Na co si dát pozor při dovozu zboží ze zahraničí?

Patříte k podnikatelům, kteří dováží zboží ze zahraničí a následně ho prodávají v České republice? Připravili jsme si pro vás přehledné shrnutí informací, které byste měli vědět o DPH a clu.

DPH při nákupu zboží ze zahraničí

Jednou z klíčových oblastí, kterou potřebujete v případě dovozu zboží ze zahraničí znát, je platba DPH, která se liší na základě toho, jestli obchodujete v rámci zemí Evropské unie, nebo mimo ni.

Místo plnění  

Přeshraniční obchod je spojený s pojmem místo plnění, které určuje, ve kterém státě se za zboží odvádí DPH. Místo plnění je podle zákona o DPH tam, kde zboží koupí koncový zákazník. Pokud tedy jako český podnikatel kupujete zboží v zahraničí a prodáváte jej v ČR, musíte za něj DPH platit vy, a to v ČR.

DPH a země EU

Pokud budete pořizovat zboží ze zemí Evropské unie a prodávat jej v ČR, budete muset odvést DPH v České republice, která je v tomto případě místem plnění.  

Při pořizování zboží od osoby, jež je registrovaná k dani v některém ze členských států EU, se řiďte přenesenou daňovou odpovědností známou také jako reverse-charge. Jedná se o přenesení daňové odpovědnosti z dodavatele na odběratele. Odběratel neboli podnikatel, který zboží prodává koncovým zákazníkům, následně připočte DPH k ceně, kterou účtuje zákazníkovi. V rámci zemí EU se reverse-charge využívá z důvodu, aby byla DPH odvedena do státního rozpočtu země, ve které dochází ke spotřebě.

V případě, že nakupujete zboží v rámci EU od dodavatele, který není plátcem DPH, nevzniká vám nárok na odpočet DPH, u dodavatele však může vzniknout povinnost registrace k DPH.  

DPH a země mimo EU

Co se týče platby DPH u zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, nerozlišuje se, jestli je druhá strana plátcem DPH, nebo nikoli. V případě nákupu zboží v těchto zemích je místem plnění členský stát EU, na jehož území se zboží nachází v době, kdy ze třetí země vstupuje na území EU, případně také členský stát, ve kterém se na zboží přestávají vztahovat celní opatření. Nemusí se tedy vždy jednat o Českou republiku.

Při nákupu zboží od podnikatele ze země mimo EU máte nárok na odpočet DPH z uskutečněného dovozu zboží.

Jak je to se clem?

Podobně jako v případě DPH i pro clo platí jiné podmínky v případě členských států Evropské unie a států, které nejsou členy EU.

Clo a země EU

Státy Evropské unie charakterizuje společný trh bez vnitřních a celních hranic mezi jednotlivými členskými státy. Mezi těmito státy je tak zajištěn nejen volný pohyb osob, ale také kapitálu, zboží a služeb. V případě, že tedy budete dovážet zboží do Česka z některého z členských států, nepotřebujete povolení a nemusíte ani platit clo.

Clo a země mimo EU

Zatímco clo se při pořízení zboží z členského státu EU neplatí, v případě dovozu zboží ze třetích zemí je ve většině případů nutná platba cla. A jak se vypočítává clo z dovezeného zboží ze třetích zemí? Celní kodex Unie pro celní účely stanovuje, že se musí stanovit celní hodnota dovezeného zboží neboli hodnota odpovídající ceně, která se má za zboží teprve zaplatit.

Do celní hodnoty jsou tedy zahrnuté veškeré platby, jejichž zaplacení bylo podmínkou dovozu a prodeje v ČR. Jedná se například o ceny kontejnerů a obalů nebo provize a odměny za zprostředkování. Výpočet cla je pak součinem celní hodnoty zboží a sazby cla, která je pro každé zboží jiná.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Povinnosti při dovozu zboží ze třetích zemí se liší na základě jeho ceny

Dovážené zboží se rozděluje do dvou cenových skupin, od kterých se odvíjejí povinnosti, které musí obchodník splnit.

  • Zboží do 150 eur: Zboží v této hodnotě je osvobozené pouze od platby dovozního cla, zaplatit je nutné daň z přidané hodnoty.
  • Zboží nad 150 eur: Zboží v hodnotě nad 150 eur není až na specifické výjimky osvobozené od cla ani DPH.

Při dovozu zboží ze třetích zemí mohou celníci navíc vyžadovat i další dokumenty, jako je osvědčení o shodě, certifikát o původu výrobku apod. Podmínky se tak značně liší na základě druhu a množství dováženého zboží. Abyste měli jistotu, že plníte všechny povinnosti, doporučujeme konzultaci s odborníky.  

Stručně
  • Pokud budete pořizovat zboží ze zemí EU a prodávat jej v ČR, budete muset odvést DPH v České republice, která je v tomto případě místem plnění. Uplatňuje se tzv. přenesená daňová odpovědnost (reverse-charge).
  • V případě nákupu zboží ze třetích zemí je místem plnění členský stát EU, na jehož území se zboží nachází v době, kdy ze třetí země vstupuje na území EU. V tomto případě máte nárok na odpočet DPH z uskutečněného dovozu zboží.
  • V případě, že budete dovážet zboží do Česka z některého z členských států EU, nepotřebujete povolení a nemusíte ani platit clo.
  • V případě dovozu zboží ze třetích zemí je ve většině případů nutná platba cla, výjimkou je zboží do 150 eur. Výpočet cla je součinem celní hodnoty zboží a sazby cla, která je pro každé zboží jiná.

Zpět