6 nejčastějších chyb podnikatelů (a jak se z nich můžete poučit)

Krize může potkat každé podnikání. Buďte proto připraveni a snažte se eliminovat nejčastější chyby, kterých se podnikatelé dopouští. Receptem na úspěch je především kvalitní finanční řízení, sledování vývoje trhu, ale taky dobrý byznys plán nebo promyšlená marketingová strategie.

Krizové momenty se týkají startupů i velkých firem

Co stojí za krachem řady podnikatelů? Mnohdy není na vině nedostatek prodejů nebo poptávky. Firmu mohou snadno položit i faktory, které nesouvisí s prodejem, ale třeba s finančním řízením firmy, nesprávným nastavením firemních procesů, odchodem kvalifikovaných pracovníků nebo špatnou komunikací se zákazníkem.

Z toho vyplývá, že neúspěch se netýká pouze nově vzniklých firem. Startupy se sice v začátku podnikání potýkají často s nedostatkem zdrojů, případně nezvládnou rychlé tempo růstu, úspěšné a zavedené firmy ale naopak mnohdy usnou na vavřínech a ani si nevšimnou, že se na ně řítí potíže.

6 tipů, jak řídit firmu, aby byla úspěšná

Není od věci poučit se z chyb jiných podnikatelů. Ať už s podnikáním začínáte, nebo řídíte velkou firmu, následujících 6 tipů vám pomůže vyzrát na nejčastější úskalí podnikání.

Dbejte na kvalitní finanční řízení firmy

Nejčastějším důvodem krachu firem je špatné finanční řízení. Až čtvrtinu podnikatelů dožene druhotná platební neschopnost. Tou je situace, kdy nemůžete platit své závazky, protože nemáte zaplacené pohledávky ze strany klientů. V českém prostředí sice zákon stanovuje splatnost faktur do 14 dnů, to ale v praxi skoro nikdo nedodržuje. Vyvarovat se tomu můžete několika kroky:

  • Hlídejte splatnost faktur: Mějte v účtech pořádek. Jedině tak si všimnete, když někde zůstane neproplacená faktura. Pokud nemáte na finanční záležitosti vlohy, svěřte to účetní nebo finančnímu managementu firmy.
  • Říkejte si o zálohy: Co je v České republice raritou, je v zahraničí standard. Inspirujte se a trvejte na tom, aby se zákazník podílel na zakázce finančně už od začátku. Záloha by vám měla pokrýt přinejmenším náklady na pracovní materiál.
  • Fakturujte průběžně: Rozpočet rozdělte pro klienta na více etap a ty průběžně fakturujte. Budete tak řídit nejen finance své, ale i finance vašeho zákazníka.
  • Bez zaplacených faktur dál nepracujte: Jakmile se objeví první nezaplacená faktura, dál nepracujte. I kdyby se jednalo jen o opomenutou fakturu nebo administrativní chybu, vyčkejte, dokud se situace nevyjasní.
  • Bez zaplacených faktur neposkytněte autorská práva: Pokud neproplacení faktur trvá, podmiňte poskytnutí autorských práv k dílu jejich úhradou. Zákazník tak nemůže s dílem nakládat. V tom vás kryje obchodní zákoník.
  • Nezaplacené faktury vymáhejte: Využijte služeb odborníků, kteří vám pomohou získat peníze, na které máte nárok. Reagujte včas, aby nedošlo k promlčení pohledávek.

Samostatným tématem je sledování cash flow, tedy finančních toků napříč firmou. Ač na sledování toku peněz ve firmě existuje řada chytrých účetních nástrojů, až 2/3 firem si nevede o cash flow žádné záznamy. Nemají tak představu nejen o firemních příjmech, ale ani výdajích. To je pak může mnohdy překvapit v momentě, kdy potřebují uhradit mzdy nebo nakoupit výrobní materiál.

Reagujte na poptávku zákazníků

Druhým nejčastějším důvodem neúspěchu firem je ignorování vývoje trhu, především nesledování potřeb a nákupního chování nově nastupujících generací na trh. Zatímco mnoho firem si kdysi vytvořilo úspěšný model prodeje pro generaci zákazníků, která postupně stárne a z trhu mizí, pro mladou generaci nemá mnohdy nic v nabídce.

Sledujte tedy trendy okolo sebe a nebojte se k tomu oslovit i výzkumnou marketingovou agenturu.

Zaměřte se na obchodní strategii a marketing

Teprve jako třetí nejčastější příčina krachu firem se objevuje nedostatek zakázek, případně pokles prodejů. S tím jdou ruku v ruce mnohdy neexistující byznys plán, obchodní strategie a marketing.

Co se týká byznys plánu, nemusíte se ponořit do žádných elaborátů. Stačí stručné sepsání, proč a co děláte a jaký máte výhled na následující rok, případně do dalších let. Podobně můžete postupovat v případě obchodní strategie a marketingu. Zde není od věci obrátit se na odborníky, kteří se těmito tématy zabývají a navrhnou vám strategii na míru.

Pracujte na firemních procesech

Utopit firmu jde i kvůli zmateně a nedostatečně nastaveným interním procesům. Postupně tak pokulhává nejen vnitřní komunikace, ale i prodej. Přitom jasné popsání a definování interních postupů může vaši firmu zefektivnit. Využívejte chytré nástroje, které usnadňují podnikatelům život, jako jsou nástroje na projektové řízení Trello, Asana či Freelo. Pokud je to v rámci vašeho podnikání možné, procesy automatizujte.

Dbejte na komunikaci se zákazníkem

Komunikace by neměla zaostávat ani směrem k zákazníkovi. Dobrým zákaznickým servisem můžete kompenzovat i kdejaké zaváhání při poskytnutí služby nebo vadách produktu. I rozčilený zákazník se bude rád vracet, pokud se umíte omluvit a napravit chybu.

Zvyšujte svou kvalifikaci

Neusněte na vavřínech. Co mohlo být kdysi vyhledávanou službou nebo produktem, může po pár letech působit zastarale a zákazníci přejdou jinam. Proto je dobré rozvíjet svou kvalifikaci, vzdělávat se, přinášet nové produkty a technologie, případně neustále ladit formát služeb, které poskytujete.

Jak postupovat v době krize?

I přes sebelepší rady můžete dojít do momentu, kdy budete v podnikání potřebovat pomoc. V krizi je potřeba zahájit krizové kroky, které s sebou mnohdy nesou i výměnu managementu. K tomu mohou posloužit také služby krizových manažerů, kteří dokážou firmu restrukturalizovat a vrátit ji zpět do života.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Zpět