Co to jsou odpisy majetku a k čemu slouží?

Máte v majetku firmy dlouhodobý hmotný majetek a zajímá vás, jak ho odpisovat? Přiblížíme vám, co to odpisy majetku jsou, představíme změny spojené s odpisem majetku, které jsou platné od listopadu loňského roku a ukážeme vám několik praktických příkladů.

Co je to odpis majetku?

Každá věc se opotřebovává a postupem času ztrácí svou hodnotu. Příkladem může být služební automobil. Podle údajů společnosti Cebia cena po roce užívání nového auta klesá na zhruba 65 až 80 % původní ceny. Po šesti letech užívání má dokonce auto pouze třetinovou hodnotu. S opotřebováním hmotného majetku se setkává asi každá firma. Odpis tedy představuje peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určitou dobu jeho používání. Do účetnictví se tak dostávají odpisy ve formě nákladů, které snižují postupně účetní zisk v jednotlivých letech, a proto podnikatelé evidují snížení majetku postupně. Takovýto proces se nazývá odpisováním. Odpis je spojený s pojmem oprávky, které jsou souhrnem odpisů za celou dobu používání dlouhodobého majetku, tj. od pořízení majetku.

Jak odpisy fungují?

Majetek se postupně odpisuje ze vstupní ceny, ve většině případů se jedná o cenu pořizovací, tedy cenu, kterou jste za majetek zaplatili, a to včetně vedlejších pořizovacích nákladů. V případě, že jste plátcem DPH, bude tato vstupní cena snížena o DPH. Pokud však majetek do podnikání vložíte až po nějaké době od nákupu, odpis majetku se bude vypočítávat z reprodukční ceny, tedy ceny majetku v době, kdy se o něm účtuje.

TIP: Přečtěte si článek Vše, co potřebujete vědět o DPH v roce 2021.  

Odpisové skupiny

Odpisové skupiny jsou důležitým nástrojem pro daňové účetnictví, díky nim totiž zjistíte, jak dlouho budete majetek odpisovat. Dlouhodobý majetek se dělí do šesti odpisových skupin, které mají předepsanou dobu používání. Tato doba se pohybuje od 3 do 50 let.

Rychlejší a větší odpisy majetku od roku 2020

V listopadu loňského roku Sněmovna schválila změny, které se týkají odpisování a klasifikace dlouhodobého majetku – „daňový balíček 2021“. Tyto změny přinesly rychlejší odpisy, možnost odepsat si jednorázově dražší majetek a také sladily daňové odpisy s těmi účetními.

NÁŠ TIP: Pokud plánujete investici, je nyní ideální doba pro pořízení nového hmotného majetku s významnou daňovou úsporou. Zavedení zrychlených odpisů majetku v 1. a 2. odpisové skupině se plně vztahuje na majetek pořízený prostřednictvím úvěrového a leasingového financování v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Využijte této možnosti a odepište si 60 % pořizovací ceny majetku již v prvních 12 měsících.

Vyšší hodnota majetku pro odpisování

Zatímco dříve byla hranice pro odpisování majetku 40 000 Kč, nově je možné v nákladech uplatnit rychleji majetek s pořizovací cenou do 80 000 Kč včetně.

Účetní a daňové odpisy

Odpisy majetku se dělí na účetní a daňové. V případě účetního odpisu se do účetnictví zadává reálné opotřebení dlouhodobého majetku. Způsob, jakým to uděláte, je na vás, musíte se ale řídit zákonem o účetnictví. Pokud mluvíme o daňovém odpisu, část z ceny majetku postupně zadáváte do daňového přiznání jako daňově uznatelný náklad, majetek se ale na nákladech nedá uplatnit najednou, doby odpisu se liší podle skupiny, do níž majetek spadá.

Pro účetní odpisování majetku můžete volit mezi různými metodami zrychlených, rovnoměrných nebo výkonových odpisů. Daňové odpisy se řídí zákonem č. 582/1992 Sb., o daních z příjmů a tento povoluje daňově odepisovat buď rovnoměrně na základě stanovených úrokových sazeb nebo zrychleně prostřednictvím ročních koeficientů.

Ještě do listopadu 2020 platila pro odpisování nehmotného majetku v daních z příjmů a v účetnictví odlišná pravidla. Nově je však možné výdaje, které jsou spojené s pořízením nehmotného majetku, uplatnit v základu daně stejně jako výdaje v účetnictví.

Daňové odpisy

Dlouhodobý majetek je možné odpisovat dvěma způsoby, a sice rovnoměrně neboli lineárně nebo zrychleně. Formu si můžete sami zvolit, ale později ji není možné změnit.

Rovnoměrný odpis

V případě rovnoměrného odpisu budete každý rok odpisovat stejnou částku, která se odvíjí od dané odpisové skupiny. Výjimkou je však první rok, kdy se odpisuje částka v rozdílné výši. Daňové odpisy je také možné navýšit o 10, 15 nebo 20 % na základě toho, který typ majetku odpisujete.

Příklad: Rovnoměrný odpis a koupě automobilu (2. skupina)

V roce 2021 jste pořídili služební automobil za 350 000 Kč, který spadá do druhé odpisové skupiny, pro niž platí doba odpisování 5 let.

RokZůstatková cenaRoční odpisOprávky celkem
2021311 500 Kč38 500 Kč38 500 Kč
2022233 655 Kč77 875 Kč116 375 Kč
2023155 750 Kč77 875 Kč194 250 Kč
202477 875 Kč77 875 Kč272 125 Kč
20250 Kč77 875 Kč350 000 Kč

Zrychlený odpis

Pokud zvolíte zrychlený odpis, budete se řídit koeficienty, které se liší v závislosti na příslušné odpisové skupině.

Příklad: Zrychlený odpis a koupě automobilu (2. skupina)

Uveďme si stejný příklad, tedy koupi automobilu v roce 2021 za 350 000 Kč, ale se zrychleným odpisem.

RokZůstatková cenaRoční odpisOprávky celkem
2021280 000 Kč70 000 Kč70 000 Kč
2022168 000 Kč112 000 Kč182 000 Kč
202384 000 Kč84 000 Kč266 000 Kč
202428 000 Kč56 000 Kč322 000 Kč
20250 Kč28 000 Kč350 000 Kč

Mimořádné daňové odpisy

Sněmovna od loňského roku podnikatelům umožnila mimořádné odpisy majetku, který slouží k podnikání. Mimořádné odpisy se mohou použít pro hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Mimořádné odpisy však může uplatnit pouze poplatník, který je prvním odpisovatelem majetku a možnost mimořádných odpisů se vztahuje pouze na hmotný majetek, který spadá do první a druhé skupiny dle přílohy č. 1 zákona o dani z příjmů. Jedná se například o počítače, telefony, automobily nebo stroje využívané v provozovnách.

Jak na mimořádné odpisy?

Majetek s hodnotou nad 80 000 Kč, zařazený v první odpisové skupině, je možné odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. Majetek nad 80 000 Kč, spadající do druhé odpisové skupiny, je možné odpisovat za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců uplatníte odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších následujících 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny majetku. Pokud jste si například pořídili nové firemní auto, můžete ho odepsat během dvou let, v prvním roce 60 % a v druhém 40 %. Pojďme si to ještě blíže vysvětlit na příkladu.

Příklad: Mimořádný odpis a koupě automobilu (druhá skupina)

V květnu 2021 jste zakoupili služební automobil za 350 000 Kč a rozhodli se uplatnit mimořádné odpisy.

RokZůstatková cenaOprávky celkemMimořádný odpis
2021 (7 měsíců)227 499 Kč122 501 Kč122 501 Kč
2022 (12 měsíců)58 332 Kč291 668 Kč169 167 Kč
2023 (5 měsíců)0 Kč350 000 Kč58 332 Kč

Chcete se o daňové a účetní problematice dovědět více? Účetnictví a daně jednoduše a v souvislostech můžete nalézt na TAXART CZ s.r.o.

Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA – daňový poradce TAXART CZ s.r.o., odborný asistent, Metropolitní univerzita Praha, e-mail: drabkova@taxart.cz, www stránky: www.taxart.cz


Zpět