Zaměstnanecký benefit v podobě stravenek z pohledu zaměstnavatele

Uvažujete nad tím, že svým zaměstnancům nabídnete jako benefit stravenky? Jaký je rozdíl mezi papírovými a elektronickými stravenkami? A co přinese plánovaný stravenkový paušál? V tomto článku se dozvíte, jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých typů stravenek.

Zákoník práce a stravenky

Podle zákoníku práce není zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout stravenky nebo příspěvek na stravování. Stravenky tak nejsou nárokovou složkou a jedná se pouze o nepovinný benefit ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost pouze stravování umožnit, což však neznamená, že musí jídlo zajistit. Stravenky i přesto podléhají úpravě v zákoníku práce a také v zákoně o dani z příjmů.

Nárok zaměstnance na stravenky

Nárok na stravenky vzniká zaměstnancům ve chvíli, kdy zaměstnavatel poskytuje stravenky na základě vnitřního předpisu nebo dohody v kolektivní smlouvě. Na kolik stravenek mají v tomto případě zaměstnanci nárok? Nárok na stravenku vzniká za každý pracovní den se směnou delší než tři hodiny. Stravenkou je možné platit v restauraci a v obchodě s potravinami, ve kterém stravenky přijímají.

Stravenka jako daňově uznatelný náklad

Stravenka nepodléhá dani z příjmu, pro zaměstnavatele se však jedná o daňově uznatelný náklad, díky kterému může snížit daňový základ, a tím pádem i daňovou povinnost. Zaměstnavatel na stravenku přispívá 55 % a 45 % z její hodnoty je hrazeno zaměstnancem.

Věděli jste? Podle průzkumů jsou stravenky považované za jeden z nejžádanějších benefitů u nás. Za atraktivní je považují tři čtvrtiny zaměstnanců. Ze statistik vyplývá, že Češi stravenky používají velmi často, zhruba pětina s nimi platí každý den.

Klasické stravenky

Klasické papírové stravenky se u nás používají téměř třicet let. Jejich výhodou je široká síť provozoven, které papírové stravenky přijímají, a také skutečnost, že fungují offline. Tyto stravenky jsou vhodné především pro zaměstnance v menších obcích, kde není platba kartou natolik rozšířená. Zaměstnavatelé a zaměstnanci však v klasických stravenkách spatřují také řadu nevýhod. Například skutečnost, že je nutné na papírové karty platit přesně do koruny nebo že je náročné na organizaci rozdat je všem zaměstnancům.

Elektronické stravenky

V posledních letech jsou čím dál tím oblíbenější takzvané e-stravenky, které přinášejí celou řadu výhod jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Zaměstnavatelům elektronické stravenky usnadňují organizaci (nemusí se rozpočítávat a třídit) a dostávají se k zaměstnancům rychleji. E-stravenky navíc šetří životní prostředí, snadněji se s nimi manipuluje a chrání je PIN. Zaměstnanci především oceňují, že při placení není nutné na korunu přesně dopočítávat hodnotu nákupu, a placení je tak příjemnější a rychlejší. Mezi hlavní nevýhody, které zaměstnanci spatřují v e-stravenkách, patří nedostatečná síť akceptovatelů těchto stravenek a také skutečnost, že je nemohou nikomu darovat. Počet restaurací a prodejen, ve kterých je možné e-stravenky uplatnit, neustále roste. V současnosti je přijímá více než 25 % restauračních zařízení a je možné s nimi zaplatit i ve vybraných supermarketech (např. Albert, Tesco).

Stravenkový paušál

V roce 2021 by se měl podle Ministerstva financí zavést stravenkový paušál, který by byl alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Co by stravenkový paušál přinesl za změny? Firmy by částku, kterou platí stravenkovým firmám z hodnoty poukázky, dávaly za stejného daňového zvýhodnění k výplatě svým zaměstnancům. Tím by odpadla provize pro dodavatele stravenek i papírování okolo stravenek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by mohlo zavedení stravenkového paušálu vést ke zvýšení počtu firem, které nabízejí obědový benefit. Tento paušál vítá velká část zaměstnavatelů a také Svaz obchodu a cestovního ruchu, bouří se však proti němu odboráři a zástupci stravenkových firem.

Hodnota daňově nejvýhodnější stravenky

Zajímá vás, v jaké hodnotě se vám jako zaměstnavatelům vyplatí stravenky nejvíce? Od 1. ledna tohoto roku Ministerstvo práce a sociálních věcí navýšilo hodnotu stravného na pracovních cestách na 103 Kč na den. Od této částky se odvíjí výpočet daňově uznatelné výše příspěvku na stravování. Nejvýhodnější hodnota stravenky je tak pro letošní rok 131 Kč. Výše odečitatelné položky je 70 % z hodnoty stravného na pracovních cestách.

Stravenky ve světě

Stravenky se poprvé objevily ve Velké Británii v roce 1946, z Velké Británie se následně rozšířily do dalších evropských států. V současnosti jsou oblíbené zhruba ve 20 zemích Evropy. Tento benefit, který pomáhá firmám zvyšovat konkurenceschopnost a motivuje zaměstnance k lepším výkonům, se používá i mimo Evropu, například v USA, Číně, Indii, Japonsku, Jihoafrické republice nebo Spojených arabských emirátech.

Zajímavá čísla týkající se stravenek v ČR

Na závěr vám ještě přinášíme zajímavá čísla z loňského roku, která se týkají stravenek. Věděli jste například, že hodnota stravenek, jež se v České republice každoročně vydávají, byla v roce 2019 17 miliard korun? Počet zaměstnanců, kteří mají zvýhodněné závodní stravování, byl 1,7 milionů a počet zaměstnanců s firemním benefitem v podobě stravenek 1,3 milionů. Průměrná nominální hodnota stravenky činila 80 Kč a 83 % stravenek zaměstnanci utratili v restauracích a 17 % v obchodech.


Zpět