SWOT Analýza

SWOT analýza je základní strategická analýza, která vám pomůže lépe pochopit interní i externí prostředí vašeho byznysu. Určením silných a slabých stránek vašeho podnikání si zajistíte další růst směrem, který má budoucnost. Analýza hrozeb a příležitostí vám naopak pomůže lépe pochopit, v jakém prostředí podnikáte a na jaké faktory můžete mít vliv.

Řiďte své podnikání správným směrem díky SWOT analýze. Náš vzor vám pomůže ujasnit, kam má cenu investovat energii a čas, či v jaké oblasti se vyplatí dále rozvíjet. Stáhněte si jej zcela zdarma a vracejte se k němu v pravidelných intervalech.