29. díl: Jak rychle zlepšit své cash flow odkladem plateb

Zasáhla vaše podnikání krize a chcete zlepšit své cash flow? Jedním z řešení je například odklad splátek, spotřebních úvěrů a hypoték nebo odklad nájmů. Pojďte se s námi podívat na to, jaké máte možnosti a jak v případě odkladu plateb postupovat.

Co je to cash flow?

Výrazem cash flow (CF) se označuje peněžní tok. Jedná se tedy o příjem nebo výdaj peněžních prostředků. Základem každého úspěšného podnikání je mít přehled o stavu svých peněžních prostředků a právě cash flow vypovídá o tom, kolik peněz účetní jednotka vyprodukovala. Tento údaj je důležitý nejen pro podnikatele, ale také pro investory a věřitele. Odborníci se shodují na tom, že udržet tok firemních financí pod kontrolou je pro každou firmu zcela klíčové.

Jak zlepšit cash flow

Rad, jak zlepšit cash flow ve své firmě je hned celá řada. Toku peněz ve firmě můžete pomoci například nastavením jasných platebních podmínek pro odběratele i vlastních plateb dodavatelům, ale také sháněním peněz s dostatečným předstihem. Jaké další možnosti máte v době krize vyvolané pandemií koronaviru?

Odklad splátek úvěrů a hypoték

Nový zákon o úvěrovém moratoriu umožňuje odklad splátek a úvěrů, který se vztahuje na běžné spotřebitele, OSVČ a firmy. Splátky je možné odložit od prvního dne měsíce, který následuje poté, co oznámíte tento záměr věřiteli a prohlásíte, že vás k tomuto kroku vedl negativní ekonomický dopad pandemie koronaviru.

Zajímá vás, jaké splátky si můžete odložit? Jedná se o spotřebitelské a podnikatelské úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Splátky je možné si odložit buď do konce června, nebo do konce října letošního roku. Během odkladu splátek se dluh nadále úročí dle uzavřené smlouvy. V případě firem je nutné tento úrok platit průběžně i během odkladu, u OSVČ stačí úrok zaplatit až po splacení celé jistiny. Tento odklad splátek je bez poplatků, nemusíte se ani bát negativního zápisu do registru dlužníků.

Odklad nájemného

Sněmovna v dubnu rozhodla také o odkladu nájemného pro podnikatele a OSVČ, pro něž platí podobné podmínky jako pro běžného nájemníka. Firmy v pronajatých prostorách, které musely kvůli vládním opatřením proti koronaviru uzavřít své provozovny, mohou nájem za období od 12. března do 30. června splatit až do konce letošního roku.

Nájemník musí pronajímateli odklad nejen oznámit, ale musí také doložit, že prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucích z mimořádného opatření proti koronaviru. Podobnou úlevu už schválila také řada měst, která pronajímají své prostory. Poplatků spojených s užíváním prostor, například za elektřinu, plyn, vodné nebo stočné, se však odklad netýká.

Odklad plateb sociálního pojištění

Vláda v květnu schválila úlevu pro platby sociálního pojištění pro firmy. Firmy tak mohou sociální pojištění odložit až do 20. října. Za tři měsíce, tedy za květen, červen a červenec, se jedná o úlevu ve výši 24,8 % z mezd vyplacených zaměstnancům. Zaměstnavatelé by tak za své zaměstnance odváděli pouze pojistné ve výši 6,5 %.

Je však třeba vědět, že v případě, že se rozhodnete využít této možnosti, zaplatíte za období odkladu penalizační přirážku ve výši pětiny zákonem stanoveného penále. Platba odloženého pojistného se vám tak navýší zhruba o 4 % p.a.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová k odkladu plateb sociálního pojištění dodává, že při využití možnosti odkladu se sníženým penále nebude firma vedena jako dlužník.

Státní podpora

Vláda přijala také další opatření, která mají pomoci podnikatelům kompenzovat propad příjmů. Jedná se například o program COVID, Antivirus nebo Pětadvacítka.

COVID III

Program COVID III navazuje na již dříve vyhlášené programy COVID I a COVID II. Cílem tohoto programu, který má celorepublikovou působnost, je podpořit podniky až do 500 zaměstnanců. Podmínky úvěrového programu pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem jsou takové, že maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů korun a maximální doba ručení je tři roky.

Firmy z této půjčky mohou zaplatit provozní náklady, například mzdy pro zaměstnance, účty za energie nebo faktury dodavatelům. Podnikatel nebo firma můžou žádost o úvěr podat u některé ze spolupracujících bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro program COVID III. O tom, komu bude úvěr přidělený, rozhoduje daná spolupracující banka.

Antivirus

Program Antivirus je důležitým nástrojem na udržení zaměstnanosti, který se vztahuje na zaměstnavatele ve mzdové sféře, kteří k úhradě mezd nepoužívají peníze z veřejných rozpočtů nebo evropských dotací a kteří mají alespoň jednoho zaměstnance a kvůli vládním opatřením proti koronaviru nefungují buď vůbec, nebo omezeně. Tito zaměstnavatelé v dané situaci mají nárok na příspěvek na mzdy zaměstnanců. Daným firmám stát uhradí až 80 % vyplacených náhrad mezd včetně odvodů.

Pětadvacítka

OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku koronaviru úplně nebo částečně utlumena, mají nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den. Tento bonus je možné čerpat za období od 12. 3. až do 8. 6. 2020, dohromady se tedy jedná o příspěvek maximálně ve výši 44 500 Kč. Na kompenzační bonus nově dosáhnou také majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Podrobnosti o podání žádosti a také interaktivní žádost najdete na stránkách finanční správy.


Zpět