpovědnosti, které za vás uhradí možné škody vzniklé druhé osobě.

Stačí vteřina nepozornosti a něco se rozbije, zničí, stane se úraz. Nebo způsobí nějakou škodu váš zaměstnanec. Dohady o tom, co má kdo uhradit a kolik, se posléze protahují, mohou dosáhnout závratných částek a značně vám znepříjemní a zkomplikují život. Buďte proto předvídaví a uzavřete si pojištění odpovědnosti.

Typy pojistek odpovědnosti:

Občanské pojištění odpovědnosti

Jedná se o pojištění, které kryje vámi způsobenou škodu druhé osobě. Například když se při rekreačním lyžování srazíte s jiným lyžařem a poškodíte mu lyžařské vybavení. Nebo v případě, kdy při sportu zraníte svého spoluhráče. V obecné rovině pokryje sjednané občanské pojištění odpovědnosti všechny škody, které nešťastnou náhodou, nešikovností či nedbalostí jako pojištěný způsobíte. U ČSOB se například pojištění vztahuje také na členy domácnosti pojištěného i domácí mazlíčky a celou domácnost včetně jejích součástí. Pojistku můžete použít také při poškození zapůjčené věci, například svatebních šatů. A hradí i škody, které by po vás vyžadovala zaplatit zdravotní pojišťovna. U ČSOB máte navíc u pojistky odpovědnosti za škodu velmi nízkou spoluúčast, pouhých 500 Kč.

Zákonné pojištění odpovědnosti

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen sjednat zákonné pojištění odpovědnosti svým zaměstnancům, a to u státem určené pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group. Toto pojištění vás jako podnikatele bude chránit při uplatnění nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pojištění odpovědnosti v práci

Jako podnikateli se vám také vyplatí doporučit zaměstnancům, aby si sjednali pojištění odpovědnosti v práci, které se postará o finanční krytí možných škod jimi způsobených na majetku vaší firmy, na zdraví či při finanční újmě. Ať už se jedná například o nedopatřením politý notebook, škrábance na zaměstnaneckém firemním vozu nebo chybný zápis materiálu do evidence, kterým váš zaměstnanec způsobí chybu v účetnictví – pojištění odpovědnosti v práci pokryje vzniklé škody. Vy jako podnikatel tak předejdete nepříjemnému vymáhání peněz za škodu přímo na zaměstnanci.

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Možná rizika mohou být ale spojená i přímo s výkonem vaší činnosti. Způsobíte-li klientovi jako firma nějakou škodu, nejen že ji budete muset zaplatit, ale vyčíslená částka může přesáhnout i statisíce, které by vám následně mohly v dalším podnikání chybět. Proti hlavním rizikům souvisejícím s podnikáním menších společností vás bude chránit pojištění odpovědnosti pro živnostníky, drobné podnikatele a menší firmy. U ČSOB tato pojistka zahrnuje například úhradu škody vzniklé na věci související s podnikáním, čistou finanční újmu i následnou finanční újmu způsobenou podnikatelskou činností či vadou výrobku. Vztahuje se také na různé nemajetkové škody. Pro stanovení podnikatelských rizik a ceny pojistného je samozřejmě určující velikost firmy, její činnost i výše příjmů. Je-li vaše firma větší, pravděpodobně se spíše budete zajímat o pojištění odpovědnosti pro větší firmy, které chrání zejména movitý a nemovitý majetek, zisk z podnikání, zboží při přepravě, vozidla, stroje a elektronická zařízení i stavební a technologická díla v době realizace. U ČSOB je pojištění odpovědnosti vždy sestavováno na míru pro konkrétní potřeby každé firmy se zohledněním oboru podnikání.

Na co si dát pozor

Při sjednávání pojistky si dobře ověřte všechna sjednaná rizika, a především informace, na koho a na co se vztahují. Může se vám snadno stát, že například při pojištění odpovědnosti pro podnikatele v něm nebude zahrnuta odpovědnost za zboží podléhající zkáze, která se obvykle připojišťuje nad rámec běžné smlouvy. Rizika lze samozřejmě u jednotlivých pojišťoven navyšovat a do finální smlouvy je zahrnout. Pravděpodobně si ale připlatíte.

Kdy pojistka neplatí aneb výluky

V určitých konkrétních případech a za určitých okolností se klidně může stát, že pojistná smlouva neplatí. Vše ale musí být řádně vypsáno v pojistných podmínkách, jejichž znalost budete stvrzovat podpisem už při uzavírání smlouvy. Věnujte jim proto dostatečnou pozornost – tzv. výluky jsou v nich vždy označené.

Co je spoluúčast?

Možná klička ve smlouvě, která vás ale v případě platby může zaskočit, se nazývá spoluúčast. Znamená to, že způsobené škody sice kryje pojišťovna, ale částečně se na jejich úhradě bude podílet i pojištěný, tedy vy, a to dohodnutým procentem z celkové škody nebo stanovenou minimální částkou. V případě, že je tedy minimální spoluúčast například 1 000 Kč, nemá cenu při drobných platbách pojišťovnu vůbec kontaktovat.

Jak postupovat v případě pojistné události

  • ihned kontaktujte pojišťovnu, protože je třeba co nejdříve zjistit míru zavinění
  • zajistěte co nejvíce důkazů, například v podobě fotografií či svědků, které vám mohou pomoci při objektivním posouzení situace

U sjednaných produktů ČSOB pojišťovny můžete využít i služeb pojišťovacího makléře, kterého lze jednoduše kontaktovat přes webové stránky.


Zpět