Soutěže pro zákazníky a jak je udělat správně podle práva

Internetové soutěže jsou dnes poměrně rozšířeným trendem, se kterým se setkáváme téměř na denní bázi. Není divu, v online světě se dnes pohybuje téměř každý, a proto zacílit na potenciální zákazníky pomocí soutěže může být výhodným způsobem, jak zvýšit povědomí o vaší značce a tím zvýšit vaše zisky. Při pořádání soutěže je však potřeba pohybovat se v zákonem vymezených mantinelech. V dnešním článku si povíme, jak správně uspořádat soutěž na internetu a na co dát v takovém případě pozor.

Novela právních předpisů přinesla rozvolnění podmínek

Právní úprava soutěží pro zákazníky, spotřebitele, byla velice dlouho zkostnatělá a podnikatelé si často nevěděli rady, jak soutěž správně uspořádat. Komplikace přinášela např. omezení, že výherce nesměl být vylosován zcela náhodně a omezena byla také výše výhry. Pořadatel soutěže měl rovněž povinnost danou soutěž nahlásit úřadu. Dnes nabízejí spotřebitelské soutěže mnohem větší možnosti, a to po velkém rozvolnění v roce 2017, kdy dřívější povinnosti zmíněné v tomto odstavci byly zrušeny.

Dnes se totiž soutěže pro zákazníky řídí zákonem o ochraně spotřebitele, podle nějž je marketingová soutěž považována za obchodní praktiku. Jak je známo, tato obchodní praktika nesmí být nikdy nekalá či dokonce klamavá (například pokud by pořadatel soutěže vůbec neměl v úmyslu výhru vyplatit, nýbrž by chtěl pouze přilákat zákazníky). V opačném případě pořadatel soutěže riskuje pokutu od České obchodní inspekce, a to až v milionových sumách!

Mimo nekalosti či klamavosti soutěže je třeba ohlídat, aby daná soutěž nebyla založena na jakémkoli vkladu, respektive poskytnutí určitého finančního plnění zákazníkem. Taková povinnost by totiž způsobila, že by soutěž byla považována za hazardní hru a již by se řídila zákonem o hazardních hrách, a to určitě nechcete. Pokud však účast v soutěži podmíníte nákupem v obchodě, je to zcela v souladu se zákonem.

Soutěžní podmínky jako základ každé soutěže

Pravidla soutěže jsou dokumentem, který celou soutěž zaštituje. Je tedy třeba, aby byl napsaný pečlivě, precizně a dost možná co nejdůkladněji, abyste se vyhnuli veškerým potenciálním problémům. Naštěstí v tomto případě nejsou stanoveny žádné restrikce, a tak máte možnost stanovit si soutěžní podmínky poměrně volně. Tyto podmínky je potřeba mít po celou dobu trvání soutěže zveřejněné na internetových stránkách, případně na sociální síti. V případě, že dojde k jakékoliv změně soutěžních podmínek, je třeba na to všechny soutěžící odpovídajícím způsobem upozornit.

V pravidlech soutěže je třeba co nejdetailněji stanovit, za jakých podmínek se zákazník může soutěže účastnit, jakým způsobem bude výherce vybrán, co je vůbec výhrou, případně výhrami, a dále také podmínky vyloučení účastníka, kdy lze více než doporučit ustanovení možnosti vyloučení soutěžícího ze strany pořadatele soutěže. Zároveň je třeba myslet na ochranu osobních údajů jednotlivých účastníků, kdy je důležité a nutné vyřešit souhlas každého soutěžícího s jejich zpracováním.

Úprava předání výhry je pak rovněž nutností. V soutěžních podmínkách stanovte, jakým způsobem bude výhra předána výherci. V případě výher menší hodnoty pravděpodobně zvolíte zaslání poštou, hodnotnější výhry si však zaslouží předání osobní. Takové předání je samozřejmě možné užít k propagaci. Ovšem myslete na to, že je vždy třeba opatřit souhlas vítěze, případně smlouvu, která souhlas s fotografováním či natáčením v průběhu předávání zajistí.

Méně je někdy více!

Hodnotné ceny vám zřejmě přinesou mnohem více zákazníků, na druhou stranu je třeba myslet na to, že z výher, které převyšují částku 10.000 Kč, by měl jejich výherce odvést daň ve výši 15 %. Pokud se vám tedy stane, že vaše výhra tuto hranici přesáhne, nezapomeňte o povinnosti soutěžícího informovat v podmínkách soutěže. V případě, že výhra hranici 10.000 Kč nepřesáhne, nemusíte daňové povinnosti řešit vůbec.

V případě, že používáte ke své propagaci sociální sítě, je třeba mít na paměti, že i sociální sítě mají svá pravidla, která je třeba dodržet. Tyto pravidla se snadno dozvíte na konkrétní sociální síti, každopádně vám nemalou měrou mohou soutěž omezit. Facebook například pro případ soutěží zakazuje podmínku sdílení či označování přátel a vzpomeňme si, že tuto podmínku využívá mnoho pořadatelů soutěží na sociálních sítích. V případě, že by se o takovém jednání dozvěděla sociální síť, může to pro vás znamenat nepříjemný zásah ze strany dané sociální sítě, který může vyústit až ve smazání vaší propagační stránky. Jednoduchost soutěže je tak v některých případech ceněna více než složitý proces registrace do soutěže spočívající ve vyplňování množství stránek, sdílení přátelům a podobně.

Soutěže jsou velice užitečnou možností k oslovení vašich současných, ale i možných budoucích zákazníků. Za dodržení výše zmíněných pravidel, tedy především pečlivého sepsání podmínek soutěže, byste měli být spokojeni jak vy, tak vaši zákazníci. Podmínky soutěže si v případě jednoduchých soutěží můžete sepsat sami, ve větších soutěžích už lze doporučit konzultaci s odborníkem.

Tento článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří AZ LEGAL.


Zpět