15. díl: Startupy aneb proč vlastně existují?

Dnes se pojďme podívat na to, kdo jsou oni odvážlivci, kteří se vrhají do nejistého startupového podnikání.

Ze Startup reportu jsme zjistili specifika českých startupistů, která možná překvapí i vás:

 • 95 % zakladatelů jsou muži,
 • 77 % má VŠ vzdělání,
 • 57 % jsou třicátníci,
 • 34 % startupů je z Prahy, ale podíl mimopražských roste,
 • nejčastěji jsou ve startupu 2 zakladatelé a 2 investoři,
 • 95 % startupů zkrachuje v 1. roce od založení, nejčastěji (42 %) je důvodem to, že po jejich řešení není dostatečná poptávka. To znamená, že startup má sice inovativní řešení, ale neví, komu by jej prodával. Buď je trh příliš malý nebo potřeba to řešit není silná. Proto Start it pomáhá mj. s průzkumem trhu, aby startup včas zjistil, jestli existuje poptávka.

A jaká je realita?

Statistiky nelžou, ale k nám do akcelerátoru Start it @ČSOB se hlásí i dost žen a také mladších ročníků.

 • Ženy často hledají cestu, jak skloubit mateřství a práci a zakládají si vlastní podniky i s využitím svých zkušeností a také na základě potřeb dětí. Například Twigsee je startup na digitalizaci mateřských školek. Zakladatelka Vanda jej založila právě proto, že díky svému synovi zjistila, že školky jsou na tom s administrativou opravdu špatně.  
 • Vysokoškoláci, kteří už mají svůj nápad i tým a jsou schopni začít podnikat při škole. Existují už i soutěže a „akcelerátory“ pro středoškoláky, kde si studenti zkouší vypilovat nápad a zjistit, jak to funguje v reálném světě za podpory mentorů a zkušenějších podnikatelů.

A podle čeho si startupisty vybíráme do Start it @ČSOB?

 • Kvalita týmu – nestačí mít nápad, je potřeba jej umět dotáhnout do konce, spolupracovat, rychle se rozhodovat.
 • Inovativnost řešení – cokoli, co přinese nový a lepší užitek zákazníkům.
 • Potenciál na trhu
 • Ochota pracovat se zpětnou vazbou a mentory – všechna rozhodnutí o svém podnikání necháváme vždy na startupech, ale umět naslouchat zkušenostem, radám a rozvíjet se je zásadní pro akceleraci.

Na to, co ho motivovalo rozjet startup, jsme se zeptali Aleše Baránka, zakladatele startupu TestCREW, který se zúčastnil Start itu.

Co jsi dělal, než ses rozhodl stát startupistou?

Strávil jsem celou svou profesní dráhu v korporátech v IT, počínaje administrací projektu přes projektový management a řízení různých IT týmů až k řízení celých oddělení, transformaci útvaru se zaměřením na nearshoring/offshoring. Prošel jsem v KBC řadou entit, zemí a kultur: Irsko, Slovensko, Bulharsko, … a Brno.

Co byla hlavní motivace pro založení vlastního startupu?

I když jsem velmi spokojený zaměstnanec KBC a mám relativní volnost řídit a směrovat svá oddělení, hledal jsem ještě větší svobodu a hnalo mě nutkání pocitu větší realizace, kde výsledek práce bude skutečně můj. Vize a strategie jednotlivců v korporátní společnosti přece jen mají své limity. To, jak věci fungují, nemá člověk jen ve svých rukou. Zároveň mám vizi svobodné a flexibilní práce nezávislé na místě a fixní pracovní době. A o tom náš startup TestCrew vlastně je.

Co je na tom nejtěžší a co tě na tom naopak baví?

Nejsložitější je pro mě jednoznačně kombinovat mé povinnosti zaměstnance s vedením startupového projektu. Primárně jsem zaměstnancem KBC a startup řeším po večerech a víkendech. Myslím, že čas je proměnná, která významně ovlivňuje to, kolik ti toho startup na oplátku dá. Čím více času na to člověk má, tím větší úrodu může sklízet. A to mě samozřejmě limituje a na postupu a rozvoji naší firmy se to odráží.

Nejvíce mě baví mít možnost se realizovat v dalším směru, sledovat úspěch lidí, které to kolem mě baví a hlavně lidí, kterým startup TestCrew přináší změnu profesní dráhy – tj. rekvalifikace do SW testování, kterou chtějí a hledají… To je pro mě ten nejhřejivější pocit.

V čem ti pomohl Start it?

Bez Start itu bych skončil u popsané A4ky mých myšlenek. Prostředí Start itu a akcelerační program mě hlavně motivoval (a dokopal) udělat z mých myšlenek funkční projekt, vlastní společnost. A to díky samotnému programu (série workshopů a přednášek zacílených na přesně taková témata, která začínající podnikavec potřebuje) a také díky atmosféře a spolupráci s ostatními startupisty, kteří se akcelerátoru účastní. Sdílení zkušeností, strastí a slastí různých startup myšlenek bylo pro mě obrovským nábojem.

Jak jsi sladil svoji práci ve skupině s rozjížděním vlastní firmy?

To byla a stále je největší výzva. Mám štěstí na velkou podporu od managementu ve skupině na všech úrovních, který podporuje vznik zajímavé inovativní myšlenky a pomohl mi najít win-win scénář vzniku mého startupu s pilotní implementací v KBC. Sladit pracovní čas mé zodpovědnosti v KBC se startupem je složité, primárně se věnuji své manažerské roli, aktuálně v KBC Shared Services v Bulharsku, a startupu se věnujeme s mým druhým týmem po večerech a víkendech. A jak říká Dan Přibáň, slavný český trabantista: „Neříkej, že to nejde!“ – JDE TO, i když to není jednoduché.

Jaká největší výzva je teď ještě před tebou?

Po pilotní spolupráci s KBC nás čeká další rozšiřování portfolia klientů TestCrew a ve výsledku přechod do samostatného modelu TestCrew, ve kterém se případně budu mít možnost věnovat TestCrew naplno. A po půlroční zkušenosti práce v Bulharsku vidím, že příležitosti pro to uplatnit koncept TestCrew jsou rozhodně i za hranicemi ČR. Tedy ještě spousta práce před námi.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Zpět