6 nejčastěji podceňovaných rizik v podnikání

Podnikatel se může setkat s řadou neočekávaných situací, které mohou jeho byznys vážně poškodit. Často je to proto, že nevěnoval pozornost rizikovým situacím, které se proti všem předpokladům naplnily. Přinášíme šest obvyklých ohrožujících faktorů, které se často podceňují.

1. Chybějící smlouvy nebo jiné podklady k zakázkám

Spoléhat se pouze na ústní dohody se může nevyplatit a často to vede k problémům při předání díla. Ne vždy musí jít o zlý úmysl ze strany zákazníka či dodavatele, stejné riziko může přinést vzájemné nepochopení. Proto je vhodné větší zakázky uskutečnit na základě písemné smlouvy o dílo, která jasně stanoví na jedné straně rozsah a vlastnosti dodávky a na druhé cenu a způsob úhrady. I když nemáte rádi papírování, vyplatí se postupovat v řadě poptávka – rozpočet – objednávka – faktura a všechny tyto kroky mít dokumentované. Ale i pro menší zakázky je dobrou praxí požadavky zákazníka zachytit písemně, třeba na zakázkovém listě.

2. Neaktuální „pravidla hry“

Vaše smlouvy, obchodní podmínky, reklamační řád a další dokumenty, které dáváte svým zákazníkům nebo které jsou vystaveny na vašem webu, by měly stále odpovídat reálným podmínkám vašeho byznysu a být i v souladu s platnou legislativou. Proto je nezapomínejte průběžně kontrolovat a aktualizovat. Pamatujte, že v některých oblastech – jako je třeba délka záruční doby – nemáte plnou smluvní volnost. Pokud je nějaké ujednání ve vaší smlouvě v rozporu se zákonnou úpravou, nemůže být platné.

3. Nevýhodné pracovní smlouvy

Schopný zaměstnanec je pro firmu výhrou, pokud však nejde vše tak, jak má, mohou být vysoké mzdové náklady nepříjemnou koulí na noze podnikatele. Měli byste vždy uvážit různé varianty vývoje svého byznysu a zohlednit je v pracovní smlouvě a v souvisejícím platovém výměru. Především uvažte, zda nového zaměstnance budete potřebovat trvale. Pokud to není jisté, vyhněte se pracovní smlouvě na dobu neurčitou. Najděte rovnováhu mezi základní mzdou a pobídkovou složkou (prémiemi) tak, aby mzdové náklady odpovídaly odváděnému pracovnímu výkonu.

4. Závislost na jediném produktu

I sebelepší výrobek nebo služba může podléhat tržním cyklům. Zákazníci o něj mohou postupem času ztratit zájem, nebo se může objevit konkurence, která zaplaví trh a sníží cenu – a tím i vaši marži. Pojistkou proti tomu je diverzifikace. Nejjednodušší jsou dvě cesty: buď se opřete o své stávající zákazníky a nabídnete jim další produkty a služby, nebo budete hledat nové možnosti, jak využít své znalosti, schopnosti nebo technologie. Prodáváte vstupenky? Pokud si uvědomíte, že vaší prací je zprostředkovat zábavu, možná vás hned napadne několik alternativ, co svým zákazníkům nabídnout v době, kdy se žádné akce nebo představení nekonají.

5. Závislost na jediném odběrateli

Taková závislost je často kritickým rizikem, protože nutně sdílíte osud svého odběratele. Jeho obchodní neúspěchy, které nemůžete ani ovlivnit, dopadnou vzápětí i na vás. Často ani nemáte jistotu, jestli vaše spolupráce bude trvat i v následujícím smluvním období. V podobné situaci se můžete ocitnout i v případě, kdy máte sice odběratelů více, ale všichni patří do stejného segmentu. V České republice je takovým exemplárním případem automobilový průmysl, který je vystavený periodickým výkyvům jako celek. Nezájem o nové vozy tak způsobí vrásky nejen výrobcům, ale i jejich subdodavatelům, a to bez ohledu na to, jaký sortiment vyrábějí a kolika různým automobilkám dodávají své díly.

6. Opomíjení poptávek z některých zdrojů

Nespoléhejte na jediný typ zviditelnění své firmy, pokud to má smysl, zkoušejte inzerci v tisku, venkovní reklamu, účast na odborných akcích a v dnešní době především umožněte, aby vás zákazníci našli na internetu. Při práci na své online propagaci si také uvědomte, o jak členité médium se v případě internetu jedná. Z mnoha různých kanálů, ze kterých mohou přijít poptávky, jmenujme třeba firemní web, stránku na Facebooku, kanál na Twitteru, Instagram, zápisy do katalogů firem (placené i neplacené), reklamu ve vyhledávačích, na sociálních sítích i oborových webech… Upozornit na sebe můžete i jinak, třeba v komentářích k příspěvkům na sociálních sítích nebo na diskusních fórech. Měli byste pokrývat více různých zdrojů, sledovat jejich účinnost vzhledem k nákladům nebo vynaloženému času a zaměřit se na ty, které jsou aktuálně nejefektivnější.


Zpět