Podnikání v roce 2021 a 2022 v číslech

Navýšil se v roce 2021 počet podnikatelů v České republice, nebo naopak došlo k poklesu? Jak je to s vývojem počtu podnikatelů v průběhu letošního roku? A co počet plátců DPH, je jich více, nebo méně než v minulosti? Přinášíme vám přehled ze světa byznysu včetně tipů, jak začít podnikat.

Podnikání v roce 2021: živnostníků rekordně přibylo

Pojďme se nejdříve na chvíli ohlédnout za rokem 2021. Analýza společnosti CRIF ukázala, že během roku 2021 začalo podnikat nejvíce podnikatelů za posledních 9 let, konkrétně se jednalo o 64 599 nových živnostníků, přičemž meziroční nárůst činil 3 563 lidí.

A kolik podnikatelů naopak v roce 2021 své podnikání ukončilo? Toto číslo se zastavilo na 38 306 lidech, což je o 3 766 méně než v roce 2020 a zároveň nejméně za posledních deset let. Pokud bychom tedy dali na misku vah počet nových podnikatelů a počet podnikatelů, kteří podnikání ukončili, vyšlo by nám, že v ČR v roce 2021 přibylo 26 293 živnostníků – o 39 % více než v předchozím roce.

Plátci DPH v roce 2021

Co se týče počtu plátců DPH, podle studie poradenské společnosti Dun & Bradstreet jich bylo v roce 2021 529 051. Pro představu, v roce 2011 se jednalo o 475 126 plátců DPH, v roce 2020 pak jejich počet činil 522 312. V porovnání s rokem 2020 byl tedy v roce 2021 zaznamenaný nárůst o 6 739 nových plátců DPH.

A kdo vlastně patří k plátcům DPH? Zákonnou povinnost odvádět DPH mají všechny podnikatelské subjekty, které za předchozích dvanáct měsíců dosáhly obratu jeden milion korun a více, přičemž se předpokládá zvýšení limitu na dva miliony korun. Podnikatelé se však k plátcovství mohou přihlásit i dobrovolně.

Podnikání v roce 2022

I když rok 2022 ještě neskončil, jsou už nyní k dispozici statistiky, které umožňují získat představu o počtu nových podnikatelů a podnikatelů, kteří podnikání ukončili.

Ze statistik České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že i v průběhu roku 2022 počet živnostníků vzrostl, v polovině roku 2022 jich dokonce v ČR bylo nejvíce v historii, konkrétně přes 1,1 milionu. Došlo jak k navýšení počtu OSVČ hlavních, tak i OSVČ vedlejších.

Zatímco v polovině roku 2021 počet OSVČ hlavních a OSVČ vedlejších činil 1 070 335 (626 005 OSVČ hlavních, 444 330 OSVČ vedlejších), v polovině roku 2022 už se jednalo o 1 100 038 živnostníků (646 926 OSVČ hlavních, 453 112 OSVČ vedlejších). Meziroční nárůst je tedy téměř 30 000 OSVČ, což je nejvíce za posledních 13 let. Za prvních sedm měsíců roku 2022 naopak svou živnost ukončilo 29 081 podnikatelů.

Plátci DPH v roce 2022

Jak už jsme uvedli výše, počet plátců DPH v roce 2021 činil 529 051. Podle údajů z konce června 2022 je v České republice v letošním roce 539 218 plátců DPH, meziročně se tak jedná o nárůst o 10 167 a statistiky ukazují, že plátců DPH přibývá nejrychleji za posledních pět let.

Analytička společnosti Dun & Bradstreet se navíc domnívá, že pokud tempo registrací podnikatelů k platbě DPH bude pokračovat i po zbytek roku, v letošním roce v ČR přibyde nejvíce plátců DPH za více než deset let. V České republice je aktuálně zaregistrovaných více než tři miliony podnikatelských subjektů, z tohoto počtu odvádí DPH 18 %.

V jakých oblastech plátci DPH působí nejčastěji? Ve zprostředkování obchodu (34 458), stravování (26 818), výstavbě budov (24 403) a také v silniční a nákladní dopravě (22 316).

V jakých odvětvích začalo podnikat nejvíce podnikatelů v roce 2021?

Pokud bychom se podívali na odvětví, ve kterých začali lidé v roce 2021 nejčastěji podnikat, vyšlo by nám, že nejvíce lidí začalo podnikat ve zpracovatelském průmyslu (9 766), ve stavebnictví (7 978), v oblastech spojených s vědeckou a technickou činností (7 901) a v dopravě a skladování (4 068), kdy se jednalo až o 50% nárůst oproti roku 2020.

V souvislosti s velkým nárůstem podnikatelů, zejména v oblasti dopravy a skladování, která je mnohdy spojená se specifickými pracovními podmínkami, se však odborníci domnívají, že by mohlo jít spíše než o skutečné podnikání o nahrazení klasického pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

A v roce 2022?

V roce 2022 nejrychleji vznikaly nové živnosti v oboru informačních a komunikačních činností. To si odborníci vysvětlují tím, že je v současnosti řada IT činností prováděna externě a čím dál tím více IT expertů chce mít možnost pracovat na volné noze.

Mezi další odvětví, ve kterých začalo v roce 2022 podnikat nejvíce lidí, patří administrativa a doprava a skladování. Úbytek podnikatelů zaznamenal obchod a odvětví nakládání s nemovitostmi a zásobování vodou.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Jaké změny pro podnikatele přinesl rok 2022

Rok 2022 je pro podnikatele spojený s řadou změn. K těm nejzásadnějším patří skutečnost, že došlo ke zvýšení minimální výše záloh na zdravotní pojištění z 2 393 Kč na 2 627 Kč a na sociální pojištění z 2 588 Kč na 2 841 Kč. Byla také stanovená nová výše paušální daně na 5 994 Kč a minimální mzda se zvýšila na 16 200 Kč.

Kromě toho došlo i ke zvýšení slevy na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč. Některých podnikatelů se dotkne i zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových a zahřívaných tabákových výrobků o 5 %. Podnikatelé mají také nově možnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného finančního úřadu.

Jak začít podnikat?

V roce 2021 i v průběhu roku 2022 došlo k poměrně výraznému nárůstu počtu podnikatelů a aktuálně je jejich počet v České republice vůbec nejvyšší v historii.

Inspiroval vás tento článek k tomu, že začnete sami podnikat? Pak vás také možná zajímá, jak postupovat, abyste při podnikání uspěli. V začátcích podnikání vám přijde vhod náš praktický přehled Desatero podnikání, díky kterému si ujasníte například to, v čem začít podnikat nebo proč je důležité sestavit kvalitní podnikatelský plán.

Jak založit živnost? Celým procesem vás provede náš nástroj Jak si založit živnost. Díky článku OSVČ nebo s. r. o.? Na co se zaměřit při rozhodování se zase dozvíte, jaká forma podnikání pro vás bude vhodnější.

Stručně
  • Během roku 2021 začalo podnikat nejvíce podnikatelů za posledních 9 let, konkrétně se jednalo o 64 599 nových živnostníků, přičemž meziroční nárůst činil 3 563 lidí.
  • Co se týče počtu plátců DPH, podle studie poradenské společnosti Dun & Bradstreet jich bylo v roce 2021 529 051. Pro představu, v roce 2011 se jednalo o 475 126 plátců DPH.
  • I v průběhu roku 2022 počet živnostníků vzrostl, v polovině roku 2022 jich dokonce v ČR bylo nejvíce v historii, konkrétně přes 1,1 milionu. Meziroční nárůst je tedy téměř 30 000 OSVČ, což je nejvíce za posledních 13 let.
  • Nejvíce lidí začalo v roce 2021 podnikat ve zpracovatelském průmyslu (9 766), ve stavebnictví (7 978), v oblastech spojených s vědeckou a technickou činností (7 901) a v dopravě a skladování (4 068), kdy se jednalo až o 50% nárůst oproti roku 2020.
  • V roce 2022 nejrychleji vznikaly nové živnosti v oboru informačních a komunikačních činností.

Zpět