5. díl: Vše, co potřebujete vědět o podnikání v důchodu

Z evidence České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že ke konci roku 2021 bylo v České republice 1,078 milionů OSVČ, kteří si samostatnou výdělečnou činností opravdu vydělávají. Z tohoto počtu je 634 tisíc těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní výdělek a 444 tisíc těch, kteří ji mají jako vedlejší výdělek. Mnoho z nich si přivydělává právě v důchodu. Jaká jsou specifika podnikání v důchodu?

Podnikání v důchodu není jen o přivýdělku

Důvodů, proč se rozhodnout v důchodu podnikat, může být více. Nesporným přínosem je zlepšení finanční situace, a tím pádem i více peněz na zábavu a koníčky. Podnikání ale umožňuje seniorům také se ve volném čase seberealizovat a vyplnit čas činností, která jim přináší nejen peníze navíc, ale také radost či společenský kontakt.

V čem v důchodu podnikat?

Uvažujete nad tím, že se pustíte v důchodu do podnikání, ale nevíte, v jakém oboru podnikat? Pokud jste podnikali už před odchodem do důchodu, můžete využít své dlouhodobě budované kontakty a pokračovat v tom, co jste dělali dříve, ale například v omezené míře.

Pokud teprve začínáte podnikat, můžete využít své znalosti a dovednosti a začít soukromě doučovat jazyky nebo šít hračky pro děti, vyrábět dřevěné dekorace apod. Podnikat můžete také třeba v účetnictví, administrativě nebo obchodu. Především ženy si v důchodu mnohdy přivydělávají hlídáním dětí nebo úklidem.

Specifika podnikání v důchodu: Živnost na vedlejší činnost

Podle zákona se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší v případě, když ji vykonává:

 • zaměstnanec,
 • student mladší 26 let,
 • člověk, který má nárok na mateřskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek,
 • člověk, který vykonává vojenskou službu v ozbrojených silách ČR
 • nebo právě člověk, který pobírá starobní nebo invalidní důchod.

Nespornou výhodou podnikání na vedlejší činnost je, že nemusíte platit povinné minimální zálohy a odvody se platí až na základě dosaženého výdělku. V případě nízkých příjmů navíc odpadá povinnost odvádět z příjmu sociální pojištění.

Jaké máte povinnosti vůči úřadům?

Pokud se rozhodnete v důchodu začít podnikat, je třeba si založit živnost a následně zahájení podnikání oznámit na finančním úřadu, své zdravotní pojišťovně a na ČSSZ. Na začátku následujícího roku je také třeba podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a ČSSZ.

Zdravotní a sociální pojištění při vedlejší činnosti

Účast na sociálním pojištění se vás v případě vedlejší činnosti bude týkat pouze v případě, že dosáhnete příjmu vyššího než rozhodná částka. Sociální pojištění tedy nemusíte platit vůbec, pokud byl váš roční příjem nižší než rozhodná částka, jež je pro rok 2022 stanovena na 93 387 Kč.

Při příjmech nad rozhodnou částku začnete odvádět měsíční zálohy, jejichž minimální výše je pro rok 2022 1 137 Kč. Zálohy se neplatí pouze v prvním roce podnikání.

Zdravotní pojištění musíte na rozdíl od sociálního pojištění hradit vždy, a to i při nižších výdělcích. Zálohy se platí až podle skutečných příjmů.  

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Daňové povinnosti při vedlejší činnosti

Při podnikání na vedlejší činnost vám vzniká povinnost odvádět daně a každoročně podávat daňové přiznání, přičemž daníte sazbou 15 % pouze zisk, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Sami si můžete vybrat, zda budete pro výpočet daňového základu uplatňovat skutečné výdaje, nebo výdajový paušál. V případě vedlejší činnosti nemůžete uplatňovat paušální daň, ta je určena pouze OSVČ na hlavní činnost.

Na jaké slevy máte nárok?

Podle zákona o důchodovém pojištění po odpracování 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti, ze které se odvádí sociální pojištění, vzniká starobním důchodcům nárok na zvýšení penze o 0,4 % výpočtového základu. Žádost o přepočet důchodu je možné podat až pět let zpětně.

Samostatně výdělečně činní důchodci mohou také v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na poplatníka, která je pro rok 2022 ve výši 30 840 Kč.

Omezení podnikání v případě předčasných důchodců

I v předčasném důchodu si můžete přivydělávat, je však třeba počítat s omezením výdělečné činnosti a také s pobíráním trvale kráceného důchodu, jež se z důvodu dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává.

Samostatně výdělečnou činnost je možné vykonávat pouze v případě, že celkový roční výdělek nepřekročí zmíněných 93 387 Kč. Výdělky tedy musí být tak nízké, aby se z nich neplatilo sociální pojištění.

Stručně
 • Podle zákona se samostatná výdělečná činnost považuje automaticky za vedlejší v případě, když ji vykonává člověk, který pobírá starobní nebo invalidní důchod.
 • Nespornou výhodou podnikání na vedlejší činnost je, že nemusíte platit povinné minimální zálohy, odvody se totiž platí až na základě dosaženého výdělku.
 • Pokud se rozhodnete v důchodu začít podnikat, je třeba si založit živnost a následně zahájení podnikání oznámit na finančním úřadu, své zdravotní pojišťovně a na ČSSZ. Na začátku následujícího roku je také třeba podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a ČSSZ.
 • Při podnikání na vedlejší činnost vám vzniká povinnost odvádět daně a každoročně podávat daňové přiznání, přičemž zisk daníte sazbou 15 %.
 • Samostatně výdělečně činní důchodci mohou také v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na poplatníka, která je pro rok 2022 ve výši 30 840 Kč.
 • I v předčasném důchodu si můžete přivydělávat, ale pouze v případě, že celkový roční výdělek nepřekročí částku 93 387 Kč.

Zpět