I OSVČ může mít zaměstnance. Zjistěte, jak na to

Máte čím dál tím více práce a začínáte uvažovat nad tím, že by se vám k ruce hodil zaměstnanec, ale nechcete zakládat s.r.o.? V tomto článku se dozvíte, zda jako živnostníci můžete mít zaměstnance a jaké povinnosti jsou spojené se zaměstnáváním lidí.

Mohou mít OSVČ zaměstnance?

Nejdříve si pojďme objasnit základní otázku, a sice jestli jako OSVČ vůbec můžete mít zaměstnance. Dobrou zprávou je, že je i živnostník může zaměstnávat a vztahují se na něj téměř totožné povinnosti při uzavírání pracovní smlouvy jako v případě právnických osob, tedy například společností s ručením omezeným.

OSVČ může pracovníka zaměstnat jak na hlavní pracovní poměr, tak i na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Mimo to samozřejmě může i navázat spolupráci s dalším živnostníkem.

Jaké má OSVČ povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním?

Příchod nového zaměstnance je spojený s řadou administrativních povinností, které vznikají podnikatelům už od jediného zaměstnance, a není rozdíl v tom, jestli se jedná o zaměstnance na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu. Jaké povinnosti na vás tedy čekají?

Registrace na finančním úřadě, OSSZ a zdravotní pojišťovně

Pokud se OSVČ stane zaměstnavatelem, musí se registrovat na finančním úřadě, a to nejpozději do 8 dnů, kdy podnikateli vznikla k registraci povinnost. Nejpozději do 8 dnů od data nástupu zaměstnance musí také OSVČ nahlásit nástup zaměstnance do zaměstnání OSSZ prostřednictvím oznámení o nástupu do zaměstnání. Pokud zaměstnává osoby s povinností účasti na nemocenském pojištění, musí provést na OSSZ i registraci pomocí přihlášky do registru zaměstnavatelů. OSVČ také musí zaregistrovat sebe i zaměstnance u zdravotní pojišťovny, u které je evidovaný jeho zaměstnanec, a to nejpozději do 8 dnů od začátku pracovního vztahu.

Sjednání pojištění odpovědnosti

Každý zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah, musí mít sjednané zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Toto pojištění zaměstnavatele chrání před uplatněním nároků zaměstnance za škodu, jež vznikla při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Přihlášení k pojištění probíhá prostřednictvím formuláře a pojistné se vždy platí na kvartál dopředu.

Omezení zaměstnávání osob ve srovnání s s.r.o.

Nevýhoda zaměstnávání lidí v pozici OSVČ v porovnání s s.r.o. spočívá v tom, že OSVČ nemohou zaměstnávat manžela/manželku nebo partnera/partnerku. Vychází to z občanského zákoníku, podle kterého je možné uzavřít pracovněprávní vztah se všemi rodinnými příslušníky od jejich 15. roku věku, avšak s výjimkou manželů a partnerů.

Mezi partnery a manželi totiž nemůže být podle zákoníku práce uzavřený základní pracovněprávní vztah, a to včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Proč? Zákaz je založený na principu rovného postavení manželů a partnerů, podle kterého je mezi nimi vyloučený jakýkoliv stav podřízenosti a nadřízenosti.

Režim spolupracující osoby

Pokud však chcete jako OSVČ do svých podnikatelských aktivit zahrnout i svého partnera nebo manžela, můžete na základě zákona č. 586/1992 Sb. využít režim spolupracující osoby. Na spolupracující osobu pak můžete převést část společně dosažených příjmů a souvisejících daňově uznatelných výdajů.

Kolik stojí zaměstnanec?

Důležitou otázkou související se zaměstnáváním je i to, kolik vás vlastně zaměstnanec pracující na plný úvazek bude stát. Řekněme, že by zaměstnanec požadoval hrubou mzdu ve výši 37 000 Kč. Čistá mzda by činila 29 950 Kč v případě, že by zaměstnanec uplatňoval pouze základní slevu na poplatníka. Zaměstnavatel za zaměstnance musí platit povinné pojistné, konkrétně 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění. V tomto případě by se jednalo o 3 330 Kč za zdravotní pojištění a 9 176 Kč za sociální pojištění (dohromady 12 506 Kč). Celkový náklad za zaměstnance by tedy činil 49 506 Kč.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Zaměstnávání na DPP a DPČ

OSVČ může zaměstnat pracovníka na hlavní úvazek i na dohodu. U dohody o provedení práce nesmí rozsah práce přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. V tomto případě je pro OSVČ výhodou to, že sociální a zdravotní pojištění odvádějí až od příjmů nad 10 000 Kč za měsíc. Pokud by však příjmy tuto částku přesáhly, odváděli byste stejně jako u hlavního pracovního poměru.

U dohody o pracovní činnosti může rozsah práce překročit 300 hodin za kalendářní rok, ale zaměstnanec nesmí odpracovat více než 20 hodin týdně. Sociální a zdravotní pojištění se neodvádí u příjmu do 3 499 Kč za měsíc. Při vyšší částce byste opět jako zaměstnavatelé odvedli stejně jako u hlavního pracovního poměru.

Spolupráce s dalším živnostníkem

Mnoho živnostníků namísto zaměstnání nového pracovníka využívá spolupráci s OSVČ, která přináší řadu výhod. Nesporným přínosem spolupráce s externím živnostníkem je skutečnost, že nemusíte platit zdravotní, sociální a nemocenské pojištění a nemáte vůči němu téměř žádné závazky. Tato spolupráce vás tedy bude stát pouze dohodnutou sazbu, kterou OSVČ vyfakturuje.

V tomto případě si však dejte pozor, aby spolupráce nevykazovala známky švarcsystému. Švarcsystémem se rozumí nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou, za které hrozí pokuta až 10 000 000 Kč.

Stručně
  • OSVČ může pracovníka zaměstnat jak na hlavní pracovní poměr, tak i na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Mimo to samozřejmě může i navázat spolupráci s dalším živnostníkem.
  • OSVČ nemohou zaměstnávat manžela/manželku nebo partnera/partnerku. Pokud však chcete jako OSVČ do svých podnikatelských aktivit zahrnout i svého partnera nebo manžela, můžete využít režim spolupracující osoby.
  • Pokud se OSVČ stane zaměstnavatelem, musí tuto skutečnost nahlásit na finančním úřadě, OSSZ a zdravotní pojišťovně, a to nejpozději do 8 dnů od začátku pracovního vztahu.
  • Každý zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah, musí mít sjednané zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.
  • V případě spolupráce s externím živnostníkem si dejte pozor, aby spolupráce nevykazovala známky švarcsystému, za který hrozí pokuta až 10 000 000 Kč.

Zpět