9. díl: Jak řešit výpadek příjmů v podnikání za nouzového stavu

Nouzový stav postihl téměř všechna odvětví podnikání. U některých provozů klesly tržby okamžitě, u jiných se to projevilo nebo ještě projeví s určitým zpožděním. Náklady však zůstávají a podnikatelé musí aplikovat opatření, aby toto období mohli překlenout. Jakým způsobem tedy mohou firmy a živnostníci řešit výpadek svých příjmů?

Pomoc od státu

Stát se snaží podnikatelskému sektoru pomoci. OSVČ mohou využít příspěvek 25.000 Kč. Pro uplatnění příspěvku musí OSVČ do konce června 2020 vyplnit jednoduchou žádost, kterou naleznete zde. Ti, kteří mají zaměstnance a udrží je, stát motivuje příspěvkem na úhradu mezd ve výši 80 % nebo 60 % podle toho, v jaké míře je omezení postihlo (tzv. program Anitvirus). O příspěvek lze zažádat vždy po skončení měsíce, na který bude zaměstnavatel žádat. Nabízí se také zajištěné a bezúročné úvěry v rámci programu COVID. Příjem žádostí probíhá v několika kolech. Na každé kolo je vypsána alokace 1,5 mld Kč a po naplnění této alokace bude příslušné kolo uzavřeno na 10 pracovních dní. Podrobněji jsme o všech opatřeních psali zde

Stát prominul také všem OSVČ zálohy na zdravotní a sociální pojištění, a to za měsíce březen až srpen. Stejně tak posunul povinnost odevzdání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmu o tři měsíce. Pokud vám však v daňovém přiznání vyšel přeplatek, odevzdejte přiznání včas, aby vám mohl být přeplatek uhrazen co nejdříve.

Tato opatření lze jistě ocenit, ale určitě je nemohou využít všichni, anebo propad příjmů řeší jen z velmi malé části. Navíc poskytnutí úvěru často posouvá problém jen více do budoucnosti. Každý úvěr se musí jednou zaplatit.

Odložení plateb a závazků

Nájemné

Velkou nákladovou položkou bývá často nájemné. Zkuste se domluvit se svými pronajímateli na odložení plateb nájemného do doby, než se vaše casfh flow alespoň částečně vyrovná. Podnikáte-li v prostorách patřící městu nebo státu, je šance na odložení nájemného vyšší.

Dodavatelé

To samé platí i u dodavatelů. Přijali jste už zboží nebo jste si objednali služby, které momentálně nemůžete prodat? I zde zkuste vyjednávat a najít nějaký rozumný kompromis.

Energie

Pro větší provozy bývají velkou položkou i energie. Právě energetické společnosti už avizovali, že se budou snažit vyjít svým zákazníkům vstříc a nabídnou posunutí plateb za elektřinu a plyn. Buďte proaktivní a kontaktujte svého dodavatele co nejdříve. 

Úvěry

Máte už nějakou formu podnikatelského úvěru, který pravidelně splácíte? I banky díky domluvě se státem patří mezi ty vstřícné a mohou fyzickým i právnickým osobám nabídnout odložení splátek. Podmínky si stanovují banky individuálně, standardně ale nabízí všem dlužníkům odklad splátek o 3-6 měsíců. Pro detailní informace kontaktujte svého bankéře. 

Snížení provozních nákladů

Zkrácení úvazků zaměstnanců

Jak už jsme zmínili v části Pomoc od státu, svým zaměstnancům můžete dočasně zkrátit pracovní úvazek a rozdíl ve mzdě vykompenzuje stát. Podmínkou je, abyste zaměstnanci nedali v době čerpání kompenzace výpověď. Podrobněji jsme o tzv. Kurzarbeitu psali v tomto článku.

Pokud je výpadek příjmů kritický a není možné dále platit budoucí nutné náklady, musí některé podniky přistoupit i k výpovědím. Často to může být jediné možné řešení pro zachování provozu a udržení alespoň některých zaměstnanců. Jako první se nabízí ukončit pracovní poměr s těmi zaměstnanci, kteří jsou ve zkušební době. Nemusíte jim totiž hradit odstupné. V opačném případě musíte postupovat podle zákoníku práce a odstupné nabídnout, což často náklady ještě navýší.

Investice a průběžné náklady

Máte náklady, které je možné jednoduše škrtnout? Udělejte to. Například pokud jste plánovali nějakou investici, nabízí se ji minimálně odložit. Používáte pro své podnikání různá předplatná? Elektronické nástroje, které nevyužíváte na denní bázi (např. úložiště, software apod.), snižte výši svého balíčku nebo ho dočasně úplně zrušte.

Reklama

Pokud je váš celý provoz zcela pozastaven, nemá smysl investovat do propagace, když u vás v tuto chvíli nemůže nikdo nakoupit. Náklady na reklamu se tak často škrtají jak první. Ale dělejte to vždy s rozmyslem, ať svou dlouhodobou marketingovou strategii příliš nepoškodíte.

Zálohy od zákazníků

Ne všude lze uplatnit toto opatření, protože s výpadkem příjmů se bude potýkat vesměs celá ekonomika. Pro některé podnikatele ale vybírání záloh na služby nebo produkty poskytnuté v budoucnosti může být určitou formou záchrany, například pro silně postihnutý sektor ubytování. Pokud budeme předpokládat, že letní i zimní sezóna už budou probíhat standardně, můžete nabídnout svým zákazníkům předběžnou rezervaci po uhrazení zálohy a tím si pomoci ke zlepšení svého cashflow.

Změna strategie podnikání

Abyste své podnikání udrželi, nezbývá často než se maximálně přizpůsobit vzniklé situaci. Gastro provozy mohou začít nabízet rozvážky svých jídel, a to buď vlastní dopravou nebo prostřednictvím specializovaných online služeb. Stejně tak ubytovací kapacity, které mají svou vlastní kuchyň, se mohou inspirovat a využít tak alespoň částečně svůj provoz a nabízet jídlo pro zákazníky v okolí.

Pokud jste dosud nevyužívali všech možností internetu, nikdy nebyl vhodnější čas s tím začít. Obchody, které prodávají fyzické zboží, mohou dnes rychle a snadno postavit svůj e-shop a v něm prodávat alespoň ty produkty, které je možné prostřednictvím internetu nabídnout. 

O různých možnostech, jak přejít se svým podnikání do online prostředí, jsme psali zde.


Zpět