Přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu v roce 2024

Podání přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ je povinností nemalého procenta podnikatelů. Zjistěte, jak a do kdy přehledy za rok 2023 podat či jak postupovat v případě přeplatků a nedoplatků.

K čemu slouží přehledy o příjmech a výdajích?

Prostřednictvím přehledů o příjmech a výdajích Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna vypočítávají případný nedoplatek nebo přeplatek za uplynulý rok. Přehledy slouží také ke stanovení výše záloh na sociální a zdravotní pojištění v aktuálním roce.

Kdo musí podat přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny?

Přehled o příjmech a výdajích mají povinnost odevzdat podnikatelé, kteří v předchozím roce vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, a to i v případě, že ji vykonávali jen část roku nebo jako vedlejší činnost. Povinnost se vztahuje i na podnikatele, kteří v roce 2023 neměli žádné příjmy nebo měli příjmy do 15 tisíc korun, a tudíž nemuseli podávat daňové přiznání.

Výjimkou jsou podnikatelé, kteří byli po celý rok 2023 v režimu paušální daně. Tito podnikatelé nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy; všechny své povinnosti si plní zasíláním jediné pravidelné platby (tzv. paušální daně). Ovšem pozor, pokud využíváte paušální daň, ale přesto máte povinnost podávat za rok 2023 daňové přiznání (například z důvodu jiných příjmů), máte povinnost podat i přehledy.

Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu v roce 2024

OSVČ musí nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měly povinnost odevzdat daňové přiznání, podat přehled o výši daňového základu OSVČ za uplynulé zdaňovací období zdravotní pojišťovně. Tento přehled musí podat všem pojišťovnám, u kterých byly v uplynulém období pojištěny.

Termíny pro podání přehledu za rok 2023 pro zdravotní pojišťovnu

Termín pro podání přehledu se odvíjí od způsobu podání daňového přiznání.

 • Elektronické podání daňového přiznání: do 3. 6. 2024
 • Zpracování daňového přiznání OSVČ daňovým poradcem: do 1. 8. 2024
 • V případě, že OSVČ není povinna podat daňové přiznání: do 8. 4. 2024
 • Ostatní případy: standardní termín do 2. 5. 2024

Jakým způsobem podat přehled zdravotní pojišťovně?

Přehled o příjmech a výdajích je možné podat své zdravotní pojišťovně několika způsoby, například osobně na pobočce, prostřednictvím online aplikace konkrétní pojišťovny nebo datovou schránkou. Potřebné formuláře a odkazy najdete na stránkách své zdravotní pojišťovny.

Přeplatky a nedoplatky u zdravotní pojišťovny

Pokud vám vyšel nedoplatek u zdravotní pojišťovny, musíte ho uhradit nejpozději do 8 dnů následujících po dni, kdy byl odevzdaný přehled nebo kdy měl být odevzdaný.

V případě, že vám v přehledu vyšel přeplatek, musíte ve formuláři uvést, jestli žádáte o jeho vrácení, nebo jestli má být použitý na úhradu dalších záloh na zdravotní pojištění. Žádáte-li o vrácení a nemáte dluhy vůči pojišťovně, bude vám částka vrácena do 30 dnů od podání přehledu.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2024

Nová výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2024 činí 2 968 Kč měsíčně.

Nová výše záloh se v případě zdravotního pojištění platí již na začátku roku a je splatná do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohu za měsíc leden v nové výši tedy musíte na účet své pojišťovny zaslat nejpozději 8. února. Pokud vám v přehledu vyjdou vyšší než minimální zálohy, musíte je začít platit od měsíce následujícího po podání přehledu.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ v roce 2024

Každá OSVČ, která alespoň část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost příslušné ČSSZ odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2023.

Termíny pro podání přehledu za rok 2023 pro ČSSZ

Termíny pro podání přehledu pro ČSSZ se mírně liší od termínů pro zdravotní pojišťovny.

 • Daňové přiznání bylo podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, a to bez ohledu na to, zda bylo podáno v papírové podobě nebo elektronicky: do 2. 5. 2024
 • Daňové přiznání podává OSVČ elektronicky po 1. 4. 2024: do 3. 6. 2024
 • Daňové přiznání podává daňový poradce po 1. 4. 2024: do 1. 8. 2024

Jakým způsobem podat přehled ČSSZ?

I ČSSZ můžete přehled podat několika způsoby. První možností je podání prostřednictvím interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ. Přehled je také možné v čitelné formě doručit na e-podatelnu nebo prostřednictvím datové schránky příslušné ČSSZ. V neposlední řadě je možné doručit vyplněný papírový tiskopis příslušné ČSSZ.

Přeplatky a nedoplatky na sociálním pojištění

Vyšel vám na přehledech pro ČSSZ nedoplatek? Pak ho musíte splatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled za rok 2023 podaný. O přeplatek můžete zažádat v rámci podání přehledu, ČSSZ přeplatky vrací ve lhůtě maximálně jeden měsíc ode dne podání přehledu.

Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2024

Pro hlavní činnost se minimální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2024 navyšuje na 3 852 Kč.

Zvýšenou zálohu na sociální pojištění je třeba začít platit od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém OSVČ podala přehled. Pokud ale platíte minimální zálohy, musíte zvýšit už lednovou zálohu.

Stručně
 • Přehledy o příjmech a výdajích mají povinnost odevzdat podnikatelé, kteří v předchozím roce vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, a to i v případě, že ji vykonávali jen část roku nebo jako vedlejší činnost. Výjimkou jsou podnikatelé, kteří byli po celý rok 2023 v režimu paušální daně.
 • Přehled pro zdravotní pojišťovnu musí OSVČ odevzdat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měly povinnost odevzdat daňové přiznání, v případě elektronického podání daňového přiznání do 3. 6. 2024.
 • Přehled o příjmech a výdajích je možné podat své zdravotní pojišťovně několika způsoby, potřebné formuláře a odkazy najdete na stránkách své zdravotní pojišťovny.
 • Termíny pro podání přehledu pro ČSSZ se mírně liší od termínů pro zdravotní pojišťovny. Pokud jste v jakékoliv formě odevzdali daňové přiznání do 31. 3. 2024, platí pro vás termín 2. 5. 2024. Pokud jste odevzdali daňové přiznání po 1. 4. 2024, platí pro vás lhůta 30 dní od stanoveného termínu podání daňového přiznání. Přehled můžete podat prostřednictvím interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ i dalšími způsoby.
 • Nedoplatky musíte uhradit do 8 dnů po odevzdání přehledů, přeplatek vám zdravotní pojišťovna i ČSSZ vrátí do 30 dnů.
 • Nová výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2024 činí 2 968 Kč měsíčně a na sociální pojištění 3 852 Kč. Nové minimální zálohy se platí od ledna, pokud vám v přehledech vyjdou vyšší než minimální zálohy, musíte je začít platit od měsíce následujícího po podání přehledu.

Zpět