Máte zaměstnance? Podívejte se na změny pro zaměstnavatele v roce 2021

Rok 2021 se ponese ve znamení významných daňových změn i novinek v zákoníku práce, které budou mít zásadní vliv na zaměstnance, ale také na zaměstnavatele. Bezesporu nejvýznamnější změnou nového roku je zrušení superhrubé mzdy. Na jaké další novinky by se zaměstnavatelé měli připravit?

Zrušení superhrubé mzdy

Poslanci schválili zrušení superhrubé mzdy, došlo tak k jejímu nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 a 23 %, přičemž se bude vyšší sazba vztahovat na příjmy zhruba nad 140 tisíc korun měsíčně. Zákon, který superhrubou mzdu ruší, byl vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 609 a nabyl účinnosti od 1. 1. 2021. Například zaměstnanci, kteří budou v roce 2021 pobírat minimální mzdu ve výši 15 200 Kč, si přilepší o 990 Kč, lidé s průměrnou mzdou 34 077 Kč si polepší o 1 978 Kč. Zrušení superhrubé mzdy stát ročně přijde na zhruba 74 miliard korun.

Zatímco je tento krok pozitivní zprávou pro většinu zaměstnanců, kterým se zvýší čistá mzda, na zaměstnavatele vliv mít nebude. Výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění se totiž bude stejně jako doposud počítat z hrubé mzdy.

TIP: Přečtěte si články o legislativních změnách pro podnikatele v roce 2021 a přehled daňových povinností a novinek pro rok 2021.

Zvýšení základní slevy na poplatníka

Významnou změnou v daňovém balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, která v roce 2020 činila 24 840 Kč, v roce 2021 vzrostla o 3000 Kč na 27 840 Kč a pro rok 2022 se bude jednat o částku 30 840 Kč. Zvýšení slevy na poplatníka bude mít vliv na všechny daňové poplatníky, dotkne se tedy i OSVČ nebo daňových poplatníků s pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu. Nárok na slevu na poplatníka budou mít také lidé, kteří pracují na některou z pracovních dohod. V případě, že však pracují pro více zaměstnanců současně, budou mocí uplatnit slevu na poplatníka pouze u jednoho z nich.

Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda se v roce 2021 oproti předchozímu roku zvýší o 600 Kč, nově tedy bude činit 15 200 Kč, jedná se o 42,4 % průměrné mzdy. Co se týče hodinové sazby, jedná se o 90,50 korun, v roce 2020 byla minimální hodinová mzda 87,30 Kč. Společně s minimální mzdou poroste také takzvaná zaručená mzda, ta jednotlivým profesím garantuje mzdové minimum, je rozdělena do osmi skupin podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti. Například nejnižší měsíční mzda v první skupině v roce 2020 činila 14 600 Kč a v roce 2021 vzrostla na 15 200 Kč. V případě nejvyšší osmé skupiny se v roce 2020 jednalo o 29 200 Kč, v letošním roce je zaručená mzda 30 400 Kč.

Zvýšením minimální mzdy o 600 Kč se minimální mzdové náklady zvýší o 803 Kč, vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé za své zaměstnance odvádějí kromě hrubé mzdy také povinné zdravotní a sociální pojištění, které dohromady činí 33,8 %.

Nová úprava sdílených pracovních míst

Právní úprava sdíleného pracovního místa v novele zákoníku práce, která bude v platnosti od 1. 1. 2021, má umožnit zaměstnavatelům flexibilnější zaměstnávání na částečný úvazek. Na jednom pracovním místě se tak budou moci střídat dva nebo i více zaměstnanců. Hlavní rozdíl oproti minulým rokům spočívá v tom, že se organizace práce částečně přenese mezi zaměstnance. Dříve totiž musel zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu mezi zaměstnance a musel plánovat pracovní dobu i jednotlivé pracovní úkoly každému zaměstnanci zvlášť. Zaměstnavatelé tak oceňují, že budou mít jedno pracovní místo namísto několika pracovních míst. A jako s jedním pracovním místem tak také mohou nakládat například v případě organizačních změn. Pracovní místo je možné sdílet na základě pracovní smlouvy, pro DPČ a DPP však neplatí.

Nové sazby u DPČ

Další změna se týká pracovních dohod. Rok 2021 totiž přinese nové sazby u dohod o pracovní činnosti. V případě práce na dohodu o pracovní činnosti se totiž v roce 2020 neplatilo sociální a zdravotní pojištění v případě, že byla hrubá měsíční odměna 2 999 Kč a méně, pro rok 2021 se tento limit neplacení sociálního a zdravotního pojištění navyšuje na částku 3 499 Kč, tedy o 500 Kč.

Nový výpočet dovolené

Rok 2021 bude spojený i s novým výpočtem dovolené. Nově totiž bude existovat jen jeden typ dovolené, a sice dovolená za kalendářní rok. Základní zákonná výměra ve výši 4 týdnů zůstane stejná, ale její výše bude odvozená od průměrné týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance. U zaměstnanců, kteří mají pravidelnou pracovní dobu, tedy k žádné významné změně nedojde, dojde však ke spravedlivějšímu stanovení nároku na dovolenou u zaměstnanců ve směnném provozu.

Stravenkový paušál

Firmy, které poskytovaly svým zaměstnancům stravenky, budou moci nově od 1. 1. 2021 využít takzvaný stravenkový paušál. Na daňové zvýhodnění navíc nově dosáhnou i zaměstnanci, kteří doteď stravenky nedostávali. A jak bude stravenkový paušál fungovat? Místo papírových poukázek nebo nabitých elektronických karet budou zaměstnanci dostávat peníze přímo na svůj účet. Pro zaměstnavatele bude stravenkový paušál daňově uznatelným příjmem.

Cestovní náhrady

Změny se budou v roce 2021 týkat také cestovních náhrad. V případě, že zaměstnavatel pošle zaměstnance na služební cestu, bude mu muset, stejně jako doposud, proplatit dopravu, jídlo, pití, ubytování a další nutné výdaje, které souvisejí s prací. Od ledna však stoupne nejnižší možná sazba takzvaného stravného a zvýší se také základní náhrada pro zaměstnance, kteří pojedou na služební cestu vlastním autem.


Zpět