Novela zákona o elektronických komunikacích a telemarketing: Jak změny ovlivní podnikatele?

V loňském roce začala platit novela o elektronických komunikacích. Významnou součástí této novely jsou přísnější pravidla spojená s telemarketingem. O jaká pravidla se jedná a jak postupovat v případě, že je telemarketing součástí marketingové strategie vaší společnosti?

Novela zákona o elektronických komunikacích

Od 1. ledna 2022 se stal s výjimkou některých svých ustanovení účinným zákon č. 374/2021 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

Tato novela přinesla přes 400 změnových bodů. Nejvýraznější změny souvisí s cookies, kdy je nově používání cookies založené na principu opt-in (dříve se jednalo o princi opt-out) a rozšířením informační povinnosti u spotřebitelských smluv. Novela přinesla i jednodušší změnu poskytovatele služby přístupu k internetu a jednodušší budování sítí. V neposlední řadě se významně dotkla oblasti telemarketingu, na kterou se blíže zaměříme v následujících odstavcích.

Změna pravidel v oblasti telemarketingu

Novela zákona o elektronických komunikacích je založená na předpokladu, že spotřebitele nevyžádané marketingové hovory obtěžují a nemají o ně zájem. Od loňského roku tak platí, že firmy mohou volat pouze lidem, kteří s tím výslovně souhlasili, případně zájem o danou službu eviduje jejich poskytovatel služeb elektronických komunikací (nejčastěji se jedná o mobilního operátora). Pokud zákazník souhlas nedá, automaticky se předpokládá, že s telemarketingem nesouhlasí.

Nově je také zakázané využívat účastnické seznamy (např. webová stránka 1188.cz) a služby elektronických komunikací pro účely marketingu skrze automatické systémy volání, tedy ty bez účasti lidí.

Jaká pravidla platila pro telemarketing dříve?

Do doby, než novela vstoupila v platnost, mohly firmy s nabídkami volat komukoliv v případě, že operátor neměl v registru záznam o tom, že si zákazník nepřál být kontaktovaný za marketingovými účely s nabídkou zboží nebo služeb. Pokud zákazník nevyslovil nesouhlas, bylo například možné využívat náhodně generovaná telefonní čísla k oslovení zákazníků s nabídkou zboží či služeb. Pokud byli lidé firmami kontaktovaní i přes nesouhlas, považovalo se to za přestupek.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Komu mohou podnikatelé i nadále volat a za jakých podmínek?

V současné době můžou firmy volat zákazníkům, kteří ve veřejném seznamu vyjádřili výslovný souhlas. Kromě toho je možné volat zákazníkům v případě, že má podnikatel jakýkoliv jiný individuální souhlas s kontaktováním, a to i přesto, že ve veřejném seznamu zákazníci uvedli, že si nepřejí být kontaktovaní za účelem marketingu. Pokud však zákazníka hovor obtěžuje, může podnikateli zaslat námitku proti zpracování osobních údajů.

Lidem mohou také nadále volat agentury provádějící výzkumy a průzkumy trhu. Agentury mohou náhodně generovat telefonní čísla, na která volají, průzkum však musí být transparentní a nesmí se za ním skrývat marketingová nabídka. Zákon neporušují ani telefonáty neziskových organizací, které volají za účelem získání daru pro dobročinné účely. V novele totiž přímo stojí, že je zakázané nabízet marketingovou reklamu či jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb.

Sankce za porušení pravidel

Porušení výše zmíněných pravidel se i nadále považuje za přestupek. Český telekomunikační úřad může za porušení zákona udělit pokutu až do výše 50 milionů korun nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku, který byl dosažený za poslední ukončené účetní období. Pokuta se stanovuje na základě toho, která z těchto hodnot je vyšší.

Stručně
  • Od 1. ledna 2022 se stal s výjimkou některých svých ustanovení účinným zákon č. 374/2021 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
  • Nově mohou firmy volat pouze lidem, kteří s tím výslovně souhlasili, případně zájem o danou službu eviduje jejich poskytovatel služeb elektronických komunikací.
  • Lidem mohou také nadále volat agentury provádějící výzkumy a průzkumy trhu. Zákon neporušují ani telefonáty neziskových organizací, které volají za účelem získání daru pro dobročinné účely.
  • Český telekomunikační úřad může za porušení zákona udělit pokutu až do výše 50 milionů korun nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku, který byl dosažený za poslední ukončené účetní období.

Zpět