Výše minimálních záloh a paušální daně v roce 2023

Výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ se zpravidla každým rokem mění a výjimkou není ani rok 2023. Stejně tak v roce 2023 dojde k navýšení paušální daně. S jakými zálohami mohou podnikatelé počítat, k jakým změnám došlo v souvislosti s paušální daní a do kdy se k platbě paušální daně přihlásit? Připravili jsme si pro vás přehled pro rok 2023.

Výše minimálních záloh pro rok 2023

Výše minimálních i maximálních vyměřovacích základů a záloh se odvíjí od průměrné mzdy. Průměrná mzda je součinem vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu.

Pro rok 2023 by měla průměrná mzda činit 40 324 Kč. V roce 2021 byla průměrná mzda 35 441 Kč a v roce 2022 38 911 Kč. S růstem průměrné mzdy došlo také k navýšení minimálních záloh.

Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2023

Minimální měsíční zálohy u OSVČ vykonávající hlavní činnost pro rok 2023 činí 2 944 Kč, oproti roku 2022 se jedná o nárůst o 153 Kč. V případě OSVČ vykonávajících vedlejší činnost se jedná o minimální měsíční zálohy ve výši 1 178 Kč, v roce 2022 tato částka činila 1 137 Kč.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2023

Zvýšení minimálních záloh se týká i zdravotního pojištění. Pro rok 2023 by se měly zálohy zvýšit z 2 627 Kč na 2 722 Kč, jedná se tedy o nárůst o 95 Kč. Vyšší zálohu na zdravotní pojištění je nutné zaplatit již za leden 2023.

Nezapomeňte podat daňové přiznání za rok 2022

OSVČ, které vykonávají hlavní i vedlejší samostatně výdělečnou činnost, stejně tak jako OSVČ, které během roku samostatnou výdělečnou činnost ukončily, mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2022. Tuto povinnost nemají OSVČ, které vstoupily do paušálního režimu a splnily zákonné podmínky.

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů a pro úhradu daně za rok 2022 je při fyzickém podání do 3. dubna 2023, v případě elektronického podání je termín prodloužený do 2. května 2023.

Výše paušální daně pro rok 2023

Zatímco v roce 2022 činila výše paušální daně 5 994 Kč, v roce 2023 došlo vzhledem ke zvyšujícím se zálohám na sociální a zdravotní pojištění k jejímu navýšení o 214 Kč. Nově tedy budou podnikatelé platit paušální daň ve výši 6 208 Kč (sociální pojištění 3 386 Kč + zdravotní pojištění 2 722 Kč + 100 Kč daň z příjmů).

Jedná se o částku pro podnikatele v takzvaném prvním pásmu, níže si přiblížíme další dvě pásma. A kdo se může k paušální dani přihlásit? OSVČ, které nepatří k plátcům DPH, mají roční příjmy z podnikání méně než 2 000 000 Kč a nejsou v insolvenčním řízení. Vstup do paušálního režimu je pro OSVČ zcela dobrovolný a je spojený s jednodušší administrativou a pro některé podnikatele může znamenat i úsporu peněz. Ne všem OSVČ se však paušální daň vyplatí, a to i z toho důvodu, že v režimu paušální daně není možné uplatnit daňové odpočty, bonusy a zvýhodnění.

Paušální daň: změny pro rok 2023

V režimu paušální daně dojde v roce 2023 k významným změnám. Vzhledem k tomu, že dojde k nárůstu maximálního limitu pro roční příjmy z 1 milionu korun na 2 miliony korun, bude paušální daň přístupnější většímu množství podnikatelů. Široké rozpětí možných příjmů OSVČ vedlo také k rozhodnutí rozdělit paušální daň do tří pásem, do nichž budou podnikatelé spadat na základě druhu činnosti i výše ročních příjmů.

Pokud bude podnikatel do paušálního režimu vstupovat nově v roce 2023, musí si zvolit pásmo na základě příjmů. V případě, že je však OSVČ v paušálním režimu již v roce 2022, nic se pro něj nemění a v roce 2023 zůstává automaticky v prvním pásmu.

Pojďme se blíže podívat na to, co jednotlivá pásma pro podnikatele znamenají.

První pásmo

Do prvního pásma spadají podnikatelé, jejichž příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřesáhly 1 milion korun bez ohledu na druh činnosti. Patří sem také podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu korun v případě, že je možné na nejméně 75 % těchto příjmů uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál. Do prvního pásma se řadí i podnikatelé s příjmy do 2 milionů korun, pokud je možné alespoň na 75 % příjmů uplatnit 80% paušál. Tito podnikatelé budou platit výše uvedenou měsíční částku 6 208 Kč.

Druhé pásmo

Druhé pásmo se vztahuje na podnikatele s příjmy do 1,5 milionu korun bez ohledu na druh činnosti a také na OSVČ s příjmy do 2 milionů korun v případě, že se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál. V tomto případě bude měsíční platba pro rok 2023 činit 16 000 Kč.

Třetí pásmo

Třetí pásmo je určeno pro podnikatele s ročními příjmy do 2 milionů korun bez ohledu na činnost, kterou vykonávají. Výše měsíčních plateb ve třetím pásmu pro rok 2023 činí 26 000 Kč.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Komu se v roce 2023 vyplatí paušální daň?

Uvažujete o tom, že vstoupíte do režimu paušální daně, ale nejste si úplně jistí, jestli se vám platba paušální daně vyplatí? Odpověď je velmi individuální. Obecně je ale možné říci, že je paušální daň vhodná zejména pro ty podnikatele, kteří nemají žádný daňový odpočet, který by mohli uplatňovat v daňovém přiznání, jejich náklady tvoří nejvýše 60 % příjmů a dosahují příjmu minimálně 650 000 Kč ročně.

Do kdy se k paušální dani pro rok 2023 přihlásit?

Pokud se chcete přihlásit k paušální dani, můžete tak učinit do 10. ledna 2023. Vstup do paušálního režimu můžete finanční správě oznámit osobně nebo také jednoduše z pohodlí domova on-line, ať už prostřednictvím portálu nebo datové schránky.

O vstupu do režimu paušální daně naopak nemusíte informovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ. V případě, že jste v roce 2022 platili paušální daň a chcete ji platit i v roce následujícím, nemusíte nic hlásit, stačí změnit výši platby.

Je možné režim paušální daně opustit?

Pokud vyhodnotíte, že pro vás v roce 2023 nebude platba paušální daně výhodná, můžete samozřejmě paušální režim opustit a vrátit se zpět k zálohám. Opět to ale musíte finanční správě oznámit do 10. ledna 2023.

Může se také stát, že paušální režim využíváte, ale z nějakého důvodu nesplňujete dané podmínky, například jste překročili hranici příjmů 2 milionu korun. V tom případě musíte tuto skutečnost ohlásit správci daně, a to do 15 dnů.

Stručně
  • Minimální měsíční zálohy za sociální pojištění budou v roce 2023 činit 2 944 Kč pro OSVČ hlavní a pro OSVČ vedlejší 1 178 Kč.
  • Výše minimálních měsíčních záloh za zdravotní pojištění je stanovena na 2 722Kč.
  • Co se týče výše paušální daně, pro rok 2023 činí 6 208 Kč v prvním pásmu, 16 000 Kč v druhém pásmu a 26 000 Kč ve třetím pásmu.
  • Pokud se chcete k paušálnímu režimu přihlásit, nebo ho naopak opustit, musíte tak udělat do 10. ledna 2023.

Zpět