16. díl: Nová směrnice EU pro e-shopy a obchodníky online: Na co se připravit?

Zhruba před rokem byla v rámci Evropské unie přijata směrnice č. 2019/2161, která se z velké části dotýká i provozovatelů internetových obchodů. Nová směrnice totiž cílí na ochranu spotřebitele v digitálním světě, v rámci kterého zvyšuje jejich ochranu před nepoctivými obchodníky a podvodníky.

Směrnicí musejí členské státy EU transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu nejpozději do 28. listopadu 2021. Přijatá nová opatření pak začnou platit od 28. května 2022. Ačkoli se tento termín může zdát jako poměrně vzdálená doba, není radno jej podcenit. Připravte se pečlivě na příchod nových pravidel už nyní.

Změny, které směrnice pro e-shopy zavádí

Pojďme se teď společně podívat na seznam nejdůležitějších změn, které nová směrnice přináší, a které se objeví i v novém nastavení obchodních podmínek.

V prvé řadě projde velikou změnou hodnocení nabídek. V dnešní době totiž spotřebitel velice často nakoupí zboží, které se mu zobrazuje jako první a nejlépe s plným počtem hvězdiček v rámci uživatelských recenzí. Provozovatelé e-shopů o tomto trendu samozřejmě vědí, a proto na první místa nabídek umisťují jimi zvolené produkty. A to i na základě aktivity výrobců zboží, kteří se za tuto výhodu nebojí platit třeba i stovky tisíc korun. Nově tak bude povinností obchodníků, aby informovali spotřebitele, na základě jakých kritérií jsou nabídky vybrány. Zda jde tedy o řazení dle ceny, uživatelských recenzí nebo jsou nabídky řazeny určitým způsobem právě kvůli placené reklamě.

Konec falešných uživatelských recenzí

Velkou změnou projdou rovněž již zmíněné uživatelské recenze. Není třeba si nic nalhávat, každý z nás při výběru zboží sleduje recenze, a právě ony jsou velkým faktorem při rozhodování při koupi. I proto obchodníci často ke svým produktům vkládají falešné recenze či jinak manipulují s uživatelským hodnocením. Směrnice však takové jednání nově zakazuje. Navíc, obchodníci či poskytovatelé služeb budou muset zajistit, aby zobrazované recenze pocházely právě od skutečných osob, spotřebitelů. V případě, že této povinnosti nedostojí, nebudou moci recenze spotřebitelů zobrazovat vůbec.

Už jenom férové slevy

S novou směrnicí skončí také tzv. „nepravé“ slevy. Tyto slevy charakterizuje umělé zvýšení ceny těsně předtím, než bude zboží či služba zlevněno. To znamená, že procento, o které bude produkt zlevněn, bude neporovnatelně vyšší než v případě, že by původní cena zboží či služby zůstala stejná (viz dnes již klasické slevy „až 80 %“). Tyto praktiky, které se velice často vyskytují v rámci největších slevových akcí e-shopů, budou zakázány a bude třeba, aby se sleva vypočetla z ceny, kterou měl produkt alespoň 30 dní před slevou. Výjimku z tohoto pravidla však bude mít zboží podléhající rychlé zkáze, například ovoce, zelenina, mléčné výrobky nebo třeba chlazené drůbeží maso či ryby.

Jak to bude s personalizací cen?

rozvojem internetového obchodu se stále častěji setkáme s naceněním zboží či služeb dle chování spotřebitele. Pokud tak často budete projevovat zvláštní zájem o určité zboží či službu (například častou návštěvou internetových stránek), může vám obchodník nenápadně zvýšit cenu. Každý spotřebitel tak má rozdílnou, personalizovanou cenu. Takové chování sice směrnice nezakazuje, ale v případě, že k takovému umělému zvýšení ceny dojde, musí být spotřebitel o takové skutečnosti informován.

Další změny, které se dotknou e-shopů a prodejů online

V rámci Evropské unie spotřebitelé nemohou uplatňovat některá svá práva, pokud za službu nezaplatí. To některým obchodníkům umožňovalo svévolně měnit pravidla „za pochodu“.  Poskytovatelé takových služeb „zdarma“ (např. poskytovatelé cloudových služeb) tedy budou muset jasně informovat spotřebitele o hlavních rysech služby, době trvání služby a podmínkách jejího ukončení. Nově bude moci spotřebitel online smlouvu zrušit do 14 dnů bez udání důvodu.

Při uzavírání kupní smlouvy přes internet často není snadné identifikovat, s kým je tato smlouva uzavírána. Provozovatelé tak nově budou muset jasně a zřetelně uvádět, s kým spotřebitel smlouvu uzavírá, tedy zda jde o fyzickou či právnickou osobu, zda jde o podnikatele apod. Rovněž je třeba spotřebitele informovat o rizikách, která pro něj plynou, včetně informace, kdo nese odpovědnost za prodávané zboží. V neposlední řadě musí provozovatel e-shopu informovat spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy.

Dále dojde k úpravě přeprodeje vstupenek. Každý z nás se pravděpodobně setkal s případem, kdy byly vstupenky vyprodány pár minut po spuštění prodeje a ihned od druhého dne se začaly objevovat na sekundárních trzích za dvojnásobek, někdy i trojnásobek původní ceny. Směrnice EU přichází s radikálním řešením v podobě úplného zákazu přeprodeje vstupenek na akce zakoupených prostřednictvím robotů a také zákazu obcházení limitů na počet vstupenek, tj. případů, kdy si jedna osoba zakoupila několik desítek lístků, ačkoli organizátor stanovil limit na dvě.

Pokuty a zase pokuty, jako u GDPR

Otázkou zůstává, jaké sankce hrozí při porušení nových pravidel. Provozovatelům e-shopů hrozí pokuta v rámci správního řízení nebo soudního řízení. Tato pokuta může dosahovat výše až 4 % ročního obratu v dotčeném členském státě, případně až 2 miliony eur. Je ale třeba samozřejmě přihlédnout i ke skutečnosti, zda již byl daný obchodník sankcionován v jiné zemi Evropské unie, anebo jde o jeho první prohřešek. Takovéto skokové navýšení pokut si e-shopy i online podnikatelé již nedávno zažili, a to v případě porušení povinností vyplývajících v případě špatného nastavení GDPR podmínek.

Tento článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří AZ LEGAL.


Zpět