Dovolená zaměstnanců a cestovní náhrady: Jak se změní v roce 2021?

Od 1. 1. 2021 došlo k celé řadě změn spojených se zaměstnáváním. Změny nastaly také v oblasti dovolené a cestovních náhrad. Pojďme si je přiblížit a představit novinky, které se dotknou zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Dovolená v roce 2021

Změny v zákoníku práce se týkají i dovolené, jedná se například o výpočet dovolené, pravidla pro krácení a prodlužování dovolené nebo podmínky vzniku práva na dovolenou. S jakými změnami v roce 2021 počítat?

Spravedlivější výpočet dovolené

Novela zákoníku práce změnila způsob, kterým se vypočítává dovolená v zaměstnání. Základní zákonná výměra dovolené ve výši 4 týdnů zůstane sice stejná, počítat se ale nebude ve dnech, ale v hodinách. Pro zaměstnance se standardní pracovní dobou 8 hodin denně se tímto téměř nic nemění, ke spravedlivějšímu čerpání dovolené však dojde u zaměstnanců pracujících ve směnném provozu.

Příklad

Paní Zuzana pracuje ve firmě, kde má pravidelné osmihodinové směny. Paní Eva také pracuje na plný úvazek (stejně jako paní Zuzana týdně odpracuje 40 hodin), má však nepravidelnou pracovní dobu, což znamená, že v pondělí a úterý pracuje pět hodin, ve středu šest hodin a ve čtvrtek a pátek ji čeká dvanáctihodinová směna. Ještě v minulém roce měly obě zaměstnankyně nárok na 4 týdny dovolené, v přepočtu tedy na 20 pracovních dnů. Pokud by si však obě vzaly dovolenou na středu, čtvrtek a pátek, vyčerpaly by obě shodně 3 pracovní dny, nevyvážený byl ovšem počet hodin. Paní Zuzana by totiž nevykonala práci o délce 24 hodin, zatímco paní Eva by nevykonala práci o délce 29 hodin.

Na toto nespravedlivé rozdělování práce reagovala právě úprava zákoníku práce, nově se totiž dovolená počítá v hodinách, takže zaměstnanec vyčerpá z dovolené pouze tolik hodin, kolik by odpracoval dané dny v práci.

TIP: Vypočítejte si dovolenou v roce 2021

Zajímá vás, na kolik dnů dovolené máte nárok v roce 2021? Využijte kalkulačku dovolené 2021.

Dovolená z roku 2020

Pokud máte nevyčerpanou dovolenou, jistě vás také zajímá, podle jakých pravidel se řídí dovolená z roku 2020. Dovolenou lze čerpat podle pravidel, která platila v loňském roce, tedy po celých dnech.

Zpřísnění zkracování dovolené

Ještě v roce 2020 měl zaměstnavatel možnost zkrátit zaměstnanci dovolenou v několika případech. Jednalo se o překážky v práci na straně zaměstnance, mezi které patřila například karanténa nebo pracovní neschopnost v případě, že v daném roce dohromady přesáhla sto dní. Dovolenou bylo možné krátit také z důvodu neomluvené absence, a to v rozsahu jednoho až tří dnů za každý neomluvený den. K dalšímu zkracování mohlo dojít, pokud zaměstnanec zmeškal práci kvůli výkonu odnětí svobody nebo byl ve vazbě. Od ledna letošního roku jsou však zaměstnavatelé v možnosti krátit dovolenou omezení, mohou ji zkrátit jen za zameškanou směnu o počet neodpracovaných hodin.

Možnost prodloužení dovolené

Změny také nastávají v případě možnosti prodloužení dovolené. O prodloužení placené dovolené až o pět dnů mohou zažádat zaměstnanci, kteří působí jako instruktoři, trenéři nebo terapeuti na akcích dětí a mládeže, jež pořádají zavedené organizace, jedná se například o domy mládeže nebo organizaci Junák – český skaut. O placené volno však mohou zažádat jen zaměstnanci, kteří alespoň rok před konáním akce s mládeží bezplatně pracovali. Další omezení spočívá v tom, že maximální výše poskytnuté náhrady činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.

Dohoda o termínu dovolené

I pro rok 2021 platí, že se zaměstnanec musí se svým zaměstnancem dohodnout na termínu dovolené. Je však dobré vědět, že podle zákoníku práce má v tomto směru rozhodující slovo i v tomto roce zaměstnavatel. Platí tu však jedna výjimka, a sice dovolená, která bezprostředně navazuje na skončení mateřské dovolené.

Cestovní náhrady v roce 2021

Ke změnám v roce 2021 došlo také v oblasti cestovních náhrad, které se nyní řídí vyhláškou č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Výše tuzemského stravného v roce 2021

Za každý den pracovní cesty bude zaměstnancům v podnikatelské i státní sféře náležet stravné, jehož výše se bude odvíjet od délky pracovní cesty.

Podnikatelská sféra

  • Pracovní cesta v délce 5 až 12 hodin: nejméně 91 Kč
  • Pracovní cesta delší než 12 hodin, nejdéle 18 hodin: 138 Kč
  • Pracovní cesta delší než 18 hodin: 217 Kč

Státní sféra

  • Pracovní cesta v délce 5 až 12 hodin: 91 až 108 Kč
  • Pracovní cesta delší než 12 hodin, nejdéle 18 hodin: 138 Kč až 167 Kč
  • Pracovní cesta delší než 18 hodin: 217 Kč až 259 Kč

V oblasti krácení stravného v případě, že bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatné jídlo, ani v letošním roce nedochází ke změnám. I v roce 2021 se jedná o 25 až 70 % stravného v závislosti na délce pracovní cesty.

Náhrada za používání silničních motorových vozidel v roce 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 2021 zvýšilo sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel na jeden kilometr jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce. U jednostopých vozidel a tříkolek se jedná o částku nejméně 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel minimálně 4,40 Kč. Tato sazba je pro zaměstnance ve státní správě závazná a není ji možné sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře.

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2021

Od 1. 1. 2021 došlo také k navýšení zahraničních cestovních náhrad v sedmnácti zemích, jedná se například o Afganistán, Bulharsko, Filipíny, Indonésii, Kubu, Slovinsko, Švédsko nebo Turkmenistán.  


Zpět