Co je to strategie See Think Do Care a jak ji využít v marketingu? 

Chcete porozumět potřebám, preferencím a chování svých zákazníků a vytvořit marketingový plán, který bude odpovídat vaší cílové skupině v každé fázi zákaznické cesty? Pak by vaší pozornosti neměl uniknout model See Think Do Care, který je velmi efektivním pomocníkem při sestavování i vyhodnocování marketingové strategie.

Co je to model See Think Do Care?

Nejdříve si pojďme přiblížit, co to model See Think Do Care, známý také pod zkratkou STDC framework, je. Jedná se o obchodní schéma, jež se zaměřuje na čtyři nákupní fáze zákazníka. Cílem tohoto komplexního frameworku je navazování vztahu se zákazníky a jeho další prohlubování. 

Nespornou výhodou modelu See Think Do Care je, že je velmi jednoduchý a srozumitelný a je možné ho aplikovat na širokou škálu online projektů. Autorem této účinné pomůcky pro vytvoření online marketingové strategie je Avinash Kaushik, který pracuje pro společnost Google. Pojďme se na jednotlivé fáze podívat blíže. 

Obrázek: Grafické znázornění modelu See Think Do Care

See (vidět)

V této fázi ještě zákazníci o vaší značce nevědí. První krok je tedy založený na budování povědomí o značce. Cílem fáze See je oslovit široké publikum, a to prostřednictvím kvalitního obsahu, jež je poutavý a informativní. Takovýto obsah může mít například podobu videí, infografiky nebo obsahu na sociálních sítích. 

Vezměme si, že podnikáte v oblasti zdravé výživy. V této fázi se tedy zaměřujete na všechny zákazníky, kteří by mohli zakoupit vaše produkty, a informujete je o vaší značce zdravé výživy. 

Think (myslet) 

Ve druhé fázi si zákazníci uvědomují, že mají konkrétní potřebu, kterou by mohli uspokojit vámi nabízeným produktem či službou. V této fázi tedy už zákazníci mají o vaší značce povědomí, ale nemusí být ještě připraveni k nákupu. O nákupu zatím jen přemýšlejí a porovnávají produkty nebo služby s konkurencí. Nabídnout byste jim tedy měli obsah, který jim pomůže učinit informované rozhodnutí a přesvědčí je o tom, že je pro ně vhodný právě váš produkt nebo služba. 

Pokud bychom se opět zaměřili na příklad se zdravou výživou, nyní je čas zaměřit se na zdůraznění vašich konkurenčních výhod a unikátnosti.

Do (dělat) 

Ve třetí fázi už jsou zákazníci připraveni provést nákup a vy jim musíte tento krok co nejvíce usnadnit. Cílem fáze Do je tedy přeměna potenciálních zákazníků na zákazníky platící. Jak této fázi uzpůsobit marketingovou strategii? Například prostřednictvím optimalizace vašeho webu, jasných výzev k akci nebo výhodných nabídek a slev

Care (starat se)

Své cílové skupině byste se měli věnovat i v okamžiku, kdy nákup dokončí. Čtvrtá a zároveň poslední fáze Care tak spočívá v udržení zákazníků a jejich přeměně na stálé zákazníky. Se svými zákazníky byste měli zůstat v kontaktu a nabídnout jim špičkový servis, aby u vás příště nakoupili znovu. Proč? Získání nových zákazníků je pro firmy až 10krát nákladnější než udržení stávajících zákazníků. Jak se o své zákazníky starat? Možností je více, může se jednat třeba o věrnostní výhody nebo kvalitní zákaznický servis

Na koho by tedy v této fázi cílil obchodník se zdravou výživou? Na zákazníky, kteří u něho již nakoupili. 

Jak pracovat s modelem See Think Do Care? 

Nyní už se pojďme podívat na to, jak s modelem See Think Do Care pracovat v praxi, aby se stal přínosem pro vaše podnikání. 

Cílová skupina 

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že se každá fáze modelu See Think Do Care zaměřuje na stejnou cílovou skupinu, ale v jiné fázi nákupního procesu. Například ve fázi See se zaměřujete na všechny lidi se zájmem o zdravý životní styl a ve fázi Care pouze na lidi, kteří už u vás nakoupili. 

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Marketingové kanály

Stejně tak, jako je třeba v každé fázi oslovit jinou skupinu zákazníků, je třeba v každé fázi zvolit vhodné marketingové kanály. V nákupní fázi See se například hojně využívají sociální sítě nebo virální marketing, ve fázi Think je přínosný firemní blog, ve fázi Do reference a ve fázi Care e-mail marketing

Cíle 

V neposlední řadě byste si měli pro každou fázi stanovit cíle. Ve fázi See se může například jednat o navýšení počtu fanoušků na sociálních sítích, ve fázi Think o návštěvnost článků na vašem firemním blogu, ve fázi Do o počet prodejů a ve fázi Care o množství opakovaných nákupů. Abyste z modelu See Think Do Care vytěžili maximum, investujte do všech čtyř fází a nezapomeňte marketingové aktivity vyhodnotit, abyste věděli, jaký měly dopad.

Stručně
  • Model See Think Do Care je obchodní schéma, jež se zaměřuje na čtyři nákupní fáze zákazníka.
  • Ve fázi See ještě zákazníci o vaší značce nevědí. První krok je tedy založený na budování povědomí o značce. Cílem fáze See je oslovit široké publikum.
  • Ve fázi Think už zákazníci mají o vaší značce povědomí, ale o nákupu zatím jen přemýšlejí a porovnávají produkty nebo služby s konkurencí. Nabídnout byste jim tedy měli obsah, který jim pomůže učinit informované rozhodnutí o nákupu.
  • Ve fázi Do už jsou zákazníci připraveni provést nákup a vy jim musíte tento krok co nejvíce usnadnit. Cílem fáze Do je tedy přeměna potenciálních zákazníků na zákazníky platící.
  • Čtvrtá a zároveň poslední fáze Care spočívá v udržení zákazníků a jejich přeměně na stálé zákazníky.
  • V každé fázi je třeba zvolit vhodné marketingové kanály. V nákupní fázi See se například hojně využívají sociální sítě nebo virální marketing, ve fázi Think je přínosný firemní blog, ve fázi Do reference a ve fázi Care e-mail marketing.
  • V neposlední řadě byste si měli pro každou fázi stanovit cíle. Ve fázi See se může například jednat o navýšení počtu fanoušků na sociálních sítích, ve fázi Think o návštěvnost článků na vašem firemním blogu, ve fázi Do o počet prodejů a ve fázi Care o množství opakovaných nákupů.

Zpět