Tipy, jak podnikat na mateřské a rodičovské dovolené

Čím dál tím více rodičů chce zůstat ekonomicky aktivních i během mateřské či rodičovské dovolené. Tato doba je ideální pro zkoušení nových věcí bez rizika ztráty hlavního příjmu. Zjistěte, jaké jsou podmínky pro podnikání na mateřské a rodičovské, v čem podnikat a jak si efektivně zorganizovat čas.

Za jakých podmínek můžete podnikat během čerpání mateřské a rodičovské?

Hned v úvodu je nutné zdůraznit, že podnikání na mateřské a rodičovské má svá omezení.

Podnikání na mateřské

Mateřská dovolená a pobírání peněžité pomoci v mateřství (PPM) trvá 28 týdnů. Možnost podnikat během této doby se odvíjí od toho, zda jste na mateřskou nastoupila jako OSVČ, nebo jako zaměstnankyně:

 1. Pokud pobíráte PPM jako podnikatelka, osobně podnikat na mateřské nemůžete. Můžete ale chod svého podnikání zajistit zaměstnanci, externími pracovníky nebo spolupracující osobou.
 2. Pokud pobíráte PPM jako zaměstnankyně a během mateřské si založíte novou živnost, podnikat můžete. Pokud ovšem chcete podnikat ve stejném oboru, ve kterém pracujete, potřebujete k tomu souhlas zaměstnavatele (to platí i pro podnikání na rodičovské).   

Pokud jste si neplatila nemocenské pojištění v minimální délce (ať už z důvodu podnikání, studia apod.), nárok na mateřskou nemáte a nastupujete hned po porodu na rodičovskou. Pokud nárok na mateřskou máte, rodičovská na ni naváže. Minimální doba nemocenského pojištění pro získání nároku na mateřskou je 270 dní v posledních 2 letech, z toho minimálně 180 dní v období jednoho roku před začátkem pobírání PPM.

Podnikání na rodičovské

Při pobírání rodičovského příspěvku jsou podmínky pro podnikání příznivější. Platí pouze, že dítě mladší 2 let nesmí chodit do jeslí či jiného předškolního zařízení na více než 92 hodin měsíčně; po 2. narozeninách dítěte už žádná omezení nejsou.

Povinnosti vůči úřadům

Během mateřské a rodičovské dovolené je podnikání automaticky považováno za vedlejší samostatně výdělečnou činnost. S tím souvisí nižší odvody zdravotního a sociálního pojistného.

 • Zálohy na sociální pojistné první rok provozování vedlejší živnosti neplatíte. Po podání přehledu o příjmech a výdajích za první rok podnikání ČSSZ určí, zda je váš roční zisk vyšší, nebo nižší než rozhodný příjem (pro rok 2024 jde o částku 105 520 Kč). Pokud je váš zisk vyšší, sociální pojišťovna vám doměří pojistné za první rok a dále musíte platit měsíční zálohy. Pokud nižší, sociální pojistné nemusíte platit vůbec.
 • Rovněž zdravotní pojistné nemusíte první rok platit; výše měsíčních záloh a doplatek za první rok se vypočítá z přehledu o příjmech a výdajích. Pro OSVČ vedlejší neplatí minimální výše zdravotního pojistného, tzn. platíte zálohy pouze z reálně vydělané částky.

To mj. také znamená, že pokud nevyděláte nic, nemusíte ani nic platit. Kromě jednorázového poplatku 1000 Kč za založení živnosti tedy s sebou podnikání na mateřské a rodičovské nenese žádné výdaje, které byste museli platit, i když z podnikání nemáte příjmy. A pokud zjistíte, že podnikaní není nic pro vás, jednoduše jej přerušíte nebo ukončíte.  

Povinnost podávat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení má každý podnikatel, týká se tedy i podnikání v době mateřské a rodičovské dovolené.

V čem podnikat?

Pro úspěšné podnikání na mateřské či rodičovské je výběr vhodného oboru zcela zásadní. Odpovězte si proto na otázky:

 • Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti, které byste mohli v podnikání využít?
 • Dokážete podnikání v daném oboru časově skloubit s péčí o dítě?  

Ideální je zvolit práci, kterou můžete vykonávat z domova a je časově flexibilní. Příkladem může být překladatelství, programování, účetnictví, ale také třeba výroba rukodělných výrobků apod. Zvážit můžete i pořádání aktivit pro děti, do kterých zapojíte i své vlastní dítě.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

3 tipy pro úspěšné podnikání na mateřské/rodičovské

Pokud chcete podnikat jako OSVČ s malým dítětem, neobejdete se bez pečlivého time managementu a notné dávky flexibility.

Realistický plán

Udělejte si důkladný podnikatelský plán a sepište si své pracovní i osobní priority. Při plánování buďte realističtí a raději začněte zvolna, podnikání můžete kdykoliv rozšířit.

Odhadněte časové a finanční nároky podnikání, spočítejte si počáteční náklady, provozní výdaje i očekávané příjmy. Podnikatelský plán by měl mít krátkodobý i dlouhodobý výhled a pracovat se 3 scénáři – optimistickým, realistickým i pesimistickým. Mějte připravená řešení pro všechny 3 varianty.

Zorganizujte si čas

Rodina, práce, domácnost, odpočinek. To vše musíte „nacpat“ do pouhých 24 hodin. Zdá se vám to jako nelehký úkol? Ano, je. Proto se řiďte 2 pravidly – mějte jasně nastavené hranice a nebojte se říct si o pomoc.

Vyhraďte si čas na práci, během kterého nebudete mít žádné jiné povinnosti. Pokud se totiž budete snažit dělat složitý pracovní úkol s brečícím dítětem na klíně, bude vám to trvat dvakrát déle a výsledky budou poloviční. Dítě navíc bude nespokojené a vy si můžete zadělat na brzké vyhoření.  

Buďte flexibilní

Nečekané situace jsou na denním pořádku jak v rodičovství, tak v podnikání. Proto nepropadejte panice, jakmile se objeví první problém. Situaci přijměte, přizpůsobte se a vhodně na ni zareagujte. Jak? Stanovte si priority – který z problémů musíte skutečně vyřešit ihned, které lze vyřešit později a které mají alternativní řešení, např. je můžete někomu delegovat?   

Díky tomuto přístupu si vybudujete velkou psychickou odolnost, snížíte míru stresu a rozvinete své komunikační dovednosti. Flexibilita navíc podporuje schopnost kreativního řešení úkolů. Uvidíte, že tuto dovednost bohatě využijete i v dalším kariérním růstu.

Stručně
 • Pokud pobíráte PPM jako podnikatelka, osobně podnikat na mateřské nemůžete. Můžete ale chod svého podnikání zajistit zaměstnanci, externími pracovníky nebo spolupracující osobou. Pokud pobíráte PPM jako zaměstnankyně a během mateřské si založíte novou živnost, podnikat můžete, ale se souhlasem svého zaměstnavatele.
 • Při pobírání rodičovského příspěvku platí pouze podmínka, že dítě mladší 2 let nesmí chodit do jeslí či jiného předškolního zařízení na více než 92 hodin měsíčně; po 2. narozeninách dítěte už žádná omezení nejsou.
 • Během mateřské a rodičovské dovolené je podnikání automaticky považováno za vedlejší samostatně výdělečnou činnost. S tím souvisí nižší odvody zdravotního a sociálního pojistného.
 • Pro úspěšné podnikání na mateřské či rodičovské je výběr vhodného oboru zcela zásadní. Ideální je zvolit práci, kterou můžete vykonávat z domova a je časově flexibilní.
 • Pokud chcete podnikat jako OSVČ s malým dítětem, neobejdete se bez pečlivého time managementu, realistického plánu a notné dávky flexibility.

Zpět