Jak se liší sídlo podnikání, místo podnikání a provozovna?

Sídlo podnikání, místo podnikání a provozovna. Tři pojmy, které se velmi často zaměňují, nejedná se však o totéž. Abychom vám v těchto pojmech udělali jasno, připravili jsme si pro vás základní informace o sídle podnikání, místě podnikání a provozovně včetně právních náležitostí, které musejí splňovat.

Co je sídlo podnikání?

Nejdříve si pojďme objasnit pojem sídlo podnikání neboli sídlo společnosti, případně sídlo firmy. Sídlem společnosti se označuje sídlo právnické osoby (například společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti). Jinými slovy se jedná o adresu, kde podnikatel sídlí se svou firmou a která slouží jako oficiální korespondenční adresa. Tato adresa může být i virtuální.

Věděli jste: Rozdíl mezi korespondenční a fakturační adresou

Zmíněná korespondenční adresa se často zaměňuje s fakturační adresou. Ta se ale může lišit od korespondenční neboli doručovací adresy, na kterou chodí podnikatelům poštovní zásilky. Fakturační adresa se uvádí na faktury. Používá se proto, že některé firmy mohou mít sídlo na jiné adrese, než na které mají provoz.

Kdo musí mít sídlo firmy?

Každá právnická osoba musí mít ze zákona sídlo, bez sídla firmy je existence právnické osoby vyloučená. Sídlo může mít právnická osoba pouze jedno a jen v jediném určitém místě. Sídlo může být takřka kdekoliv. V případě malých firem se často jedná o adresu trvalého bydliště majitele, větší subjekty a výrobní firmy zpravidla mívají sídlo ve výrobních halách nebo v kancelářích.

Jaké právní náležitosti musí sídlo podnikání splňovat?

Sídlo společnosti musí být uvedené v obchodním rejstříku a podle zákona musí splňovat hned několik náležitostí. Sídlo podnikání musí být viditelně označené názvem firmy, jménem a příjmením a identifikačním číslem objektu, ve kterém sídlí.

Fyzické osoby mají také povinnost živnostenskému úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde mají na území ČR sídlo podnikání. Také je třeba nahlásit změnu sídla společnosti do 8 dnů, a to na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a OSSZ. V neposlední řadě je nutné zajistit v sídle firmy přebírání poštovních zásilek.

Místo podnikání a jeho definice

Zatímco sídlo podnikání se vztahuje k právnickým osobám, jako místo podnikání je označované sídlo fyzických osob, tedy OSVČ. I přesto, že se s pojmem místo podnikání můžete stále setkat a poměrně běžně se užívá, v roce 2018 došlo k legislativní úpravě a název místo podnikání nahradil pojem sídlo i pro živnosti. Dále o něm proto budeme mluvit jako o sídle OSVČ.  

Kdo musí mít sídlo OSVČ?

Podle zákona má každý podnikatel, který provozuje živnost v režimu živnostenského zákona, povinnost mít své sídlo na území České republiky. Bez sídla nemůže podnikatel provozovat svou činnost.

Sídlo OSVČ bývá ve většině případů shodné s adresou trvalého bydliště, není to však podmínkou, opět může být sídlo OSVČ i virtuální. Hlavním požadavkem na sídlo OSVČ je, aby byl majitel živnosti schopný na této adrese komunikovat, ať už v podobě přijímání korespondence nebo třeba vyřizování faktur. Je také třeba zdůraznit, že podnikatel v sídle OSVČ nemusí přímo podnikat a místo, kde vykonává svou činnost, se může od sídla lišit. Sídlo OSVČ je zapsané v živnostenském rejstříku.

Právní náležitosti spojené se sídlem OSVČ

Co se týče legislativy spojené se sídlem OSVČ, na podobu sídla fyzických osob nejsou přesně vymezené požadavky, jako je tomu v případě sídla právnických osob.

Pokud se adresa sídla OSVČ a trvalého bydliště podnikatele liší, musí OSVČ živnostenskému úřadu doložit dokument, který prokazuje jeho právní nárok na užívání daných prostor. V tomto případě, tedy za situace, kdy se liší adresa trvalého bydliště a sídlo, má podnikatel také povinnost objekt viditelně označit svým jménem, příjmením a identifikačním číslem.

Virtuální sídlo pro OSVČ a pro firmy

Sídlo společnosti stejně jako sídlo OSVČ může být zřízené jako virtuální kancelář. Virtuální sídlo firmy nebo OSVČ funguje jako oficiální doručovací adresa pro obchodní a úřední styk. Řada poskytovatelů virtuálních sídel nabízí podnikatelům možnost přeposílání korespondence na jinou adresu, případně využívání místností pro komunikaci s úřady nebo označení živnostníka na dané budově.

A co si představit pod pojmem provozovna?

Nyní už se dostáváme k poslednímu pojmu, a sice k provozovně. Provozovna je definovaná jako místo, v němž dochází k vykonávání podnikatelské činnosti. Může se jednat například o šperkařskou dílnu, ve které dochází k výrobě šperků, restauraci, obchod nebo kancelář, v níž pojišťovací agent přijímá klienty. Provozovna však může mít také podobu stánku s občerstvením, který na jedné adrese stojí déle než tři měsíce, nebo třeba automatu.

Podnikatelé mohou mít jednu provozovnu nebo jich mohou mít více, případně samozřejmě nemusí mít žádnou. Provozovna může být shodná se sídlem OSVČ, ale nemusí být.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Kteří podnikatelé musí mít provozovnu?

Zatímco někteří podnikatelé vůbec provozovnu mít nemusejí, například zedníci, překladatelé, IT specialisté apod., někteří podnikatelé ji potřebují. Zejména se jedné o ty OSVČ, jejichž činnost vyžaduje fyzický kontakt se zákazníky. Povinnost mít provozovnu však není stanovená zákonem. 

Provozovna: Co musí ze zákona splňovat?

Každý podnikatel musí mít provozovnu uvedenou v živnostenském rejstříku, proto je třeba podnikání v provozovně ohlásit na živnostenském úřadu. Podle živnostenského zákona musí být provozovna řádně zvenčí a viditelně označena. Provozovna musí být označená v případě OSVČ jménem a příjmením, případně názvem firmy, a identifikačním číslem.

Plánujete v provozovně prodávat zboží nebo poskytovat služby? Pak také musíte uvést jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny a prodejní nebo provozní dobu.

Další nezbytné náležitosti spojené s provozovnou

Na provozovnu jsou kladeny podstatně vyšší nároky než na adresu sídla. Co dalšího tedy musí podnikatel udělat pro to, aby mohl provozovnu otevřít?

 • Musí zajistit způsobilost provozovny,
 • musí zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy,
 • musí zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti,
 • musí zajistit likvidaci živnostenského odpadu atd.
Stručně
 • Sídlem společnosti se označuje sídlo právnické osoby a jedná se o adresu, která slouží jako oficiální korespondenční adresa.
 • Každá právnická osoba i živnostník musí mít ze zákona sídlo. Sídlo podnikání musí být viditelně označené názvem firmy, případně jménem a příjmením, a identifikačním číslem.
 • Jako místo podnikání bylo označované sídlo fyzických osob, tedy OSVČ. V roce 2018 došlo ovšem k legislativní úpravě a název místo podnikání nahradil pojem sídlo i pro živnosti.
 • Pokud se adresa sídla OSVČ a trvalého bydliště podnikatele liší, musí OSVČ živnostenskému úřadu doložit dokument, který prokazuje jeho právní nárok na užívání daných prostor.
 • Sídlo společnosti stejně jako sídlo OSVČ může být zřízené jako virtuální kancelář.
 • Provozovna je definovaná jako místo, v němž dochází k vykonávání podnikatelské činnosti. Podnikatelé mohou mít jednu provozovnu nebo jich mohou mít více, případně samozřejmě nemusí mít žádnou. Povinnost mít provozovnu není stanovená zákonem.
 • Každý podnikatel musí mít provozovnu uvedenou v živnostenském rejstříku. Provozovna musí být řádně zvenčí a viditelně označena jménem a příjmením, případně názvem firmy, a identifikačním číslem.
 • V případě prodeje zboží či poskytování služeb musí být na provozovně uvedeno i jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny a prodejní nebo provozní doba.

Zpět