Pandemie přiškrtila u podniků poptávku

Pandemická krize způsobila dvěma třetinám firem pokles poptávky po zboží a službách, často v desítkách procent. Polovina podniků musela omezit činnost. Překonat tuto situaci firmám pomáhají digitalizace, vytvořené rezervy a zejména odklady splátek úvěrů. Vyplývá to ze zjištění Indexu očekávání firem (IOF).

„Malé a střední firmy čelí dosud nepoznané situaci spojené s pandemií a opatřeními i nejistotami z ní vyplývajícími. Výsledkem je výrazné zhoršení nálady, za kterou jednoznačně stojí negativní zkušenost z předchozích měsíců a stále se prohlubující ekonomické dopady. Náš průzkum ale také ukázal, jak jsou české firmy odolné a flexibilní, a že se nebojí změn,“ uvádí Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Nálada měřená Indexem očekávání firem spadla na historicky nejnižších -39,4 bodu. Úbytek poptávky vede k omezování investic a škrtání rozvojových plánů. I slovenský IOF srazil převažující pesimismus na stávající minimum -44,6 bodu. „Vývoj Indexu očekávání firem na Slovensku odpovídá šokům z vypínání ekonomiky kvůli pandemii. V odpovědích firem se projevuje i obava z toho, zda budou další lockdowny. Firmy se také budou muset v určitém bodě rozhodnout, jak budou přistupovat k zaměstnancům,“ míní Marek Gábriš, hlavní ekonom ČSOB na Slovensku.

Při zvládání koronakrize pomáhá zejména zavádění digitalizace a online řešení, což uvedlo 37 procent dotazovaných, hlavně zástupci z odvětví obchodu a IT. Zhruba sedm podniků z deseti přiznává, že si tvoří finanční rezervy, které nyní mají v průměru asi na sedm měsíců.

Polovina z dotazovaných využila některou z nabízených možností úlev a podpor. Z nich si hned čtvrtina firem odložila splátky úvěrů. Necelá pětina pak hlásila zapojení do garančních programů a 13 procent čerpalo s pomocí bank programy Covid. „ČSOB začala firmám pomáhat hned od jara s odklady splátek úvěrů, poskytováním provozního financování, individuálním poradenstvím nebo financováním se státními zárukami v rámci programů Covid,“ shrnuje Petr Manda.

Příznivé je, že bezmála dvě třetiny firem předpokládají do konce roku 2020 zachování a přibližně desetina dokonce navyšování počtu zaměstnanců. „To svědčí o snaze neztratit zaměstnance v situaci, kdy se po dlouhé době konečně začíná objevovat světlo na konci tunelu v podobě dostupných a účinných vakcín,“ říká Martin Kupka.

Index očekávání firem je unikátní projekt ČSOB, pomocí kterého lze od roku 2013 sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů v oblastech poptávky, investic a rozsahu činností v ČR. Od roku 2018 se IOF zjišťuje i na Slovensku. Aktuálního průzkumu se v ČR zúčastnilo od října do listopadu více než 500 firem a podnikatelů napříč obory.


Zpět