Vše o závislé a nezávislé činnosti

V souvislosti se zaměstnáním a podnikáním narazíte na pojmy závislá činnost a nezávislá činnost. V tomto článku jsme si pro vás připravili o těchto typech činností všechny klíčové informace. Kdo vykonává závislou a nezávislou činnost, jaké mají znaky a jaký je mezi nimi rozdíl?

Co je to závislá činnost?

Jak jednou větou popsat, co je to závislá činnost neboli závislá práce? Jak už název napovídá, jedná se o takovou činnost, která není vykonávaná zcela nezávisle, tedy pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností. Jinými slovy je řeč o činnosti, kterou člověk vykonává podle pokynů toho, kdo vyplácí odměnu za vykonanou práci. Z těchto vět vyplývá, že závislou činnost vykonávají zaměstnanci.

Definice závislé činnosti podle zákoníku práce

Zákoník práce definuje závislou činnost jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Další podmínky, které musí závislá činnost splňovat, je, že musí být vykonávaná za mzdu, plat nebo odměnu za práci, a to na náklady a odpovědnost zaměstnavatele v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném domluveném místě.

Kdy může být závislá práce vykonávaná?

Zákoník práce také uvádí, že závislá práce může být vykonávaná jen v základním pracovněprávním vztahu, pokud není upravená zvláštním právním předpisem. K základním pracovněprávním vztahům se řadí pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Pozor na takzvaný švarcsystém

V zákoníku práce je kromě závislé činnosti vymezená i nelegální práce. Za nelegální práci je považovaný výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Jak tomu rozumět? Řeč je o případech skryté závislé práce, kterou vykonávají OSVČ na základě živnostenského oprávnění, jinak známou jako švarcsystém, za který hrozí vysoké pokuty.

A co je nezávislá činnost?

Zatímco závislá činnost je spojená se zaměstnanci, ta nezávislá se váže k podnikatelům. Ti totiž činnost vykonávají vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Osoby, které nezávislou činnost vykonávají, jsou v zákonech o daních z příjmů a sociálním zabezpečení označovány jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Jak začít podnikat jako OSVČ?

OSVČ nejčastěji podnikají jako živnostníci na základě živnostenského oprávnění. K tomu, aby fyzická osoba mohla podnikat, musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, ke kterým se řadí například dosažení věku 18 let či způsobilost k právním úkonům. V některých případech je nutné splnit i takzvané zvláštní podmínky. Patří mezi ně odborná nebo jiná způsobilost v případě, že je vyžadovaná živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy.

Ohlašovací vs. koncesovaná živnost

Živnostenský zákon rozlišuje dva základní druhy živnosti, a sice ohlašovací a koncesovanou živnost. Ohlašovací živnost může být vykonávaná pouze na základě ohlášení a dělí se na živnosti řemeslné, vázané a volné. Koncesované živnosti je možné provozovat pouze na základě takzvané koncese udělované živnostenským úřadem.  

Stručně
  • Závislá činnost je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
  • Závislá činnost musí být vykonávaná za mzdu, plat nebo odměnu za práci. Závislá práce může být vykonávaná jen v základním pracovněprávním vztahu.
  • Za nelegální práci je považovaný výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, tedy práce, kterou vykonávají OSVČ na základě živnostenského oprávnění (tzv. švarcsystém).
  • Nezávislou činnost vykonávají podnikatelé, a to vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nejčastěji podnikají jako živnostníci na základě živnostenského oprávnění.
  • Živnostenský zákon rozlišuje dva základní druhy živnosti, a sice ohlašovací (živnosti řemeslné, vázané a volné) a koncesovanou živnost.

Zpět