Dohoda o pracovní činnosti – vzor DPČ pro rok 2024

Dohoda o pracovní činnosti (známá pod zkratkou DPČ) je výhodná pro všechny zaměstnavatele, kteří potřebují příležitostnou výpomoc. Společně s dohodou o provedení práce jde o dva typy pracovněprávních vztahů tzv. na dohodu. Pro zaměstnavatele je výhodou zejména administrativní jednoduchost a flexibilita dohod.

Od roku 2021 je práce na DPČ navíc finančně výhodnější – tzv. započitatelný příjem se od 1. ledna 2023 zvýšil na 4,000 Kč, díky čemuž se zvýšil limit, od něhož je potřeba odvádět sociální a zdravotní pojištění (tzn. v případě příjmu do 4,000 Kč měsíčně se pojištění neodvádí). Dále se zrušila superhrubá mzda, čímž se de facto snížila výše daně i pro DPČ.

DPČ i DPP můžete jako zaměstnavatel uzavřít s libovolným počtem zaměstnanců. DPČ musí mít písemnou formu a platí u ní omezení maximálně 20 odpracovaných hodin týdně.

Poslední velká novela zákoníku práce se obou typů dohod (DPČ i DPP) významným způsobem dotkla a právní vztahy založené těmito smlouvami doznávají značných změn. Nově se týkají zaměstnavatele informační povinnosti ve vztahu k zaměstnancům a povinnosti při rozvrhování pracovní doby s určitým předstihem, zaměstnanci na DPČ mají naopak nárok na dovolenou a příplatky za práci v noci, o víkendech a svátcích. To může významným způsobem ovlivnit výši příjmu zaměstnanců, a tím také povinnost odvodů.

Víte, jaké náležitosti musí DPČ obsahovat? Stáhněte si zdarma náš vzor dohody o pracovní činnosti. Postačí vám pouze vyplnit základní údaje a můžete jej libovolně používat pro své podnikání.

Tento vzor dohody o pracovní činnosti má obecný informativní charakter a nezohledňuje možná specifika pracovní činnosti. Pokud potřebujete vytvořit DPČ na míru, doporučujeme využít služeb Dostupnyadvokat.cz.

Zdroj: Dostupnyadvokat.cz

Dohoda o pracovní činnosti – vzor DPČ pro rok 2024