4. díl: Jste OSVČ a plánujete založit rodinu? Zjistěte, jak je to s mateřskou a rodičovskou dovolenou v roce 2022

Jak vysokou mateřskou budu pobírat, když jsem v posledních letech podnikala? Můžu během mateřské a rodičovské dovolené podnikat? Jak je to s platbami zdravotního a sociálního pojištění? A může být na mateřské i otec dítěte? To jsou nejčastější dotazy OSVČ, které se připravují na příchod dítěte. My jsme pro vás na všechny tyto důležité otázky připravili odpovědi.

Za jakých podmínek má OSVČ nárok na mateřskou

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, známou také jako mateřská, mají kromě zaměstnankyň i matky podnikatelky. Aby však měly na mateřskou nárok, musí si platit nemocenské pojištění.

Platba nemocenského pojištění, stejně jako měsíční výše záloh, je pro OSVČ zcela dobrovolná. Je však třeba také říci, že je nárok na peněžitou pomoc v mateřství podmíněný minimální dobou, kdy nemocenské pojištění platíte. OSVČ musí nemocenské pojištění platit alespoň po dobu 270 kalendářních dní během posledních dvou let a zároveň 180 dní před nástupem na mateřskou zálohy odvádět pravidelně každý měsíc.

Jak se mateřská pro OSVČ počítá

Výše mateřské se vypočítává na základě výše měsíčních záloh na nemocenské pojištění a platí, že čím vyšší zálohy platíte, tím vyšší mateřskou můžete očekávat. Je zde ale jedno velké ale. Není možné platit nemocenské pojištění v libovolné výši. Sazba záloh se totiž odvíjí od měsíčního vyměřovacího základu. Ten vypočítáte jednoduše tak, že polovinu ročního zisku vydělíte 12. Z této částky pak můžete odvádět maximálně 2,10 %. Minimální platba nemocenského pojištění však činí 147 Kč za měsíc. Vyměřovací základ si můžete dobrovolně zvýšit, ale tím se vám zvýší i odvody na sociálním a zdravotním pojištění.

Příklad: Výpočet záloh na nemocenské pojištění

Paní Jarmila pracuje jako grafička, tudíž uplatňuje výdajový paušál 60 %. Ročně si vydělá 740 000 Kč, po uplatnění paušálu ji zbyde čistý zisk 296 000 Kč. Po vydělení této částky dvěma se dostaneme na částku 148 000 Kč, kterou následně vydělíme 12, abychom dostali částku odpovídající jednomu měsíci, v tomto případě se jedná o 12 333 Kč. Teď už zbývá z dané sumy vypočítat 2,10 % a dostáváme se k maximální výši záloh na nemocenské pojištění, tedy na částku 259 Kč.

Kolik peněz denně tedy dostane OSVČ na mateřské dovolené?

Nyní už víme, jak se vypočítává maximální výše záloh na nemocenské pojištění. Pojďme se tedy ještě podívat na to, kolik peněz na mateřské dostanete.

Denní částka, kterou dostanete na mateřské dovolené (trvá 28 týdnů), je rovná 70 % redukovaného denního základu. Ten se vypočítává z příjmů za posledních 12 měsíců před tím, než na mateřskou nastoupíte. Redukovaný denní základ se počítá z denního příjmu a poté se redukuje pomocí tří redukčních hranic.

Redukční hraniceČástkaPočítá se ze 70 % redukovaného denního základu
 1Do 1 298 Kč100 %
 2Do 1 946 Kč60 %
 3Do 3 892 Kč30 %

Příklad: Výpočet výše příspěvku v mateřství

Vraťme se tedy zpátky k příkladu paní Jarmily, jejíž roční vyměřovací základ činí 148 000 Kč. K dennímu vyměřovacímu základu se jednoduše dostaneme tak, že tuto částku vydělíme 365 dny. Vypočítáme tak denní vyměřovací základ ve výši 405 Kč. Tato částka je nižší než částka 1. redukční hranice. Bude se tedy počítat celých 100 % ze 70 % redukovaného denního základu. 70 % z 405 Kč činí 283,5 Kč. Tuto částku tedy bude paní Jarmila dostávat za každý den na mateřské. Jak už jsme zmínili, mateřská trvá 28 týdnů (196 dní), když tedy 283,5 Kč vynásobíme 196, zjistíme, že za celou dobu trvání mateřské paní Jarmila dostane 55 566 Kč. Jelikož mateřská trvá více než 6 měsíců, jedná se o poměrně nízkou částku.

Jak je to s nárokem OSVČ na rodičovskou?

Co se týče nároku na rodičovskou, mají ho všechny OSVČ bez ohledu na to, zda platí nemocenské pojištění nebo kolik odváděly na sociálním pojištění. Výše rodičovského příspěvku je pro všechny, ať už je řeč o zaměstnancích nebo podnikatelích, stejná. Rodičovský příspěvek nyní činí 300 000 Kč na jedno dítě. Částka se musí čerpat postupně, nejméně 8 měsíců a maximálně 43 měsíců.

Jaké jsou možnosti, pokud OSVČ nemá nárok na mateřskou?

Pokud OSVČ neplatila nemocenské pojištění, může rovnou po porodu začít pobírat rodičovský příspěvek. Rodičovskou však může čerpat v maximální výši 10 000 Kč měsíčně, tedy po dobu minimálně 30 měsíců.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Podnikání OSVČ na mateřské a rodičovské dovolené

Může OSVČ podnikat na mateřské a rodičovské dovolené? Ano, má to ale svá pravidla.

Podnikání na mateřské dovolené

Pokud pobíráte mateřský příspěvek, nemůžete podnikat jako OSVČ. Máte tedy několik možností:

  • Můžete živnost na období mateřské přerušit a neplatit tak žádné měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
  • Živnost přerušovat nemusíte a můžete dále zálohy platit jako obvykle, při ročním zúčtování se vám přeplatky vrátí.
  • Na mateřské dovolené je zakázaný pouze osobní výkon podnikatelské činnosti. I nadále však můžete podnikat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob (nejčastěji manžel).

Podnikání na rodičovské dovolené

Při čerpání rodičovské mohou OSVČ normálně podnikat. Podmínkou však je, aby dítě do dvou let nebylo ve školce nebo v jeslích déle než 92 hodin měsíčně. Pokud však OSVČ zajistí jinou formu hlídání dítěte, nic jí v podnikání neomezuje. U dětí starších dvou let již žádná omezení nejsou. Pokud OSVČ dobrovolně platila nemocenské pojištění, může rodičovský příspěvek čerpat rychleji.

Za jakých podmínek může být otec na mateřské/rodičovské dovolené?

V prvních šesti týdnech po porodu může peněžitou pomoc v mateřství čerpat pouze matka, po uplynutí této doby však vzniká nárok na dávku i otci. Musí ale splňovat stejné podmínky jako matka dítěte. Aby mohl otec čerpat mateřskou, musí spolu také oba rodiče uzavřít písemnou dohodu o tom, že bude o dítě pečovat a k dohodě připojit Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče.

Na rodičovské dovolené může být samozřejmě i otec, který má stejně jako matka nárok na rodičovský příspěvek. Vždy ho však může čerpat jen jeden z rodičů.

Platby zdravotního a sociálního pojištění na mateřské a rodičovské

Během čerpání mateřské OSVČ nemusí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že podniká na rodičovské dovolené, stává se automaticky z podnikání činnost vedlejší, která je spojena s nižšími zálohami na zdravotní a sociální pojištění.

Stručně
  • Nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají i OSVČ, musí si ale platit dobrovolné nemocenské pojištění po dobu 270 kalendářních dní během posledních dvou let a zároveň 180 dní před nástupem na mateřskou zálohy odvádět pravidelně každý měsíc.
  • Nemocenské pojištění lze platit pouze ve výši maximálně 2,10 % vyměřovacího základu. Denní částka, kterou dostanete na mateřské dovolené (trvá 28 týdnů), je rovná 70 % redukovaného denního základu.
  • Nárok na rodičovskou mají všechny OSVČ bez ohledu na to, zda platí nemocenské pojištění nebo kolik odváděly na sociálním pojištění. Rodičovský příspěvek nyní činí 300 000 Kč na jedno dítě a čerpá se postupně.
  • Pokud OSVČ neplatila nemocenské pojištění, může rovnou po porodu začít pobírat rodičovský příspěvek, ovšem v maximální výši 10 000 Kč měsíčně.
  • Pokud pobíráte mateřskou, nemůžete osobně vykonávat podnikatelskou činnost. I nadále však můžete podnikat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob.
  • Při čerpání rodičovské mohou OSVČ normálně podnikat. Podmínkou však je, aby dítě do dvou let nebylo ve školce nebo v jeslích déle než 92 hodin měsíčně, u starších dětí již žádná omezení nejsou.

Zpět