Jaké dokumenty jsou potřebné k založení s.r.o.?

Uvažujete nad založením společnosti s ručením omezeným? Pak vás pravděpodobně zajímá, jaké povinnosti jsou se založením s.r.o. spojené a bez jakých dokumentů se neobejdete. V tomto článku se zaměříme právě na dokumenty potřebné k založení s.r.o. a poradíme vám také, kde dané dokumenty seženete.

Jak probíhá založení s.r.o.

Ještě předtím, než se podíváme na to, jaké dokumenty budete potřebovat, ve zkratce si přiblížíme, jak na založení s.r.o. Obecně je možné říci, že založení společnosti s ručením omezeným probíhá v pěti krocích. Prvním krokem je sepsání společenské smlouvy u notáře, následuje složení základního jmění společnosti, získání živnostenského oprávnění, zápis společnosti do obchodního rejstříku a posledním krokem je registrace společnosti u finančního úřadu.

K založení s.r.o. dochází ve chvíli, kdy uzavřete společenskou smlouvu u notáře, založení však není totéž jako vznik s.r.o. Společnost s ručením omezeným vzniká až v okamžiku, kdy je zapsaná do obchodního rejstříku.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Jak už jsme nastínili, při zakládání s.r.o. je třeba navštívit notáře, který ve formě notářského zápisu uzavře společenskou smlouvu. K jejímu založení ale od vás bude potřebovat několik dokumentů. Jedná se o:

 • výpis z rejstříku trestů,
 • čestné prohlášení statutárního orgánu a souhlas s ustanovením do funkce,
 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí.

Poté vás čeká další kolečko spojené s několika dokumenty.

Výpis z rejstříku trestů

Jedním z důležitých dokumentů, které budete muset předložit notáři, je výpis z rejstříku trestů všech jednatelů, který nebude starší než tři měsíce. Proč je potřebný? K tomu, abyste mohli podnikat, musíte být trestně bezúhonní, nevyžaduje se však bezúhonnost v plném slova smyslu. Pro účely podnikání za bezúhonného není považovaný pouze člověk, který byl pravomocně odsouzený pro úmyslně spáchaný trestný čin související s podnikáním nebo s předmětem podnikání, kterému se chce věnovat.

Existuje několik možností, jak získat výpis z rejstříku trestů. V první řadě o něj můžete zažádat online přes aplikaci CzechPOINT@home, kde ho v elektronické podobě získáte zdarma, budete k tomu však potřebovat datovou schránku. Dále můžete o vydání zažádat na městském nebo obecním úřadu, Czech POINTu České pošty nebo v sídle Rejstříku trestů. Výpis vás kromě možnosti CzechPOINT@home vyjde na 100 Kč.

Čestné prohlášení statutárního orgánu a souhlas s ustanovením do funkce

Člen statutárního orgánu musí splňovat veškeré zákonné požadavky k výkonu funkce a musí v čestném prohlášení uvést, že je způsobilý k výkonu funkce. Veškeré fyzické osoby, které mají být ve veřejném rejstříku, musejí se zápisem souhlasit. Souhlas vysloví prostřednictvím čestného prohlášení, které musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem, jež není starší než tři měsíce.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla

Souhlas s umístěním sídla musí mít opět úředně ověřený podpis vlastníka nebo oprávněné osoby a dokument nesmí být starší než tři měsíce. Tento dokument musí obsahovat:

 • vyjádření souhlasu majitele/majitelů,
 • jméno, příjmení, datum narození a bydliště vlastníka nemovitosti nebo oprávněné osoby,
 • název společnosti a adresu sídla,
 • číslo listu vlastnictví k nemovitosti.

Výpis z katastru nemovitostí

Možností, jak získat výpis z katastru nemovitostí, je opět více. Můžete o něj zažádat přímo na katastru nemovitostí nebo na kterémkoliv Czech POINTu. Ty se nacházejí na pobočkách pošty i na městských a obecních úřadech.

Zažádat můžete i online na stránkách katastru cuzk.cz, kde přejdete do sekce „nahlížení do katastru nemovitostí“, vyhledáte parcelní číslo nemovitosti a kliknutím na ikonku košíku objednáte výpis z katastru nemovitostí. Cena se na základě zvolené varianty pohybuje od 50 Kč výše podle počtu stran.

Společenská smlouva ve formě notářského zápisu

Poté, co notáři předložíte výše uvedené dokumenty, přichází na řadu sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným. Tento dokument musí mít vždy formu veřejné listiny a obsahovat veškeré náležitosti (firmu a sídlo společnosti, předmět podnikání, výši základního kapitálu, jména a bydliště právních jednatelů společnosti apod.). Na základě této smlouvy vzniká společníkům povinnost složit základní jmění společnosti.

I po vyhotovení společenské smlouvy je třeba dodat několik dalších dokumentů.

Prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu

Tento dokument nemá jednotnou zákonem danou formu. V prohlášení by však měla být identifikovaná daná společnost včetně adresy sídla a prohlášení by mělo obsahovat seznam všech společníků společně s výší jejich podílů a informacemi o splacených podílech. Zde najdete vzor prohlášení správce vkladu.

Živnostenské oprávnění

Při zakládání s.r.o. musíte také navštívit živnostenský úřad, kde založíte živnost a doložíte ji výpisem ze živnostenského rejstříku.

Na živnostenském úřadě po vás budou požadovat výpis z rejstříku trestů, souhlas s umístěním sídla, doklad o zaplacení správního poplatku, a pokud se nejedná o volnou živnost, pak také doklad, který prokazuje vaši odbornou způsobilost.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Ve chvíli, kdy budete mít výpis z živnostenského rejstříku a veškeré ostatní nezbytné výše zmíněné dokumenty, můžete navštívit notáře, který přímým zápisem zapíše společnost do obchodního rejstříku.

Další možností je, že sami podáte návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh na zápis společnosti má podobu formuláře, který najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Formulář můžete podat krajskému soudu místně příslušnému k sídlu společnosti elektronicky prostřednictvím webu nebo datové schránky nebo ho vytištěný zaslat poštou. Návrh je nutné podat společně se společenskou smlouvou nebo jinou listinou potvrzující založení společnosti.

Další potřebné dokumenty k založení s.r.o.

Jaké další dokumenty jsou spojené se založením s.r.o.?

 • Rozhodnutí jednatele o umístění sídla,
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu.

Teď už víte, které dokumenty budete potřebovat k založení společnosti s ručením omezeným a také, kde je získat a jak by měly vypadat. Doufáme, že jsme vám založení s.r.o. alespoň částečně usnadnili.

Stručně
 • Při zakládání s.r.o. je třeba navštívit notáře, který ve formě notářského zápisu uzavře společenskou smlouvu. K jejímu založení od vás bude potřebovat výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení statutárního orgánu a souhlas s ustanovením do funkce, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí.
 • Po vyhotovení společenské smlouvy je třeba dodat prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu a výpis z živnostenského rejstříku.
 • Na živnostenském úřadě po vás budou požadovat výpis z rejstříku trestů, souhlas s umístěním sídla, doklad o zaplacení správního poplatku, a pokud se nejedná o volnou živnost, pak také doklad, který prokazuje vaši odbornou způsobilost.
 • Ve chvíli, kdy budete mít veškeré nezbytné dokumenty, můžete navštívit notáře, který přímým zápisem zapíše společnost do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku můžete podat i sami.

Zpět