Jak na spolupráci s OSVČ, aby se nejednalo o švarcsystém?

Spolupráce s OSVČ přináší řadě zaměstnavatelů nesporné výhody v čele s úsporou peněz. Nevýhodou však je, že v některých případech může být považovaná za švarcsystém, za který firmám hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Jak tedy navázat s OSVČ legální, oboustranně výhodnou spolupráci?

Kdy se podnikatelům vyplatí spolupráce s OSVČ?

Spolupráce s OSVČ může být pro řadu firem velmi přínosná. Podnikatelé často využívají externí živnostníky ve chvíli, kdy nepotřebují zaměstnance na plný úvazek, ale pouze k vykonání konkrétní práce. Mnohdy se tak jedná o vysoce specializované odborníky, se kterými podnikatel navazuje spolupráci například z důvodu vytvoření webových stránek nebo navržení marketingové strategie.

Nesporným přínosem spolupráce s OSVČ je, že za ně firma nemusí platit zdravotní, sociální a nemocenské pojištění a nemá vůči nim téměř žádné závazky vyjma zaplacení stanovené odměny za práci.

Co je to švarcsystém

Ministerstvo práce a sociálních věcí švarcsystém definuje jako nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou. Jinými slovy se jedná o vztah mezi zaměstnavatelem a OSVČ, který vykazuje jasné známky standardního zaměstnaneckého poměru.

Jak švarcsystém poznat? Mezi jeho hlavní znaky patří, že OSVČ vykonává činnost jen pro jednoho zaměstnavatele, existuje podřízenost zaměstnance vůči zaměstnavateli a práce je vykonávaná jménem zaměstnavatele podle jeho pokynů za mzdu, plat nebo odměnu za práci v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele, případně na jiném dohodnutém místě. Švarcsystém je zakázaný zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti, při porušení zákona hrozí vysoké pokuty.

Historie švarcsystému v ČR

Švarcsystém je pojmenovaný po svém „zakladateli“ podnikatelovi Švarcovi, který v 90. letech přišel se způsobem, jak se vyhnout povinným odvodům za zaměstnance prostřednictvím „zaměstnání“ na živnostenský list. Zaměstnavatelům i zaměstnancům se tento způsob spolupráce velmi zalíbil, protože je spojený s řadou výhod pro obě strany. Zaměstnavatelé neplatí odvody a můžou zaměstnance kdykoliv vyhodit, zaměstnanec zase vydělává více a může pracovní poměr kdykoliv ukončit. Není proto divu, že se švarcsystém velmi rychle rozšířil. Vzhledem k tomu, že stát kvůli švarcsystému přicházel o velké množství peněz, byl v roce 1993 zakázaný.

Švarcsystémem v číslech

Z dat Státního úřadu inspektorátu práce o nelegálním zaměstnávání za posledních 6 let vyplývá, že klesl počet kontrol i pokut uložených za švarcsystém. Ročně však kvůli švarcsystému stát přichází o desítky miliard korun. V případě jednoho pracovníka s průměrnou mzdou jsou totiž odvody v případě švarcsystému nižší zhruba o 180 000 Kč ročně, samotný pracovník na daních ušetří okolo 24 000 Kč.

Jaké sankce hrozí za švarcsystém?

Pokud úřady švarcsystém prokáží, hrozí zaměstnavateli pokuta od 50 000 Kč až po 10 000 000 Kč. Vedle pokuty je možné zpětně uložit i doplacení záloh na daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pokuta pro fyzické osoby, které vykonávají závislou činnost na živnostenský list, může činit až 100 000 Kč. V případě, že zaměstnavatel zkrátil daň nebo jiné platby ve větším rozsahu, hrozí mu navíc trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a další povinné platby.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Jak zajistit, aby byla spolupráce s OSVČ legální?

S OSVČ je samozřejmě možné navázat i legální spolupráci. Klíčovým předpokladem je, že nevykazuje znaky závislé práce vykonávané ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti. OSVČ musí vykonávat práci pod vlastním jménem a mít i další klienty. Spolupráci je možné ošetřit správně sepsanými smlouvami.

Jak sepsat smlouvu s OSVČ?

Abyste se vyhnuli podezření ze švarcsystému, je důležité odlišení závislé práce zaměstnance a samostatně výdělečné činnosti OSVČ. Spolupráce i smlouva s OSVČ by měla mít obchodní znaky dvou samostatných subjektů. Byť není smlouva v případě spolupráce s OSVČ povinná, je oboustranně výhodná. Zaměstnavatelé s OSVČ nejčastěji podepisují smlouvu o poskytování služeb, smlouvu o obchodní spolupráci, smlouvu o dílo nebo příkazní smlouvu a smlouvu o obchodním zastoupení.

Stručně
  • Nesporným přínosem spolupráce s OSVČ je, že za ně firma nemusí platit zdravotní, sociální a nemocenské pojištění a nemá vůči nim téměř žádné závazky vyjma zaplacení stanovené odměny za práci.
  • Spolupráce s OSVČ ale v některých případech může být považovaná za švarcsystém, za který firmám hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč.
  • Švarcsystém je vztah mezi zaměstnavatelem a OSVČ, který vykazuje jasné známky standardního zaměstnaneckého poměru.
  • Klíčovým předpokladem legální spolupráce zaměstnavatele a OSVČ je, že nevykazuje znaky závislé práce vykonávané ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti. OSVČ musí vykonávat práci pod vlastním jménem a mít i další klienty.
  • Spolupráci je možné ošetřit správně sepsanými smlouvami. Zaměstnavatelé s OSVČ nejčastěji podepisují smlouvu o poskytování služeb, smlouvu o obchodní spolupráci, smlouvu o dílo nebo příkazní smlouvu a smlouvu o obchodním zastoupení.

Zpět