4. díl: Co je potřeba vyřídit při nástupu nového zaměstnance?

Nastupuje k vám nový zaměstnanec a vás čekají s tím spojené administrativní úkony? Poradíme vám, na co nesmíte zapomenout.

Úplně nejdřív
Před přijetím zaměstnance do pracovního poměru si vyžádejte jeho osobní údaje. Budete je potřebovat k uzavření pracovní smlouvy, stejně jako několik nezbytných dokumentů, které vám budoucí zaměstnanec musí doložit. Přesný seznam uvádíme v našem checklistu.

Pro zaměstnance pracující na základě pracovní smlouvy je povinná lékařská prohlídka. Tu je třeba absolvovat ještě před nástupem do práce, protože slouží jako doklad o schopnosti výkonu práce.

Dále jako zaměstnavatel můžete požadovat výpis z trestního rejstříku v případě, že nabízená práce vyžaduje bezúhonnost. U některých profesí je trestní bezúhonnost stanovena zákonem. To platí například pro auditory, notáře, advokáty, policisty, sociální pracovníky, ministerské úředníky a pro některé zaměstnance ve školství a zdravotnictví.

Pracovní smlouva
Tu musíte se zaměstnancem podepsat nejpozději v den jeho nástupu do práce. Pracovní smlouva by měla obsahovat práva a povinnosti zaměstnance, popis náplně práce, místo výkonu práce a den nástupu. Pokud smlouva neuvádí výši platu, musíte dát zaměstnanci podepsat zvlášť mzdový (platový) výměr. Zaměstnavatel by také měl informovat písemně o délce dovolené a o tom, jak se stanovuje, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, o výpovědní době, o způsobu a termínu vyplácení mzdy a o kolektivních smlouvách.

Nahlášení zaměstnance
Máte povinnost do osmi dnů od jeho nástupu nahlásit nového pracovníka jako svého zaměstnance na příslušnou zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. To provedete vyplněním a odesláním speciálního tiskopisu, který najdete na webu dané pojišťovny. Hledejte jej pod názvem Hromadná oznamovací povinnost zaměstnavatele.

Na Českou správu sociálního zabezpečení nezapomeňte odeslat vyplněný formulář.

Nový zaměstnanec si u vás může vyplnit Prohlášení k dani z příjmů („růžový papír“). Tento formulář je volně ke stažení a poskytne vám ho příslušný finanční úřad.

Se zaměstnancem starším 18 let můžete uzavřít písemně dohodu o hmotné odpovědnosti. To se obvykle dělá v případech, kdy hrozí, že by mohla firmě vzniknout škoda na majetku, případně majetková nebo peněžní ztráta. Často se uzavírá ještě před nástupem do práce dohoda o mlčenlivosti, jež umožňuje ochranu osobních a citlivých údajů, ale třeba také vašeho know-how.

Povinné je školení o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví při práci. Ve vlastním zájmu jej proveďte s novým zaměstnancem co nejdříve.

I tentokrát jsme pro vás připravili jsme pro vás praktický návod.

Příští měsíc se v novém článku dočtete, jak nového zaměstnance co nejlépe představit stávajícím spolupracovníkům.

Chcete více chytrých rad pro své podnikání a užitečné nástroje? Sledujte náš web průběžně, ať jste pořád o krok napřed před konkurencí.


Zpět