28. díl: EET: Co přinese přerušení této povinnosti do konce roku?

Současná situace způsobená pandemií koronaviru vedla k přerušení povinnosti elektronické evidence tržeb (EET) a k odkladu další očekávané vlny EET. Důvodem byla podpora podnikatelů zasažených opatřeními vlády, která byla přijata v souvislosti s šířením koronaviru. V jakém termínu bude 3. a 4. vlna EET spuštěna a jaký vliv na podnikatele a na stát bude odklad mít?

AKTUALIZACE 7. 4. 2022: Vláda rozhodla o úplném zrušení EET: Co to znamená pro firmy a podnikatele?

Pozastavení EET

Pokud patříte k podnikatelům, na které se vztahuje povinnost evidence tržeb v rámci EET, jistě vás potěší, že je vzhledem k aktuální situaci evidence tržeb přerušena. Původně vláda pozastavila EET po dobu trvání nouzového stavu a následující tři měsíce po něm, ale 4. května ministerstvo financí navrhlo pozastavení EET pro podnikatele ze všech vln až do konce letošního roku. Pro tento vládní návrh hlasovalo všech 100 přítomných poslanců. Senátní hospodářský výbor však 12. 5. doporučil, aby se elektronická evidence tržeb až do konce roku 2023 týkala pouze obchodů a služeb, na které se vztahovala už v minulých letech. O tomto návrhu se bude dále hlasovat.

Jaký vliv bude mít odklad na podnikatele?

Podle ministryně financi Aleny Schillerové odklad EET až do konce letošního roku pomůže získat čas na případné aktualizace certifikátů podnikatelům, kteří tržby již evidovali, a nabídne také dostatek času těm, kteří měli začít tržby evidovat v poslední vlně. Petr Linx z poradenské společnosti BDO dodává, že podnikatelé budou mít díky odkladu dostatek času zvládnout aktuální nepříznivou situaci a soustředit se více na své podnikání než na zavádění systémů EET.

Na EET se můžete připravit už teď

Pokud spadáte do 3. a 4. vlny EET, můžete se na jeho spuštění připravit už nyní nebo můžete, ale také nemusíte, zahájit evidenci v původním termínu, tedy od 1. května. O tom, koho se třetí a čtvrtá vlna EET týká a jak se na ni připravit se dozvíte v tomto článku.

Věděli jste?

Při schvalování zákona o EET byla přijata také nová jednorázová sleva na evidenci tržeb ve výši 5000 Kč. Tuto slevu mohou využít i podnikatelé, kterých se týká třetí a čtvrtá vlna EET, jež bude pravděpodobně spuštěna 1. ledna 2021.

Kromě slevy na dani z příjmů podnikatelům může pomoci také nižší DPH u výrobků a služeb, které nabízejí podnikatelé spadající do poslední vlny. Sazba daně z přidané hodnoty se sníží o 10 % například u točeného piva, vodného a stočného nebo u knih. S nižší sazbou DPH mohou počítat také kadeřníci, holiči a poskytovatelé domácí péče o děti, seniory a nemocné.

Jaký vliv bude mít odklad EET pro stát?

V důvodové zprávě vláda uvedla, že nepředpokládá, že by měl odklad pro danou dobu v aktuální situaci významnější negativní dopad na státní rozpočet. Otázkou tedy zůstává, zda se zavádění EET státní pokladně vůbec vyplatí, nebo ne.  

Vztahuje se na vás povinnost evidovat tržby nebo spadáte do poslední vlny EET? Pak můžete počítat s odkladem až do konce letošního roku a využít tento čas na přípravu na EET.


Zpět