Vzory: Pracovní smlouva, DPP, smlouva o dílo a výpověď z pracovního poměru

Dobrou firmu dělají dobří zaměstnanci. Dbejte proto nejen na správný výběr kvalifikovaných posil do týmu, ale i na atraktivní zaměstnanecké benefity a korektní pracovněprávní smlouvy. Přinášíme vám ke stažení vzory nejčastějších dokumentů, které vám usnadní potřebnou administrativu.

Pracovní smlouva je velice důležitý dokument, který zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákon vyžaduje, aby tato smlouva byla uzavřena písemně a obsahovala řadu náležitostí. Nevíte, jak správně sepsat pracovní smlouvu? Přinášíme vám vzor pracovní smlouvy ke stažení, který obsahuje všechny potřebné náležitosti. Jaké další povinnosti se s nástupem nového zaměstnance pojí, se dozvíte v našem článku.

Dohodu o provedení práce využívá každý zaměstnavatel, který potřebuje příležitostnou výpomoc. Jde o administrativně nejjednodušší a nejlevnější pracovněprávní vztah, který vyhledávají zejména studenti, senioři, či rodiče na rodičovské dovolené. Platí u něj omezení maximálně 300 odpracovaných hodin za rok u každého zaměstnavatele. Nepřesáhne-li součet výdělků u jednoho zaměstnavatele 10,000 Kč, neodvádíte zdravotní ani sociální pojištění. Nicméně i tento způsob zaměstnávání má jistá pravidla a vyžaduje písemnou formu. Víte, jaké náležitosti musí DPP obsahovat? Stáhněte si zdarma náš vzor dohody o provedení práce.

Smlouva o dílo nezakládá pracovněprávní poměr, ale závazek, jehož předmětem je činnost s určitým výsledkem. V tomto případě jsou smluvní strany zhotovitel a objednatel, přičemž zhotovitel nese odpovědnost za předání díla a objednatel za jeho úhradu. Po úhradě domluvené ceny se majitelem díla zpravidla stává objednatel. Velice často se smlouva o dílo používá při řemeslných a stavebních pracích, kdy objednatel neplatí za samotnou činnost, ale za její výsledek.

Výpověď z pracovněprávního vztahu může podat zaměstnanec i zaměstnavatel. V případě, že je vypovídajícím zaměstnavatel, je zákon přísnější. Nejdříve si zjistěte, zda vůbec můžete pracovněprávní vztah ukončit. Zákon to neumožňuje například v případě těhotných zaměstnankyň.
Výpověď musí být písemná a obsahovat kromě identifikace smluvních stran (zaměstnanec a zaměstnavatel), pracovněprávního vztahu a výpovědní lhůty také jasně definovaný důvod výpovědi. Jestli pracovní smlouvu vypovídá zaměstnanec, není povinen důvod svého rozhodnutí uvádět. Doručení výpovědi musíte umět doložit, jinak ji zaměstnanec může napadnout.

Vzory pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, smlouvy o dílo i výpovědi z pracovního vztahu mají obecný charakter. Pokud potřebujete vytvořit smlouvy na míru, doporučujeme využít služeb Dostupnyadvokat.cz.


Zpět