37. díl: AKTUALIZOVÁNO 22.10.: Druhá vlna pandemie: Jakou státní podporu můžete ještě čerpat?

Na území České republiky začal od pondělí 5. října opět platit nouzový stav. Důvodem pro jeho vyhlášení bylo zhoršení epidemické situace spojené s koronavirem. Jaká opatření byla v souvislosti s nouzovým stavem zavedena? Koho se nejvíce dotknou? A na co mají zasažení podnikatelé nárok?

Co znamená vyhlášení nouzového stavu?

Vláda dostává vyhlášením nouzového stavu široké pravomoci. Během nouzového stavu může například nařídit evakuaci osob a majetku z daného území, může zakázat vstup, pobyt nebo pohyb na vymezených místech nebo může také rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace. V případě vyhlášení nouzového stavu přechází většina rozhodovacích pravomocí, které jsou spojeny s krizovým řízením státu, na ministra vnitra.

Nouzový stav je vyhlášený od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. V minulosti byl nouzový stav vyhlášený především v souvislosti s povodněmi, tedy například v roce 2001 nebo 2007. Letos už byl jednou kvůli pandemii vyhlášený na jaře, kdy trval 66 dní.  

Jaká omezení platí?

S účinností od 18. září do odvolání je zakázaný pohyb nebo pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb, v prostředcích veřejné dopravy a od 13.10. i na zastávkách veřejné dopravy. Od 21.10. platí povinnost nosit roušky i na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a v autě.

Od pondělí 5. října jsou zakázané hromadné akce ve vnitřních prostorách nad 10 lidí a venkovní akce nad 20 lidí. Od 14.10. platí zákaz shromažďování více než 6 osob a úplný zákaz kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Stravovací zařízení mohou fungovat pouze do 20:00 a pouze přes výdejní okénko. Od 21.10. se opatření dále zpřísňují – zavřené musí být maloobchody a služby s výjimkou prodejen se základním zbožím. Je také omezen pohyb a kontakt lidí na max. 2, výjimku tvoří členové jedné domácnosti.

Omezení se také dotknou základních, středních a vysokých škol, které během nouzového stavu přecházejí na distanční výuku.

Jaké příspěvky je možné čerpat?

Během první vlny koronaviru vláda schválila řadu úlev pro podnikatele. Které finanční podpory je možné využít i nyní?

Covid III

V bankách a spořitelních družstvech je nadále možné sjednat úvěry ze záručního programu COVID III. Tento program se týká OSVČ a podniků až do 500 zaměstnanců. Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun. Vláda 16.10. schválila prodloužení programu do poloviny příštího roku, v jednání je další prodloužení do konce roku 2021. Nově navíc bude možné žádat nejen na provozní náklady, ale i investice.

Jak žádat?

Žádosti o zaručený úvěr přijímají všechny pobočky spolupracujících bank, jejich seznam a také další potřebné informace najdete na https://www.cmzrb.cz/.

Antivirus

Vláda prodloužila program Antivirus A, který přejmenovala na Antivirus Plus, až do konce letošního roku. Stát tímto programem hradí zaměstnavatelům až 100 % mzdových nákladů na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Podporu lze čerpat zpětně od 1.10. 2020 a do výše 50,000 Kč na jednoho zaměstnance. Stát bude pokračovat i ve vyplácení části náhrad pro lidi v karanténě, a to ve stejné výši jako dosud (80 procent).

Program Antivirus B, kterým stát dorovnává 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky, je zatím otevřený do konce října. Jeho další prodloužení, jako i prodloužení programu Antivirus C, je nyní v jednání.

Jak žádat?

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím webové aplikace nebo prostřednictvím datové schránky či e-mailem s uznaným elektronickým podpisem.

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné má nyní každý zaměstnanec a OSVČ, který se musí strat o nemocného člena rodiny a zdravé dítě do 10 let, v případě, že byla jeho škola uzavřena nebo musí být v karanténě. Rozdíl oproti první vlně koronaviru je v tom, že na jaře bylo možné čerpat ošetřovné za dítě do 13 let. Samoživitelky a samoživitelé mohou pobírat ošetřovné až na dobu 16 dní do 16 let věku dítěte. Výše ošetřovného pro OSVČ je 400 Kč za den.

Velký liberační balíček pro nejvíce zasažené obory

V rámci tzv. Velkého liberačního balíčku mají podnikatelé, jejichž činnost byla přímo omezena vládními opatřeními, možnost požádat o odklad všech úhrad DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby e-mailem Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí.

Navíc vláda poskytne přímou finanční pomoc těmto oborům ve výši 500 Kč za každý den v období od 5.10. do 4.11. 2020, kdy OSVČ a malým s.r.o. s nejvýše dvěma společníky byla znemožněna z důvodu opatření činnost. O kompenzační bonus lze zažádat na místně příslušném finančním úřadě. Podmínkou čerpání bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen, případně závislost na těchto oborech (dodavatelé atp.).

Jedná se o tyto obory:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Covid – nájemné

Vláda také rozhodla, že přispěje podnikatelům na komerční nájmy, a to padesát procent z celkového nájemného za období, kdy měli uzavřený či omezený provoz. Na rozdíl od první výzvy programu Covid –⁠ nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. 

COVID – Ubytování

Vzhledem k tomu, že bylo během pandemie koronaviru uzavřeno více než 95 % ubytovacích zařízení po dobu 2,5 měsíce, mají tato zařízení nárok na čerpání dotace z programu COVID – Ubytování. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena.

Celkově se počítá s vyplacením částky ve výší 3,3 miliardy korun, ministerstvo pro místní rozvoj však uvedlo, že se částka může ještě navýšit.

Kempy budou mít nárok na podporu pouze na ubytovací objekty a dotace se nevztahuje na krátkodobé ubytování typu Airbnb. Ubytovací zařízení budou muset splnit i další podmínky, více informací najdete zde.

Dotace se vtahuje na období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 a příjem žádostí o dotaci probíhá od 11. 9. do 30. 10. 2020. Žádosti jsou dostupné na těchto stránkách.

COVID – Kultura (2. výzva)

Cílem druhé výzvy COVID – Kultura je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře. Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Umělcům a umělecko-technickým pracovníkům bude vyplacen jednorázový příspěvek 60,000 Kč. Subjektům podnikajícím v oblasti kultury bude poskytnuta podpora ve výši:

 • 50 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020,
 • ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, vztahující se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

COVID –⁠ sport

Klubům a pořadatelům sportovních akcí budou kompenzovány náklady vynaložené na zrušení sportovní události v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. 

Dotace pro zájezdové dopravce  

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Výše dotace se přitom bude vypočítávat na sedačku a den. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. 

Mimořádná pomoc pro zemědělce a potravináře

Na dotace budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, které jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo o restaurace. Přesná podoba programu je v jednání.

Kompenzační bonus pro dohodáře

Kompenzační bonus už nemůže využít většina OSVČ, mohou ho však využít lidé pracující na dohodu a také ti, kteří mají souběh se samostatnou činností. Podmínkou pro nárok na kompenzační bonus je účast na nemocenském pojištění. Další podmínkou je, že byla omezená činnost z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Žádost o kompenzační bonus pro dohodáře najdete na webu finanční správy. Žádosti je možné podat až do konce listopadu 2020.

Daňové a administrativní úlevy

Povinnost EET je nově odložena až do 1.1.2023, došlo také k odkladu záloh silniční daně do 15. října 2020. Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a snížení některých sazeb DPH a silniční daně u vozidel nad 3,5 t. Nadále platí plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.  

Kromě nejvíce zasažených oborů mají možnost všichni podnikatelé, jejichž činnost byla omezena z důvodu pandemie či vládních nařízení, čerpat další úlevy. Podnikatelé, kteří nespadají do nejvíce zasažených oborů vyjmenovaných výše, ovšem musí doložit důvody související s koronavirem, jakým je například karanténa zaměstnanců. Jedná se o tyto úlevy:

 • prominutí úroku z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
 • prominutí úroku z posečkané částky,
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 • potvrzení bezdlužnosti,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav.

Zpětné uplatnění daňové ztráty 

Pokud poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně. Do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít podle slov ministryně financí peníze na účtu.

Které podpory už není možné čerpat?

Během první vlny koronaviru bylo možné využít prominutí minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, Antivirus C, Covid I, Covid II, Covid – Praha, Covid – Lázně a také části liberačních balíčků. Lhůty pro podání žádostí o tyto podpory však již vypršely.


Zpět