Dohoda o pracovní činnosti – vzor pro rok 2023

Dohoda o pracovní činnosti (známá pod zkratkou DPČ) je výhodná pro všechny zaměstnavatele, kteří potřebují příležitostnou výpomoc. Společně s dohodou o provedení práce jde o dva typy pracovněprávních vztahů tzv. na dohodu. Pro zaměstnavatele je výhodou zejména administrativní jednoduchost a flexibilita dohod.

Od roku 2021 je práce na DPČ navíc finančně výhodnější – tzv. započitatelný příjem se zvýšil na 3,500 Kč, díky čemuž se zvýšil limit, od něhož je potřeba odvádět sociální a zdravotní pojištění (tzn. v případě příjmu do 3,500 Kč měsíčně se pojištění neodvádí). Dále se zrušila superhrubá mzda, čímž se de facto snížila výše daně i pro DPČ.

DPČ i DPP můžete jako zaměstnavatel uzavřít s libovolným počtem zaměstnanců. DPČ musí mít písemnou formu a platí u ní omezení maximálně 20 odpracovaných hodin týdně.

Víte, jaké náležitosti musí DPČ obsahovat? Stáhněte si zdarma náš vzor dohody o pracovní činnosti. Postačí vám pouze vyplnit základní údaje a můžete jej libovolně používat pro své podnikání.

Tento vzor dohody o pracovní činnosti má obecný informativní charakter a nezohledňuje možná specifika pracovní činnosti. Pokud potřebujete vytvořit DPČ na míru, doporučujeme využít služeb advokáta.

Dohoda o pracovní činnosti – vzor pro rok 2023