Co dělat, když vašemu podnikání hrozí bankrot?

Dle statistik každoročně končí s podnikáním desítky tisíc českých podnikatelů a v roce 2024 bylo vyhlášeno celkem 659 bankrotů firem. Většina podnikatelů nám dá jistě za pravdu, že uspět v silném konkurenčním prostředí není nijak jednoduché, a není proto divu, že nemalé procento podnikatelů nakonec podnikání ukončí. Potýkáte se s problémy v podnikání i vy? Poradíme vám, jak postupovat.

Ručení za závazky u OSVČ a s.r.o.

Řada podnikatelů si pokládá otázku, zda mohou v případě neúspěchu přijít o svůj majetek. Zde je třeba rozlišovat mezi OSVČ a s.r.o. Nejzásadnější rozdíl mezi těmito dvěma formami podnikání totiž spočívá právě ve způsobu ručení.

 • OSVČ: OSVČ za své závazky ručí celým svým osobním majetkem, může se tedy stát, že živnostníky jejich podnikání dostane do existenčních problémů. Tomuto riziku můžete předejít tím, že si sjednáte pojištění profesní odpovědnosti. Je však třeba počítat s tím, že je poměrně drahé, zvláště při vysokém obratu.
 • S.r.o.: Pokud máte s.r.o. neboli společnost s ručením omezeným, ručíte za své závazky pouze do výše nesplaceného základního kapitálu.

Jak ukončit podnikání jako OSVČ?

Postup ukončení podnikání se liší na základě toho, zda podnikáte jako OSVČ, nebo máte s.r.o. V případě živnostníků je postup ukončení podnikání poměrně jednoduchý:

 • V první řadě je třeba zrušení živnosti ohlásit živnostenskému úřadu prostřednictvím změnového listu. Tímto formulářem můžete rovnou ukončení podnikání oznámit i finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a OSSZ, čímž ušetříte čas.
 • Poté, co formulář odevzdáte, má živnostenský úřad 30 dní na posouzení žádosti. Myslete na to, že během této doby jste stále vedeni jako OSVČ, takže máte povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.
 • Jakmile živnostenský úřad ukončení podnikání schválí, oficiálně už nejste podnikatelem. Pokud však máte nějaké nevyřízené pohledávky, vyřešte je ještě před tím, než živnost zrušíte. Nezapomeňte také v následujícím roce podat daňové přiznání a přehledy OSSZ a zdravotní pojišťovně v případě, že neuplatňujete paušální daň.

Jak ukončit podnikání v případě s.r.o.?

Ke zrušení společnosti s ručením omezeným může dojít hned několika způsoby. Pokud chcete podnikání ukončit dobrovolně, nejčastěji se přistupuje k takzvané likvidaci společnosti. Insolvence je pak nuceným postupem ukončení podnikání. Možností, jak ukončit činnost s.r.o., je však více.

Insolvence

Insolvencí se rozumí kontrolovaný proces vypořádání majetku společnosti, která se ocitne v úpadku nebo které úpadek bezprostředně hrozí. Za úpadek insolvenční zákon považuje situaci, kdy má firma několik věřitelů a peněžité závazky, které jsou minimálně 30 dní po splatnosti. U obchodních společností se může insolvence řešit dvěma způsoby:

 • Reorganizace – Reorganizace se řadí k takzvaným sanačním opatřením. V tomto případě je zachovaný provoz firmy a usiluje se o její ozdravení. Během reorganizace, kterou musí povolit insolvenční soud, se průběžně uspokojují závazky vůči věřitelům.
 • Konkurs – Druhým způsobem insolvence společnosti je rozprodání majetku firmy a následné vyrovnání dluhů vzniklým výnosem.

Průběh likvidace společnosti

Zatímco insolvence je nuceným postupem ukončení podnikání, likvidace firmy je dobrovolný postup ukončení podnikání a nemusí se týkat jen zadlužené společnosti, ale i té zdravé. Pro likvidaci se můžete rozhodnout například v případě, že je s.r.o. zbytečná nebo společnost nevyvíjí žádnou aktivitu.

Prvním krokem je rozhodnutí o zrušení společnosti, po kterém společnost vstupuje do likvidace. Likvidace spočívá ve vypořádání vztahů společnosti. Likvidaci provádí likvidátor, o jehož jmenování rozhoduje jednatel společnosti, případě valná hromada.

Po vstupu do likvidace vás čeká následující:

 • Zápis zrušení společnosti a likvidace do obchodního rejstříku,
 • vyhotovení mimořádné účetní závěrky a podání daňových přiznání,
 • zveřejnění výzvy pro věřitele v Obchodním věstníku,
 • zpeněžení majetku společnosti a uspokojení věřitelů,
 • vypracování konečné zprávy a rozdělení likvidačního zůstatku,
 • vyhotovení mimořádné účetní závěrky, podání daňových přiznání,
 • žádost o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku od správce daně,
 • návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku,
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku.
Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Prodej firmy

Ukončit své podnikání samozřejmě můžete i tím, že svou firmu prodáte. Jedná se o jeden z nejrychlejších způsobů ukončení podnikání a prodej je možný i v případě zadlužených společností. Podmínkou pro prodej firmy však pochopitelně je, že najdete investora, který bude mít o odkoupení vaší společnosti zájem.

Fúze

Co si představit pod pojmem fúze? Jedná se o dobrovolné spojení několika subjektů do jedné společnosti. Setkat se můžete se dvěma druhy fúze, a sice s fúzí splynutím a fúzí sloučením. V případě fúze splynutím dochází k tomu, že se obě firmy ruší a následně vzniká firma nová. Při fúzi sloučením jedna z firem zaniká a její práva a majetek přechází na druhou společnost.

Akvizice

Akvizicí se rozumí převzetí společnosti na základě nákupu a prodeje firmy nebo jejího většinového podílu. Ne vždy musí k akvizici dojít na základě dohody, čímž se liší od fúze. Je také třeba říci, že akvizicí nedochází ke vzniku ani zániku žádné společnosti.

Stručně
 • Zatímco OSVČ za své závazky ručí celým svým osobním majetkem, v případě s.r.o. ručíte za své závazky pouze do výše nesplaceného základního kapitálu.
 • V případě živnostníků je třeba zrušení živnosti ohlásit živnostenskému úřadu prostřednictvím změnového listu. Jakmile živnostenský úřad ukončení podnikání schválí, oficiálně už nejste podnikatelem.
 • Ke zrušení společnosti s ručením omezeným může dojít hned několika způsoby. Pokud chcete podnikání ukončit dobrovolně, nejčastěji se přistupuje k takzvané likvidaci společnosti.
 • Insolvence je pak nuceným postupem ukončení podnikání a probíhá buď formou reorganizace, nebo konkursu.
 • Dalšími možnostmi, jak ukončit činnost s.r.o., jsou prodej firmy, fúze a akvizice.

Zpět