30. díl: COVID III: Jak můžete využít dotace pro podnikatele?

Pokud patříte k podnikatelům do 500 zaměstnanců a vaše ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku pandemie, máte možnost využít úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru COVID III. Kolik peněz si můžete půjčit? A na co je možné peníze využít?

COVID I a COVID II

Programu COVID III předcházely programy COVID I a COVID II. Program COVID I, který nabízel úvěr bez úroků a poplatků ve výši 500 tisíc až 15 milionů korun se splatností 2 roky, byl pozastaven 20. 3. 2020. Program COVID II schválila vláda 22. 3. 2020, kdy bezúročné půjčky začínaly na 10 tisících korunách a končily na 15 milionech korunách. Také tento program byl již uzavřen. Pražští podnikatelé mohli čerpat úvěry v programu COVID Praha.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) do 14. května prostřednictvím těchto programů schválila podporu přibližně pro 1500 podnikatelů za více než 10 miliard korun. Pomoc se ve většině případů týkala maloobchodu a velkoobchodu, zpracovatelského průmyslu a mířila také k provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb. Více než dvě třetiny pomoci čerpali živnostníci a firmy, které mají méně než 50 zaměstnanců.

COVID III

Kabinet na záruky úvěrového programu COVID III vyčlenil 150 miliard korun, díky čemuž bude moci ČMZRB ručit za půjčky až do celkové výše 500 miliard korun. Tento program, který byl spuštěný ve druhé polovině května, má celorepublikovou působnost a podpoří podniky až do 500 zaměstnanců.

Kdo může o úvěr zažádat?

O úvěr mohou zažádat živnostníci a firmy zasažené koronavirem do 500 zaměstnanců. Společnosti, které chtějí o úvěr zažádat, navíc musí podnikat v některém z oborů, které jsou uvedeny na stránkách ČMZRB. Podniky do 250 zaměstnanců získají státní záruku až do výše 90 % poskytnuté půjčky, nejvýše však do 45 milionů korun. Podniky od 250 do 500 zaměstnanců dosáhnou na státní záruku do výše 80 % úvěru, nejvýše pak 40 milionů korun. Dohodnutá splatnost úvěrů nesmí nastat dříve než 1. ledna 2021, výjimka se vztahuje pouze na úvěry sjednané na dobu neurčitou.

Kolik peněz je možné si půjčit?

Maximální výše úvěru je 50 milionů korun a maximální doba ručení tři roky.

Peníze z úvěru můžou firmy použít na zaplacení provozních nákladů, ať už se jedná například o mzdy, účty za energie, pořízení zásob a materiálů nebo úhradu faktur dodavatelům. Úvěr naopak není možné použít jako investici.

Kde o úvěr zažádat?

Pokud splňujete podmínky pro úvěr, můžete podat žádost u některé ze spolupracujících bank, jejichž výčet najdete níže. Jednání s bankami však není stále u konce, takže se může seznam postupně rozšiřovat. Formulář žádosti můžete stáhnout na stránkách ČMZRB.

Spolupracující banky

Do programu COVID, se kterými Českomoravská záruční a rozvojová banka podepsala smlouvu o portfoliovém ručení, se přihlásilo 20 bank a spořitelních družstev. Jedná se o ČSOB, Českou spořitelnu, Komerční banku, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, MONETA Money Bank, Sberbank, Oberbank AG, Citi Bank Europe, PPF banku, J & T banku, Fio banku, Banku CREDITAS, Equa bank, Všeobecnou úvěrovou banku s pobočkou v Praze, TRINITY BANK, Expobank CZ, Air bank, NEY spořitelní družstvo a Peněžní dům.

Kdo rozhoduje o přidělení úvěru?

O přidělení úvěru rozhoduje spolupracující komerční banka, která žádost obdrží. Do schvalovacího procesu tak nově na rozdíl od programů COVID I a II nebude vstupovat ČMZRB, čímž se zpracování žádostí urychlí.

COVID nájemné: Příspěvek 50 % na komerční nájmy

Stát kromě programu COVID III představil také pomoc v podobě příspěvku ve výši 50 % na komerční nájmy v případě, že majitel nájem o 30 % sníží a nájemce doplatí zbývající pětinu. Podpora v maximální výši 10 milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dosáhnou rovnou na podporu 80 %. Tento program Ministerstva průmyslu a obchodu, který v červnu získal notifikaci Evropské komise, je prezentovaný pod názvem COVID nájemné. Program by měl být spuštěný nejpozději do konce června.


Zpět