28. díl: Daniel Rajnoch: Crowd-owning umožňuje lidem investovat do realitního trhu i s omezeným kapitálem

Nemovitosti jsou jedním z nejvýkonnějších investičních aktiv. Možnost investovat do nemovitostí ale byla dosud dostupná pouze pro ty movitější. To se snaží změnit start-up InvestBay, který do České republiky přináší koncept crowd-owningu. O tom, v čem spočívá princip crowd-owningu a jaké jsou jeho výhody, jsme si povídali s Danielem Rajnochem, zakladatelem a CEO InvestBay.

Můžete nám ve zkratce představit princip crowd-owningu? 

Princip crowd-owningu spočívá ve společném vlastnictví aktiva, typicky nemovitosti, mezi více investory, kteří do projektu vloží menší částky peněz. Tento přístup umožňuje lidem investovat do realitního trhu i s omezeným kapitálem a bez nutnosti starat se o správu nemovitosti, zajištění nájemníků či další administrativu spojenou s vlastnictvím. Investoři pak získávají podíl na výnosech generovaných nemovitostí (např. z pronájmu a ze zhodnocení nemovitosti v čase) proporcionálně k velikosti své investice. Crowd-owning tak demokratizuje přístup k investování do nemovitostí, činí jej dostupnějším širší veřejnosti. 

Jde o bezpečnou formu investování ve srovnání s jinými investičními produkty? 

Bezpečnost jakékoli formy investování se liší v závislosti na mnoha faktorech, včetně rizik spojených s konkrétním aktivem, tržních podmínek a mechanismů ochrany investice. Crowd-owning v realitním sektoru může být vnímán jako relativně bezpečná investice, protože je založen na fyzickém aktivu – nemovitosti, která má tendenci udržovat hodnotu v čase a generovat pravidelný příjem z pronájmu. 

Avšak jako u každé investice, i zde existují specifická rizika. Rizika mohou zahrnovat kolísání tržních cen nemovitostí, problémy s likviditou při pokusu o rychlý prodej podílu a rizika spojená s konkrétní nemovitostí nebo lokací, jako jsou právní restrikce, daňové změny či vývoj trhu s nemovitostmi v dané oblasti. Díky investování do podílů ale investoři mohou své portolio lépe diverzifikovat, jelikož investice mohou rozložit do více nemovitostí ve více lokalitách. 

Co vás motivovalo založit start-up InvestBay a přinést koncept crowd-owningu do České republiky? 

Není snadné investovat do nemovitostí malými částkami nebo v rámci diverzifikovaného portfolia. Když chcete investovat do velké společnosti, nemusíte kupovat celou společnost. Dokonce ani nemusíte kupovat celý jeden podíl, protože existuje mnoho příležitostí, jak získat jejich zlomky. Ale když přijde na nemovitosti, je to úplně jiný příběh. Nebo dokonce komplikovanější, protože vlastnictví nemovitosti s sebou přináší odpovědnosti – starat se o ekonomickou funkci nemovitosti, zabývat se pronájmy, údržbou.

Tato osobní zkušenost byla klíčová pro můj impuls založit InvestBay. Chtěl jsem rozlomit bariéry, které brání lidem snadno a flexibilně investovat do realitního trhu. Viděl jsem, že potenciál pro malé investory vstoupit do světa nemovitostí byl omezen nejen vysokými vstupními náklady, ale i složitostí a zátěží spojenou s přímým vlastnictvím nemovitosti.

Kdo a jak může začít investovat prostřednictvím InvestBay? 

Investování prostřednictvím naší platformy je otevřené prakticky každému, kdo má zájem o diverzifikaci svého investičního portfolia nebo hledá přístup k investicím do nemovitostí bez potřeby vynaložit velké částky peněz. Vše začíná snadnou registrací na naší webové platformě, kde se budoucí investoři musí ověřit podle standardních procedur. Minimální částka k investování je 2500 Kč, v reálu se průměr investorů pohybuje okolo 30 tisíc Kč. 

Vaše platforma je teprve v začátcích. Jaké máte s InvestBay další plány? 

Jedním z našich hlavních cílů je rozšíření nabídky nemovitostí. Chceme, aby naši investoři měli přístup k široké škále investičních příležitostí, nejen v České republice, ale i v zahraničí. To znamená získání nemovitostí v atraktivních lokalitách, které nabízejí zajímavý potenciál pro růst a příjem z pronájmu. Plánujeme vlastnit 5 000 apartmánů v perspektivních lokalitách. 

Dalším krokem je rozvoj našich technologických služeb. Pracujeme na zavedení sekundárního trhu, který umožní investorům kupovat a prodávat své podíly v investičních projektech. Tento krok zvýší likviditu investic a poskytne investorům větší flexibilitu.

Do akceleračního programu Start it @ČSOB jste byli vybráni ze 78 přihlášených start-upů. Co vám přinesla účast v tomto programu? 

Účast v akceleračním programu Start it @ČSOB byla pro nás v InvestBay užitečnou zkušeností. Být vybráni z takového množství přihlášených start-upů už samo o sobě bylo velkým uznáním naší práce a vizí. Program nám přinesl mnoho – od mentorství a odborných rad od zkušených profesionálů až po možnost spolupracovat s ČSOB na dalším rozvoji našeho produktu. Velkou hodnotou pro nás byl i přístup k unikátním workshopům a školením, které jsou velmi kvalitně připravené a poskládané do uceleného a logického celku. 

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Zpět