39. díl: Proč je v době pandemie důležitý krizový management?

Vzhledem k aktuální situaci spojené s pandemií koronaviru je krizový management často skloňovaným pojmem. Jaký měl koronavirus dopad na české podnikatele? Jaká jsou největší rizika podnikání v době krize? Jaké jsou základy krizového řízení a kdy je dobré přizvat na pomoc krizového manažera? To vše se dozvíte v tomto článku.

Co je krizový management?

Krizový management nebo také krizové řízení je řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace, která ohrožuje integritu a ekonomickou stabilitu daného subjektu. Z pohledu firmy může být krize například ekonomická, personální, bezpečnostní nebo kybernetická. Krizí je takový stav, kdy vedoucí nezvládají běžnou denní operativu. V době krize je zcela klíčový čas. Pokud by nedošlo ke změně krizového stavu v určitém čase, mohlo by dojít až k zániku firmy.

Krizový management a koronavirus

Když se řekne slovo krize, mnoho z nás si vybaví právě pandemii koronaviru, kvůli které se stal krizový management součástí téměř každé firmy. Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečnou situaci, se kterou se firmy dříve nepotýkaly, přístupy vyzkoušené v minulosti nemusí fungovat a vedení firem je nuceno jednat rychle a proaktivně, aby firma dokázala toto období překonat. Za současné situace by firmy měly zmobilizovat krizový tým, připravit a namodelovat různé scénáře vývoje a komunikovat se všemi partnery v rámci společnosti i mimo ni.

Dopad pandemie koronaviru na podnikání

Po roku boje s nemocí covid-19 nemůže být nejmenších pochyb o tom, že koronavirus výrazně ovlivnil české podnikatele. Svou živnost přerušily desítky tisíc podnikatelů, nejvíce jsou samozřejmě zasaženi podnikatelé v gastronomii a cestovním ruchu. Více o tom, jak zasáhla krizová situace podnikatele v České republice, se dozvíte v této sérii rozhovorů s českými podnikateli.

Rizika podnikání – jak se mění?

V minulých letech firmy nejvíce bojovaly s nedostatkem pracovních sil, v současnosti však za největší riziko považují právě pandemii koronaviru. Riziko pandemie a jiné zdravotní krize se podle průzkumu společnosti Aon posunulo o 46 míst na první místo. Firmy se také obávají kybernetických útoků v souvislosti s tím, že mnoho lidí pracuje z domova s pomocí vzdáleného přístupu do podnikových systémů, ale ne všichni zaměstnanci mají antivirové programy.

TIP: Podívejte se na náš článek 6 nejčastěji podceňovaných rizik v podnikání.

Jak na krizové řízení

Jak na krizový management? V první řadě je klíčové uvědomit si, že nastala krize a že není možné pokračovat ve způsobu činnosti jako doposud. Zkrátka už neplatí předešlé plány a výhledy firmy, které vycházejí z běžného předkrizového stavu. Druhou fází by mělo být potlačení paniky, je klíčové zachovat si chladnou hlavu a racionálně zmapovat situaci. V krizové situaci je zásadní role lídra, který bude řídit celý tým. Třetím bodem je pak samotné řízení v krizi. Lídr řízení krize musí nastavit následující krizové nástroje řízení:

Organizace práce

Je nutné stanovit, kdo co bude dělat a kdo za koho zastoupí, když například daný člověk onemocní. Organizace by se měla vždy přizpůsobit konkrétní situaci.

Vedení

Většina firem řeší krizi centralistickým modelem řízení, je nutné nastavit, jakým způsobem budou z centra předávané pokyny.

Plánování

Je nezbytné oddělit krizové operativní krátkodobé plánování od dlouhodobějšího plánování. Operativní plánování dává prostor pro improvizaci. Důležité jsou také koncepční plány pro řešení krize, které by měly být založeny na několika pravděpodobných scénářích.

Kontrolování

Pro vedení je důležitá zpětná vazba, díky které je možné zjistit, jestli a jak jsou pokyny vedení prováděné. Kontrola by měla být zaměřena na správnost porozumění a pochopení pokynů, vzhledem k tomu, že v krizi musí být pokyny splněny včas a v plném rozsahu.

Personální práce

V krizi se více než kdy jindy ukáže, jak je důležité mít dobře vybraný krizový tým. Při sestavování týmu myslete na to, že řešení krize si žádá trochu jiné vlastnosti a schopnosti než běžná činnost podniku. V krizi se cení schopnost rychlé analýzy situace, schopnost dobře a jasně komunikovat nebo psychická odolnost.

Komunikace

Při řízení krize je podstatné také získávání a přenos informací, krizový tým by měl zabezpečit rychlý a nezkreslený přenos informací, důležité informace by měly být dostupné na jednou místě a měly by mít aktuální podobu.

Kdy je potřeba krizový manažer?

Pokud jsou majitel firmy nebo generální ředitel přítomni ve firmě, jsou jasnými kandidáty na lídra řízení krize. Předpokladem však je, že se na to sami cítí. V opačném případě nebo také v situaci, kdy vedení firmy zůstane uvězněno v karanténě, je třeba delegovat svou pravomoc na někoho schopného, kdo si s danou situací poradí, případně se obrátit na externího krizového manažera.

Krizový manažer, který je schopný pracovat v náročném prostředí a má vysokou odolnost proti stresu, je pro firmy velmi přínosný i proto, že není zatížený vnitrofiremními vztahy z minula, umí klást důležité a nepříjemné otázky a hledá na ně odpovědi. Ne všechny firmy samozřejmě mohou mít vlastního krizového manažera, v této nelehké době však můžete hledat pomoc i na internetu. Například tento online e-learning vás pod vedením krizového manažera naučí, jak zvládnou krizi firmy.

Scénář krizového plánování

Krizový scénář je nezbytný pro zajištění kontinuity podnikání, jeho cílem tedy je řídit organizaci i v době krize. V současné situaci byste se měli zaměřit na prvotní bezodkladná opatření jako je omezení cestování zaměstnanců, implementace základních krizových opatření apod. Dále také na infrastrukturní rizika, kybernetická rizika, obchodní a provozní rizika a komunikační rizika.

S kvalifikovaným týmem a pečlivou přípravou lze zvládnout každou krizi. Nenechte nic náhodě a vsaďte na operativní krizový management.


Zpět